Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Webbtillgänglighet

Lunds universitets webbplatser omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (EU:s webbdirektiv). Syftet med lagen är att öka den digitala tillgängligheten för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Om lagen

Lagen innebär att innehållet på universitetets alla webbplatser – webbsidor, dokument, video etcetera – ska vara tillgängligt enligt den internationella webbstandarden WCAG 2.1 nivå A+AA. Det handlar både om att teknik och innehåll ska vara tillgängligt. 

Lagen innebär också att det på varje webbplats ska finnas en tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur väl webbplatsen uppfyller lagkraven samt hur och när man planerar att åtgärda otillgängligt innehåll på webbplatsen. Redogörelsen ska även innehålla en funktion för att meddela brister i tillgängligheten.

Tillsynsmyndighet för den nya lagen är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. 

Läs mer om lagen på webbriktlinjer.se 

Läs om tillsynsarbetet på Digg.se

Vem ansvarar för webbtillgängligheten på LU?

Vid Lunds universitet finns uppskattningsvis 1 000 olika webbplatser. Respektive verksamhetsansvarig är ytterst ansvarig för verksamhetens webbplats och för att innehållet är i enlighet med de lagar och regler som finns, till exempel GDPR, upphovsrätt och tillgänglighet. Det är därmed verksamhetsansvarig som ansvarar för att det finns en tillgänglighetsredogörelse publicerad på den egna webbplatsen senast den 23 september 2020, vilket den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kräver.

Kraven på webbtillgänglighet berör många olika roller inom universitetet, till exempel chefer, lärare som producerar utbildningsmaterial för webben, utvecklare som kodar webbplatser, ansvariga för system som nås via webben, kommunikatörer som publicerar webbsidor och administratörer som producerar dokument för webben. Som stöd till alla dessa finns ett universitetsgemensamt projekt för webbtillgänglighet.

Universitetsgemensamt projekt för webbtillgänglighet

Lunds universitets gemensamma webbtillgänglighetsprojekt syftar till att bygga upp ett stöd för universitetets verksamheter inom webbtillgänglighet – genom till exempel utbildning och lathundar – och på så sätt öka tillgängligheten för användarna. 

Projektet tar ansvar för att stödja organisationen inom området webbtillgänglighet under projekttiden (april 2020-oktober 2021) samt att föreslå en modell för fortsatt förvaltning och vidareutveckling. Projektet tar däremot inte ansvar för att samtliga webbplatser/dokument/system inom LU uppfyller tillgänglighetslagstiftningen. Ansvaret för laguppfyllnad ligger hos respektive verksamhet inom LU.

Läs mer om webbtillgänglighetsprojektet på projektets blogg

Stöd i tillgänglighetsarbetet

Universitetsgemensam lathund för webbtillgänglighet

I lathunden hittar du praktiska tips om hur du gör för att tillgänglighetsanpassa text, bild, video, dokument och annat webbinnehåll. Du kan också läsa om hur du kommer igång med tillgänglighetsarbetet och skapar en tillgänglighetsredogörelse för din webbplats.

Universitetets lathund för webbtillgänglighet

Tips om tillgänglighet i Canvas

Du som är lärare och arbetar i Canvas ansvarar för att innehållet du delar till dina studenter är tillgängligt. I Canvas finns flera verktyg som hjälper dig att skapa tillgängligt innehåll.

Tips för att göra din kurs i Canvas mer tillgänglig – ecucation.lu.se

Teamsgruppen “Webbtillgänglighet inom LU”

Tanken är att du som jobbar med webbtillgänglighet – till exempel som webbredaktör eller utvecklare – eller bara är intresserad av ämnet, ska kunna diskutera tillgänglighetsfrågor och få hjälp av kollegor i den här gruppen.

Gå med i Teamsgruppen “Webbtillgänglighet inom LU”

Kommande stöd

  • Nya gemensamma mallar för Word, InDesign och Powerpoint som uppfyller tillgänglighetskrav (beräknas vara färdiga att använda i månadsskiftet september/oktober 2020.)
  • Nätverk med fakultetsrepresentanter: stödja och utveckla webbtillgänglighetsarbetet i samarbete med fakulteterna.
  • Nätverk med andra lärosäten för erfarenhetsutbyte. 
  • E-utbildningar inom webbtillgänglighet.
Sidansvarig:

Kontakt

Projektgruppen för webbtillgänglighet

Kontakta projektgruppen via e-post: tillganglighet [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Läs mer i projektets blogg

Gå med i Teamsgruppen "Webbtillgänglighet inom LU"

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen
Tillgänglighetsredogörelse