Första hjälpen

HLR-utbildning

Var 15:e anställd eller minst två på varje arbetsplats (institution eller motsvarande) inom universitetet ska ha gått Första hjälpen-utbildning där hjärt-lungräddning (HLR) ingår. Du som har gått HLR och Första hjälpen-utbildning rekommenderas att gå den kortare repetitionsutbildningen årligen, enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer. Om det gått mer än tre år sedan senaste utbildningstillfället, ska du gå hela kursen igen.

Företagshälsovården ordnar utbildning i HLR och Första hjälpen, samt repetitionsutbildningar.

Anmäl dig till kursen i HLR och Första hjälpen eller repetitionskursen i Kompetensportalen

Gå till Regelverket för att läsa beslutet om Första hjälpen-utbildning

Om hjärtsäker arbetsplats och hjärtstartare

Vid ett plötsligt hjärtstopp är tiden för insats en viktig aspekt. Efter ett larm kan det ta ett antal minuter innan ambulans är på plats. Därför är det alltid viktigt att larma och direkt påbörja hjärt- och lungräddning (HLR).

Varje arbetsplats inom universitetet ska finnas inom en hjärtsäker zon. En hjärtsäker arbetsplats betyder att:

  • det finns rutiner och beredskap att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
  • det finns kompetens i hjärt-lungräddning, såväl utan som med hjärtstartare, så att hjälp kan sättas in omgående
  • alla medarbetare vet vilka som kan hjärt-lungräddning
  • alla medarbetare vet var hjärtstartaren finns
  • behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter
  • hjärtstartaren bör registreras i det nationella hjärtstartarregistret

En hjärtstartare är självinstruerande, men ska ses som ett komplement till hjärt- och lungräddning som alltid ska påbörjas vid alla typer av hjärtstopp.

Den verksamhet som införskaffar hjärtstartare ansvarar för drift och underhåll, att registrera hjärtstartaren och i övrigt arbeta med att upprätthålla en hjärtsäker arbetsplats.

Gå till Regelverket för att läsa beslutet om hjärtstartare och hjärtsäker arbetsplats

Universitetets larmtelefon

+46 46 222 07 00

Ring alltid 112 i en nödsituation!

Slå 0-112 om du använder en bordstelefon.