Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Villkor för parkering

vid Lunds universitet
Inom Lunds universitet finns fyra parkeringszoner: Budgetzon, zon A, zon B och zon C. Vid infarten till alla parkeringsplatser finns tavlor som visar vilken zon parkeringen tillhör.

Allmänna anvisningar för parkeringstillstånd

 • Avgift ska betalas hela året. Inom zon A, och budgetzon skall du betala avgift mellan klockan 07:00–18:00. Zon B och zon C klockan 00:00–24:00 (00:00–15:00).
 • Innehav av parkeringstillstånd eller biljett innebär rätt att du får parkera ett fordon inom angiven zon men innebär inte att du har företräde till en viss plats.
 • Parkeringsområden är avsedda som så kallad arbetsplatsparkering, under undervisnings- och arbetstid.
 • Parkeringstillstånd och biljett är endast giltig om du förvarar den i original i fordonet, fullt läsbar utifrån, på insidan av framrutan.
 • Parkeringstillstånd gäller endast under arbetstid och får inte användas för så kallad boendeparkering
 • Inköpt parkeringstillstånd är personlig och får inte överlåtas någon annan.
 • Du som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade får parkera ditt fordon på anvisad plats.
  På Lund kommuns webbplats kan du läsa mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (Nytt fönster).

Kontrollavgifter

Om du inte följer de villkor som står på vägmärken med tilläggstavlor vid parkeringsplatsernas infarter kan du bli skyldig att betala en kontrollavgift på 400 kronor. Ställer du dig på en parkeringsplats för rörelsehindrade utan tillstånd är avgiften 500 kronor.

Detta kan göra att du får betala en kontrollavgift:

 • Giltigt parkeringstillstånd eller dagbiljett saknas eller förvaras inte väl synligt i fordonet.
 • Fordonet står utanför markerad plats.
 • Fordonet står på en plats som enligt skylt är reserverad eller förhyrd.
 • Fordonet står över 14 timmar i följd i C zon, eller 24 timmar för A, B och Budgetzon.
 • Parkeringstillståndet återkallas om parkeringsområden utnyttjas som boendeparkering.
 • Avgift är inte betald i parkeringsautomat, via sms eller i appen Parkster.
  Läs mer om hur du betalar med din mobil genom Parkster (Nytt fönster).

Lunds kommuns parkerings AB (LKP) ansvarar för universitetets parkeringar och parkeringskontroller sedan måndag den 20 november 2017 och tills vidare. Eventuella parkeringsböter kommer från LKP och ska betalas till LKP.

Försäljning av parkeringstillstånd till anställda

Nyanställda som har lön från annan myndighet eller tillfälligt arvode från Lunds universitet samt pensionärer kan endast köpa parkeringstillstånd på parkeringskontoret, Sölvegatan 14, hus I.
Läs mer och köp parkeringstillstånd här.

Betalning och giltighetstid

Betalning av parkeringstillstånd sker genom att du godkänner ett löneavdrag (via Nordea) i september respektive januari månad. Kan löneavdrag inte göras på beställt parkeringstillstånd, tillkommer en faktureringsavgift på 100 kronor. Parkeringstillståndet gäller tiden 1 september till 31 januari respektive 7 januari till 15 september. Om du blir av med ditt parkeringstillståndet ersätts det inte. Skadat parkeringstillstånd kan bytas på parkeringskontoret.

Hämta ditt parkeringstillstånd

Du hämtar parkeringstillståndet på din institution eller avdelning, hos utsedd kontaktperson. Finns ingen kontaktperson hämtar du det istället på parkeringskontoret under våra öppettider. Ibland kan det vara långa köer, så kom gärna i god tid.

Sidansvarig:

Kontakt

Parkeringskontoret
parkering [at] service [dot] lu [dot] se

Lars Paulsson
+46 46-222 70 96
+46 46-222 70 34

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen