Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Villkor för parkering

vid Lunds universitet
Inom Lunds universitet finns fyra parkeringszoner: Budgetzon, zon A, zon B och zon C. Vid infarten till alla parkeringsplatser finns tavlor som visar vilken zon parkeringen tillhör.

Allmänna anvisningar för parkering

 • Avgift ska betalas hela året, dygnet runt, inom alla zoner.
 • Innehav av parkeringstillstånd eller biljett innebär rätt att parkera ett fordon inom angiven zon men innebär inte företräde till en viss plats.
 • Parkeringsområden är avsedda för så kallad arbetsplatsparkering, under arbetstid.
 • Parkeringstillstånd och biljett är endast giltiga om du förvarar dem i original, i fordonet, fullt läsbar utifrån, på insidan av framrutan.
 • Parkeringstillstånd gäller endast under arbetstid och får inte användas för så kallad boendeparkering.
 • Inköpt parkeringstillstånd är personligt och får inte överlåtas.
 • Giltigt tillstånd krävs för att parkera på parkeringsplats för rörelsehindrade.

Motorcyklar

Motorcyklar klassas, likt bilar, som motorfordon och samma parkeringsregler gäller således för både bilar och motorcyklar. Alla motorcyklar ska parkeras på parkeringsplats och avgift ska betalas. Motorcyklar får parkeras i parkeringsplatser avsedda för bilar och i ”MC-ruta”. MC-föraren ska vid parkering betala parkeringsavgift och lämna parkeringsbiljetten på motorcykeln om inte betalning sker via app.

Motorcyklar får endast parkeras där bilar får parkera och får således inte parkeras i t.ex. cykelställ, på trottoarer, på gräsmattor, på bakgårdar eller utanför entréer

Kontrollavgifter

Om du inte följer de villkor som står på vägmärken med tilläggstavlor vid parkeringsplatsernas infarter kan du bli skyldig att betala en kontrollavgift på 400 kronor. Ställer du dig på en parkeringsplats för rörelsehindrade utan tillstånd är kontrollavgiften 500 kronor.

Detta kan göra att du får betala en kontrollavgift:

 • Giltigt parkeringstillstånd eller dagbiljett saknas eller förvaras inte väl synligt i fordonet.
 • Fordonet står utanför markerad plats.
 • Fordonet står på en plats som enligt skylt är reserverad eller förhyrd.
 • Fordonet står över 14 timmar i följd i C zon, eller 24 timmar för A, B och Budgetzon.
 • Avgift är inte betald i parkeringsautomat, via sms eller i appen Parkster.
  Läs mer om hur du betalar med din mobil genom Parkster (nytt fönster).

Parkeringstillståndet återkallas om parkeringsområden utnyttjas som boendeparkering.

Lunds kommuns parkerings AB (LKP) ansvarar för universitetets parkeringar och parkeringskontroller. Eventuella parkeringsböter kommer från LKP och ska betalas till LKP.

Försäljning av parkeringstillstånd till anställda

Nyanställda, som har lön från annan myndighet eller tillfälligt arvode från Lunds universitet, samt pensionärer kan endast köpa parkeringstillstånd på parkeringskontoret, Sölvegatan 14, hus I.
Läs mer och köp parkeringstillstånd här.

Betalning och giltighetstid

Betalning av parkeringstillstånd sker genom att du godkänner ett löneavdrag (via Nordea) i september respektive januari månad. Kan löneavdrag inte göras på beställt parkeringstillstånd, tillkommer en faktureringsavgift på 100 kronor. Parkeringstillståndet gäller tiden 1 september till 31 januari, respektive 7 januari till 15 september. Förlorat parkeringstillståndet ersätts inte. Skadat parkeringstillstånd kan bytas på parkeringskontoret.

Hämta ditt parkeringstillstånd

Du hämtar parkeringstillståndet hos utsedd kontaktperson på din institution eller avdelning. Finns ingen kontaktperson hämtar du det istället på parkeringskontoret. Ibland kan det vara långa köer, så kom gärna i god tid.

Sidansvarig:

Kontakt

Parkeringskontoret
parkering [at] service [dot] lu [dot] se

Felanmälan och information
+46 46-222 70 96

Lars Paulsson
+46 46-222 70 34

Besöksadress
Sölvegatan 14, Hus I, Lund

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen