Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Profilering i sociala medier

För att tydliggöra Lunds universitets närvaro i sociala medier och öka sökbarheten så är det viktigt att vår grafiska profil följs, att avsändaren tydligt framhävs och att vi namnger våra konton på ett enhetligt sätt. Här hittar du sammanfattade rekommendationer för profilbilder och namngivning i sociala medier. Ytterligare information finns i universitetets "Guide för sociala medier".

Guide för sociala medier

I Lunds universitets "Guide för sociala medier" hittar du tips och råd för att använda sociala medier i tjänsten. Guiden innehåller bland annat tips på hur du skapar bra innehåll för respektive kanal, mallar för presentationstexter och mått för olika profil- och bakgrundsbilder. I guiden finns också grundläggande information om juridik, arkivering och gallring samt en förteckning över de sociala medie-kanaler som finns inom Lunds universitet. Om du är ansvarig för en kanal ska denna läggas till i listan,

 kontakta Anna Johnsson på Varumärkesavdelningen, via epost anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se eller telefon +46 46 222 70 21.

Gå till Lunds universitets Guide för sociala medier i wiki-format

Sammanställning och strategi för Lunds universitets övergripande kanaler i sociala medier

I nedanstående dokument sammanställs Lunds universitets övergripande kanaler i sociala medier – med mål, syfte, innehåll och kontakt. Dokumentet ger en generell överblick över hur arbetet fungerar och planeras i dessa kanaler, och uppdateras minst en gång per termin. Respektive verksamhet sätter även upp sin konkreta strategi och kommunikationsplan. 

Gå till Bild- och mediebanken för att ladda ner sammanställning över de universitetsövergripande kanalerna i sociala medier

Rekommendationer för profilbild och namn

Profilbild

  • Använd Lunds universitets huvudlogotyp, på svenska eller engelska, som profilbild. Huvudlogotypen rekommenderas på alla nivåer i organisationen och på alla typer av sociala medier. Syftet med logotypen i profilbilden är att visa tillhörigheten till Lunds universitet. Vilken del av organisationen som är avsändare för sociala medie-kontot kommuniceras via användarnamnet, det fullständiga namnet och i eventuell omslagsbild. Undantag för att använda logotypen i profilbilden kan vara tillfälliga konton eller evenemang som är tidsbegränsade och förknippade med tillfälliga kampanjer/budskap.
  • Lunds universitets nivå två-logotyper som profilbilder rekommenderas inte, eftersom dessa blir för små och svårlästa.
  • Endast sigillet som profilbild, varken hela eller delar av det, rekommenderas inte. Detta för att sigillet, i enlighet med vår grafiska profil, ska användas som en kvalitetsstämpel. Ensamt på en profilbild är det otydligt att sigillet tillhör Lunds universitet.

Läs mer om Lunds universitets logotyp och de olika versionerna här

Gå till Bild- och mediebanken för att ladda ner logotypen i rätt storlek för sociala medier

Namn

När du lägger till Lunds universitet eller LU i namnet visar du tillhörigheten, ökar sökbarheten och bidrar till att göra Lunds universitets närvaro i sociala medier tydlig.

  • I kanaler med tillräckligt stort utrymme rekommenderas att Lunds universitet eller Lund University skrivs ut efter det huvudsakliga namnet, med ett kommatecken före (exempelvis på Facebook och LinkedIn). Exempelnamn: xxx, Lunds universitet.
  • I kanaler med begränsat utrymme skapar du ett kort användarnamn som så tydligt som möjligt förklarar vilken del av universitet som är avsändare. Rekommenderat är att lägga till LU i såväl användarnamn som fullständigt namn (exempelvis på Twitter). Understreck används där mellanslag inte är möjligt. Exempel användarnamn: xxx_LU. Exempel fullständigt namn: xxx LU. På Instagram lägger du till _LU i användarnamnet men skriver ut Lunds universitet eller Lund University ensamt som ditt fullständiga namn (syns som "underrubrik" vid sökning).
  • Tänk på att, om du vill nå en internationell målgrupp, döpa kontot till något som du tror att en engelskspråkig person skulle söka på. Skriv då också dina inlägg på engelska.

Läs fler rekommendationer för respektive kanal i wikin Guide för sociala medier

Presentationstext/biografi

En mall för presentationstext finns i Guide för sociala medier. Malltexten är utformad för Facebook men kan revideras och appliceras i andra kanaler. Viktigt att tänka på när du skriver din presentationstext/biografi är:

  • Det ska tydligt framgå vilken del av Lunds universitet som är avsändare för kontot.
  • Länka till Lunds universitets webbplats i biografin/presentationstexten.
  • Skriv en biografi som beskriver vem/vilka ni är samt vad syftet med kontot är. Skriv alltid ut Lunds universitet/Lund University högt upp i biografin.

Gå direkt till wiki-sidan Mallar för sociala medier för att hämta malltexten

Profilering i appar 

Läs mer på sidan Grafisk profil för webb och appar 

Sidansvarig:

Kontakt

Varumärkesavdelningen, sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen