Lägga till händelse i kalendariet på lu.se

Kalendariet på lu.se visar upp aktiviteter ifrån hela universitetet som vänder sig till externa besökare, exempelvis allmänhet och skolor.

Planerar din avdelning, institution eller motsvarande något populärvetenskapligt evenemang – en föreläsning, debatt eller något annat som vänder sig till allmänheten, skolan eller andra grupper utanför universitetet? Lägg då gärna in händelsen i Lunds universitets gemensamma kalendarium, som visas på lu.se.

Externa målgrupper i fokus

De evenemang som läggs in i kalendariet ska alltså vara öppna för externa besökare.

Helst ska evenemangen också ha dessa grupper (allmänhet, skolor med flera) som främsta målgrupp, eftersom kalendariet är en del av universitetets externt riktade webbplats. 

Tänk också på att evenemanget ska ha universitetet (fakultet/institution/motsvarande) som huvud- eller medarrangör.

Evenemang där enskilda forskare från Lunds universitet deltar, men som arrangeras av andra organisationer ska alltså inte läggas in i kalendariet.

Kommande disputationer – ej i kalendariet

Kommande disputationer läggs inte in i kalendariet på lu.se. De visas i en separat lista direkt från LUP (Lund University Publications) via en knapp intill kalendariet på lu.se:s startsida.

Gå till startsidan på lu.se

Se LUP-vsiningen med alla kommande disputationer

Logga in och skapa en kalendariehändelse

Alla medarbetare vid Lunds universitet har möjlighet att själva lägga in händelser i universitetets gemensamma kalendarium.

Du loggar in i Drupal via www.lu.se/user genom att ange ditt användarnamn och lösenord i Lucat.

Efter inloggning kommer du till en sida med instruktioner som hjälper dig att skapa din kalendariehändelse: www.lu.se/lagg-in-kalendariehandelse 

Publicera händelser i flera kalendarier

De flesta fakulteter/motsvarande har även egna, lokala kalendarier. Kontakta din webbplatsansvarige för att bli så kallad global kalendariepublicist och få behörighet att publicera händelser både lokalt och i det universitetsgemensamma kalendariet på lu.se.

Så publicerar du i flera kalendarier – instruktion i Drupal-lathunden

Utvalda evenemang

De tre översta evenemangen i kalendariet är utvalda av en redaktör från sektionen Kommunikation, som löpande gör ett urval bland redan inlagda evenemang. De som väljs ut är evenemang:

  • där Lunds universitet står som arrangör eller medarrangör
  • som är öppna för allmänheten
  • som riktar sig till en bred publik/är av stort allmänintresse.

Exempel kan vara aktiviteter och evenemang på universitetets museer, i Vattenhallen Science Center, Botaniska trädgården, konserter och annan besöksverksamhet. Viss hänsyn tas även till att evenemangen som lyfts visar på den bredd som universitetet erbjuder.

I undantagsfall kan även evenemang som inte är helt öppna för allmänheten eller där universitetet inte är officiell arrangör, synliggöras. Det kan röra sig om doktorspromotionen, valborgsfirandet, Studentafton, gäster hos Utrikespolitiska föreningen och liknande. Arrangemangen ska ha en tydlig universitetsprägel och urvalet görs av redaktören.

Vad kan du göra för att synliggöra ditt evenemang som utvalt?

Om du lagt in ett evenemang som en händelse i kalendariet och tror att det kan passa som utvalt, tipsa gärna Cecilia Schubert, via e-post cecilia [dot] schubert [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Tänk också på att, för att synas på ett fördelaktigt sätt, så är det viktigt att ditt evenemang läggs in med en beskrivande men inte för lång rubrik, en representativ bild (helst) och en kort ingress. Bilden måste läggas till som ”Media” i Drupal för att synas som tumnagelbild och under Utvalda händelser, lägger du den direkt i body-fältet så dyker den inte upp i dessa visningar.

I de fall redaktören hittar evenemang i kalendariet som platsar att lyftas upp överst kan denne vid behov gå in och redigera i dessa – om det till exempel saknas en bild eller om rubriken är för lång. Om detta sker kontaktas publicisten för kännedom.

Läs mer om hur du lägger in en händelse och hur din bild beskärs i de olika visningarna i Drupal-lathunden

Kontakt

För support och frågor om kalendariet, kontakta Servicedesk:

LU ServiceDesk
+46 46 222 90 00
servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider:
Måndag–fredag, 8:00–17:00

ServiceDesks webbplats