Hot och risk för våld och utsatthet

Ring larmnumret 20 700 för direkt hjälp

  • Ring universitetets larmtelefon +46 46 222 07 00 när du känner dig otrygg.
  • Du kan få hjälp direkt, exempelvis genom att en väktare följer dig till parkering eller busshållplats.

Telefonnumret finns på baksidan av alla nyare LU-kort samt vid samtliga entréer.

Rapportera händelsen

Fyll i en händelserapport. Logga in med ditt Lucat-ID.

Länk till formulär för att rapportera händelse

I och med att du rapporterar händelsen får du hjälp med att se till att alla nödvändiga anmälningar och kontakter görs.

Råd vid svåra studentärenden

Av studenthälsan får du vägledning i hur du hanterar olika situationer med studenter som har behov av hjälp.

Läs mer om hur du kan hantera svåra studentärenden på studenthälsans webbsida

Om du behöver krisstöd

När det hänt dig något kan du få stöd.

Läs mer om hur du får krisstöd

 

Universitetets larmtelefon

+46 46 222 07 00

Kontakt

Per Nordén
Säkerhetschef
+46 46 222 33 33
per [dot] norden [at] bygg [dot] lu [dot] se

Ann‐Charlotte Dahlberg
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 32 35
ann-charlotte [dot] dahlberg [at] bygg [dot] lu [dot] se

Håkan Jönsson
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 32 46
hakan [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Mikael Persson
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 07 09
mikael [dot] persson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Robert Collin
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 69 29
robert [dot] collin [at] bygg [dot] lu [dot] se

Ring alltid 112 i en nödsituation!

Slå 0-112 om du använder en bordstelefon.