Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Händelsehantering

En händelse som känns okontrollerbar och övermäktig och där vår normala repertoar av hanteringssätt inte räcker till för att hantera situationen upplevs ofta som en kris. Det finns hjälp att få!

Om en händelse leder till ett kristillstånd beror inte bara på karaktären av händelsen eller situationen utan också på hur den drabbade upplever och reagerar på det inträffade. Människor reagerar olika och det som upplevs som en kris av en person kan upplevas som hotfullt men hanterbart av en annan. Hur vi hanterar en krissituation påverkas bland annat av personlighetsmässiga faktorer, om vi befinner oss i en utsatt livssituation och tidigare erfarenheter av traumatiska händelser.

Exempel på krissituationer som har anknytning till arbetsplatsen är olycksfall, svår sjukdom eller anställds dödsfall, personalneddragning, brand, överfall, stöld och trakasserier.

Exempel på situationer utanför arbetet som kan leda till att en medarbetare hamnar i kris är en anhörigs sjukdom eller dödsfall, förändring i familjesituation, drogmissbruk, brott och olyckshändelser.

När du behöver krisstöd

Hur chefer, arbetskamrater och andra reagerar och agerar i mötet med en krisdrabbad får stor betydelse för den utsattes möjligheter att hantera krisen. För den drabbade är det mycket viktigt att bli tagen på allvar, att bli sedd, hörd och respekterad.

  • När du behöver krisstöd ska du prata med din närmaste chef.
  • Om du inte känner dig bekväm med att prata med din chef kan du vända till din närmaste personalfunktion.
  • Vid mer akuta tillfällen kan du ringa Lunds universitets larmnummer: 046-222 07 00. Larmnumret är öppet dygnet runt. När du ringer under kontorstid ska du fråga efter säkerhetsfunktionen. Du hittar även säkerhetsfunktionens kontaktuppgifter längst upp till höger på sidan. Från utlandet ringer du +46 46 222 07 00.
Sidansvarig:

Universitetets larmtelefon

+46 46 222 07 00

Kontakt

Per Nordén
Säkerhetschef
+46 46 222 33 33
per [dot] norden [at] bygg [dot] lu [dot] se

Ann‐Charlotte Dahlberg
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 32 35
ann-charlotte [dot] dahlberg [at] bygg [dot] lu [dot] se

Håkan Jönsson
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 32 46
hakan [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Mikael Persson
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 07 09
mikael [dot] persson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen