Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Personuppgifter och dataskydd (GDPR)

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (DSF) i kraft och ersätter därmed personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen är den svenska översättningen av EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Läs mer om dataskyddsförordningen på datainspektionens webbplats

Vad är syftet med dataskyddsförordningen?

Syftet är att stärka rätten till privatliv och anpassa lagstiftningen till det digitala samhället. Ett annat syfte är att harmonisera EU-lagstiftningen inom området och därmed underlätta flödet av information inom unionen.

Vad innebär det för universitetet?

De nya reglerna tydliggör och ställer högre krav på universitetet vad gäller hanteringen av personuppgifter. Universitetet hanterar dagligen en stor mängd personuppgifter och är skyldig att hantera dessa på ett rättssäkert sätt genom att:

  • Informera den registrerade om personuppgiftshanteringen.
  • Informera om i vilket syfte och på vilken rättslig grund hanteringen sker samt om den registrerades rättigheter.
  • I vissa fall, be om den registrerades samtycke till hantering av personuppgifter.
Sidansvarig:

Kontakt

Dataskyddsombud

dataskyddsombud [at] lu [dot] se

Liten ordlista

  • Personuppgiftsansvarig – den organisation som är ansvarig för hanteringen av personuppgifter. Med få undantag är Lunds universitet alltid personuppgiftsansvarig.
  • Registrerad – den person vars personuppgifter du samlar in och/eller hanterar
  • Dataskyddsombud – den roll och funktion som ansvarar för att Lunds universitet efterlever Dataskyddsförordningen
  • EU:s Dataskyddsförordning – den svenska översättningen av General Data Protection Regulation (GDPR).
  • Dataskyddslagen – den svenska nationella kompletteringen till EU:s dataskyddsförordning.

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen