Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Krishantering

I vardagligt tal menar vi med kris en allvarlig händelse eller pressande situation som upplevs som okontrollerbar och övermäktig och där vår normala repertoar av hanteringssätt inte räcker till för att hantera situationen. Det finns hjälp att få!

Exempel på krissituationer som har anknytning till arbetsplatsen är olycksfall, svår sjukdom eller anställds dödsfall, personalneddragning, brand, överfall, stöld och trakasserier.

Exempel på situationer utanför arbetet som kan leda till att en medarbetare hamnar i kris är en anhörigs sjukdom eller dödsfall, förändring i familjesituation, drogmissbruk, brott och olyckshändelser.

Om en händelse leder till ett kristillstånd beror inte bara på karaktären av händelsen eller situationen utan också på hur den drabbade upplever och reagerar på det inträffade. Människor reagerar olika och det som upplevs som en kris av en person kan upplevas som hotfullt men hanterbart av en annan. Hur vi hanterar en krissituation påverkas bland annat av personlighetsmässiga faktorer, om vi befinner oss i en utsatt livssituation och tidigare erfarenheter av traumatiska händelser.

När du behöver krisstöd

Hur chefer, arbetskamrater och andra reagerar och agerar i mötet med en krisdrabbad får stor betydelse för den utsattes möjligheter att hantera krisen. För den drabbade är det mycket viktigt att bli tagen på allvar, att bli sedd hörd och respekterad.

  • När du behöver krisstöd ska du prata med din närmaste chef.
  • Om du inte känner dig bekväm med att prata med din chef kan du vända till din närmaste personalfunktion.
  • Vid mer akuta tillfällen kan du ringa Lunds universitets larmnummer: 046-222 07 00. Larmnumret är öppet dygnet runt. När du ringer under kontorstid ska du fråga efter säkerhetschefen. Du hittar även säkerhetschefens kontaktuppgifter längst upp till höger på sidan. Från utlandet ringer du +46 46 222 07 00.
Sidansvarig:

Universitetets larmtelefon

+46 46 222 07 00

kontakt

Per Gustafson
Säkerhetschef
+46 46 222 37 48
per [dot] gustafson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen