Här har vi samlat information för dig som funderar på att ta fram någon form av infografik (infographics), för att hjälpa andra förstå ditt budskap i exempelvis filmer, trycksaker eller presentationer.

Detta är infografik

Infografik (infographics) är ett samlingsnamn för illustrationer och animationer som används för att på ett enkelt och tydligt sätt visualisera ett budskap, och lämpar sig särskilt bra för att illustrera statistik, komplexa skeenden och fakta. Nyhetsmedia har i många år använt sig av infografik i sin berättarteknik. Korta förklarande filmer som innehåller infografik kallas ofta explainer videos. De är särskilt användbara när du vill förklara komplexa förhållanden som rör din forskning eller som del i utbildningar. En explainer video kan vara ett bra komplement till en nyhet. Innehållet och själva berättelsen i produktionen ska alltid styra ditt val av infografik.

Exempel på produktioner som innehåller mer eller mindre infografik:

 • Statisk infografik (exempelvis i trycksaker, presentationer och PDF:er).
 • Animerad infografik.
 • Explainer videos (kombination av infografik och annat filmat material, så som en intervju).
 • Ren film (till exempel nyhetsfilm där enstaka ord, siffror eller figurer kan finnas med som enkel grafik).

Så använder du infografik

Infografik används med fördel vid tillfällen då du snabbt behöver förmedla information, som till exempel i en presentation eller en kort informationsfilm.

Fundera alltid först på om infografik är rätt lösning. Syftet med infografik är att göra svårförklarade saker enklare att ta till sig – inte tvärtom. Infografik är inte heller till för att ”lätta upp” en tråkig text eller layout. Det ska ge ett tydligt mervärde för läsaren/tittaren.

Kompetenser som behövs

Beroende på vilken typ av produktion det rör sig om och hur många som kan nås, kan olika typer av kompetenser behövas:

 • Manusförfattare – står för själva berättelsen.
 • Grafisk formgivare/Illustratör – arbetar fram grafik så som figurer, diagram och illustrationer.
 • Animatör – anpassar din infografik för film eller rörlig digital presentation.

Har du inte tillgång till denna kompetens internt kan du anlita någon av universitetets upphandlade byråer.

Gå till sidan med upphandlade kommunikationsbyråer

Grafiska riktlinjer 

Produktionerna kan se väldigt olika ut men ska alltid gå i linje med Lunds universitets grafiska profil. 

Läs mer om universitetets grafiska profil här

Syftet med att anpassa infografiken efter den grafiska profilen är att universitetets produktioner inte ska spreta allt för mycket – det finns ett stort värde i att läsaren/tittaren känner igen vem som är avsändaren. Det sparar också tid för den som producerar att slippa uppfinna nya grafiska uttryck till varje ny produktion. Tänk därför särskilt på följande:

För all infografik

 • Namnet Lunds universitet ska alltid finnas med. 
 • Typsnitt: använd så långt det är möjligt Lunds universitets typsnitt Garamond och Frutiger eller alternativtypsnitten Times och Arial. 
 • Grunderna i din infografik ska alltid utgå från våra profilfärger, men kan kompletteras vid behov. Då pastellfärgerna (rosa, ljusblå, ljusgrön, beige och grå) på många skärmar/projektorer visas för bleka för att vara användbara i infografik, har en något mörkare färgskala tagits fram, se nedan. 
 • Diagram och bilder genererade i forskningssammanhang kan vara svåra att forma enligt vår grafiska profil. De bör då återges som de är, men alltid i en profilenlig inramning.

Mörkare profilfärger för infografik på skärm 

Ladda ner en översikt med mörkare färgskala av universitetets profilfärger för infografik på skärm (PDF, 565 kB, nytt fönster)

För dig som arbetar i Adobe-paketet finns en färgfil (ASE-fil) med dessa mörkare färgblandningar som du kan läsa in direkt i ditt program. Behöver du ljusare nyanser i din grafik använder du de vanliga profilfärgerna i original och i 50%

Ladda ner färgfilen samt instruktioner här (Zip-fil, 573 kB, nytt fönster)

För film och animerad infografik

 • Använd det framtagna outrot med Lunds universitets logotyp.
 • Om filmen innehåller intervjuer, använd de framtagna namnskyltarna. 
 • Nyhetsbyråer/media redigerar ibland bort outron med logotyper. Inkludera därför gärna logotypen i vitt eller svart i övre höger hörn, detta för att tydliggöra avsändaren även vid avsaknad av outro. Använd de framtagna mallarna och tänk på att inte lägga annan text eller grafik över logotypen. 
 • Komplettera gärna film och animationer med stödord och siffror, eftersom det blir allt vanligare att titta på film utan ljud.

Mallar för outro, namnskyltar och placering av logotyp finns att ladda ner från universitetets Bild- och mediebank

Kostnad och betalning

Respektive projekt/produktion ska budgetera för infografik och illustrationer precis som man budgeterar för nya foton eller illustrationer som särskilt behövs för en produktion.

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 16

För hjälp med animerade filmer och "explainer videos", kontakta: 

Catrin Jakobsson
Grafisk formgivare och animatör
catrin [dot] jakobsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 70 371 83 87

För hjälp med illustrationer till vetenskapliga posters, avhandlingar, instruktioner och informationsmaterial, kontakta:

Frida Nilsson
Grafisk formgivare och illustratör
frida [dot] nilsson [at] service [dot] lu [dot] se
+46 46 222 91 89