Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Diarieföring

GOD DIARIEFÖRING SOM NYCKELN TILL ATT HITTA INFORMATION
Har du frågor om diarieföring och utlämnande av allmänna handlingar eller om utbildning i diarieföringssystem? 

Registraturen ansvarar för universitetets gemensamma diarium i vilket de olika fakulteterna och universitetets olika sektioner diarieför sina ärenden. Registraturen bistår både fakulteterna och sektionerna med stöd och råd i frågor rörande allmänna handlingar, diarieföring, utlämnande av allmänna handlingar, klassificeringar med mera. Dessutom hjälper vi till med att söka efter handlingar i det digitala diariet åt såväl anställda vid Lunds universitet som besökare utifrån.

Registraturen ansvarar också för utbildningar i diarieföring och för att hantera allmänna handlingar samt tilldelar behörigheter i diarieföringssystem W3D3. Om du exempelvis saknar kunskaper i diarieföring ska du därför vända dig till registraturen.

Mer information finner du på följande sidor:

Sidansvarig:

KONTAKT

Registraturens telefontider
Måndag-fredag klockan 09:00-11:30.
Tfn: +46 46 222 71 40
E-post: registrator [at] lu [dot] se

OBS! 26-27 september är såväl registratur som arkiv obemannade p g a planeringsinternat för personalen. E-post till funktionsadressen ovan kommer att avläsas på distans, men telefonen vara stängd.


Postadress
Lunds universitet
Avdelningen för dokumenthantering
Box 117
221 00 LUND

Internpost HS 62
Besöksadress
Porfyrvägen 20
224 78 LUND

Handbok i dokumenthantering

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen