Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bild – upphovsrätt och samtycke

När ska du ange fotografens namn i anslutning till bilden? Och när måste du ha skriftliga medgivanden från den som fotograferats? Här hittar du en sammanfattning kring vad som är viktigt att tänka på när du arbetar med bilder.

Blanketter för skriftligt samtycke

Läs mer om när och hur du använder blanketten längst ner på denna sida. 

Upphovsrätt

Fotografier skyddas av upphovsrätten, vilket bland annat innebär att upphovspersonen, det vill säga fotografen, har rätt att bli omnämnd i anslutning till verket. Rätten gäller i alla sammanhang förutom där det är praktiskt eller tekniskt omöjligt. Detta är den ideella delen av upphovsrätten och går inte att avtala bort.

Samtycke från personer på bild

I Sverige finns ingen lag som förbjuder fotografering på offentliga platser som stadsrummet, offentliga byggnader, entréer, trappuppgångar och andra byggnader som är tillgängliga för vem som helst. Det är avsaknaden av en sådan lag som gör att vi får fotografera i stadsmiljöer, i bibliotek, vid doktorspromotioner och liknande tillställningar utan att be om tillstånd.

Det finns några undantag som är bra att känna till:

  1. Det är förbjudet att fotografera på privat mark eller platser som inte anses offentliga eller allmänna, som skolor eller gallerior. Det finns alltså ingen lag som säger att man inte får fotografera minderåriga på offentliga platser, utan det gäller när de befinner sig på skolområde.
  2. Kränkande fotografering är inte tillåten. Fotograferingen anses kränkande om den sker utan tillstånd, i hemlighet och personen befinner sig i ett utrymme av privat karaktär (omklädningsrum eller liknande). Som fotograf bör man alltså stå väl synlig.

Lagen om namn och bild i reklam kräver skriftligt godkännande från samtliga personer som är med på bilder. I vissa sammanhang, till exempel studentrekrytering och fundraising, rör vi oss i en gråzon mellan denna lag och det allmänna tillståndet att få fotografera på offentliga platser. Som statlig myndighet har vi en skyldighet att informera allmänheten om vår verksamhet, men vid till exempel studentrekrytering ligger vi väldigt nära gränsen till reklam/marknadsföring.

Vårt sätt att hantera problemet med gråzonen är att alltid fråga muntligt, och ställa frågan brett så att vi kan återanvända fotona utan att vara osäkra på om personen godkänt även denna användning. Berätta gärna att du fotograferar för Lunds universitet och att bilderna kan komma att användas i olika sammanhang där universitet är avsändare och fråga sen om det är okej att fotografera.

Detta är våra upphandlade fotografer väl införstådda med, vilket innebär att samtliga bilder ska vara muntligt godkända för användning. Vårt förhållningssätt är sanktionerat av universitetets jurister.

Skriftligt samtycke behövs ibland

Det finns några tillfällen när vi faktiskt behöver ett skriftligt godkännande. Om vi lagrar bilder i ett arkiv, som till exempel i Bild- och mediebanken, och kopplar ihop olika personuppgifter (till exempel namn och bild) så att de blir strukturerade och sökbara, träder Personuppgiftslagen in och gör oss skyldiga att inhämta ett skriftligt tillstånd. Detta gäller alltså bara när vi namnger personen, det vill säga i porträtt-/pressbilder.

Obs! Var och en som beställer bilder av fotograf eller själv tar bilder som ska importeras till Bild- och mediebanken, är ansvarig för att skriftligt samtycke finns. 

Blanketter för skriftligt samtycke till lagring av bilder

Universitetet har blanketter där personen ger tillstånd till lagring av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. Be personen läsa och skriva under nedanstående blankett, och skicka den till Nina Ransmyr, Varumärkesavdelningen på sektionen Kommunikation (hämtställe 31), för arkivering.

Ladda ner blanketten för skriftligt samtycke på svenska (PDF, 125 kB, nytt fönster)

Ladda ner blanketten för skriftligt samtycke på engelska (PDF, 165 kB, nytt fönster)

Mer information om vad du får fotografera och publicering av bilder    

Läs mer om lagar kring fotografi på Svenska fotografers förbunds webbplats

Läs mer om Personuppgiftslagen och publicering på internet på datainspektionen.se

Sidansvarig:

Kontakt

Varumärkesavdelningen, sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Nina Ransmyr
Kommunikatör
nina [dot] ransmyr [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 20

Maria Wendel
Kommunikatör
maria [dot] wendel [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 70 07

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 03 16

Nina Dahlström
Kommunikatör
nina [dot] dahlstrom [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 71 49

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen