Obehöriga på arbetsplatsen

Då många lokaler är öppna under dagtid är sannolikheten stor att det kommer personer som inte har för avsikt att varken studera eller besöka någon medarbetare. Här får du råd om hur du ska agera.

Tillkalla universitetsväktaren

Om du misstänker att det finns obehöriga på arbetsplatsen ska du omgående tillkalla universitetsväktaren på telefon +46 46 222 07 00 eller intern anknytning 20 700. Ingen händelse är för liten.

Fråga om personen söker någon

Du kan, om du vill, fråga personen om denne söker någon. Oftast räcker detta för att personen ska lämna lokalen.

Behåll lugnet och ta hot på allvar

Det händer att obehöriga personer blir hotfulla och då är det viktigt att behålla lugnet. Det är mycket viktigt att du håller dig på avstånd och att du tar hotet på allvar. Påkalla uppmärksamhet via kollegor och tillkalla omedelbart universitetsväktaren på larmnumret. Undvik att titta den hotande i ögonen, men håll koll på vad som händer.

Alla former av hot ska som regel polisanmälas. Den gemensamma säkerhetsfunktionen kan hjälpa dig med detta.

Vid misstanke om inbrott

Om och när du upptäcker att det kan ha varit inbrott, så ska du tillkalla universitetsväktaren på larmnumret. Gå inte in i det område där du misstänker att inbrottet har skett, utan spärra om möjligt av platsen så att andra inte heller går in. Universitetsväktaren kommer att tillkalla hjälp från den gemensamma säkerhetsfunktionen som upprättar polisanmälan utifrån den händelserapport du gör.

Universitetets larmtelefon

+46 46 222 07 00

Kontakt

Per Nordén
Säkerhetschef
+46 46 222 33 33
per [dot] norden [at] bygg [dot] lu [dot] se

Ann‐Charlotte Dahlberg
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 32 35
ann-charlotte [dot] dahlberg [at] bygg [dot] lu [dot] se

Håkan Jönsson
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 32 46
hakan [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Mikael Persson
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 07 09
mikael [dot] persson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Robert Collin
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 69 29
robert [dot] collin [at] bygg [dot] lu [dot] se

Ingegerd Wirehed
CISO, Chief Information Security officer
+46 46 222 13 96
ingegerd [dot] wirehed [at] rektor [dot] lu [dot] se

 

Ring alltid 112 i en nödsituation!

Slå 0-112 om du använder en bordstelefon.