Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kriget i Ukraina – information för medarbetare

Lunds universitet följer händelseutvecklingen i Ukraina och regeringens hantering. På denna webbsida har vi samlat information om krigets inverkan på universitetets verksamheter och medarbetare.

Senast uppdaterad: 2023-09-13

Universitetets ställningstagande

Lunds universitet ingår i en universell gemenskap mellan lärosäten och forskare som delar akademiska värderingar. Vi står för akademisk frihet, yttrandefrihet och demokrati. Studentutbyten och forskningssamarbeten är oerhört viktiga för fred och demokrati. Att vi nu tills vidare lämnar samarbeten som bygger på dessa principer visar det allvarliga läge som nu främst Ukraina befinner sig i och som i förlängningen hotar även universitetets värdegrund samt demokrati och frihet.

Lund universitet instämmer i de yttranden som Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) samt European University Association (EUA) har formulerat: EUAs Statement of solidarity

Innehåll på denna sida:

Befintliga avtal är frysta och inga nya avtal ingås med dessa länder

Utbildningsministern uppmanade den 2 mars 2022 alla Sveriges lärosäten att omedelbart avbryta alla samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.

Med anledning av regeringens uppmaning har universitetet fryst befintliga avtal och samarbeten med Ryssland och Belarus. Inga nya avtal ingås med dessa länder under rådande omständigheter.

Universitetet arbetar för att ta emot studenter och forskare från Ukraina och även för att på olika sätt stödja forskning i Ukraina.

Samarbetsavtal för utbildning

Det finns fyra pågående studentutbytesavtal med lärosäten i Ryssland som är frysta. Dessa avtal hanteras av sektionen Externa relationer och berörda fakulteter.

Utbildningsministerns uppmaning innebär inte att vi stoppar antagning av ryska och belarusiska medborgare som söker doktorandtjänster eller masterstudier vid Lunds universitet, men säkerhetsbedömningar ska göras i förekommande fall, säkerhetsavdelningen kan kontaktas för stöd i bedömningen: Säkerhet.

Det finns frågor och svar för presumtiva studenter som påverkats av kriget i Ukraina, på vår internationella webbplats:

FAQ for prospective students affected by the war in Ukraine | Lund University

Samarbetsavtal för forskning

Avtal och forskningssamarbeten med Ryssland och Belarus är frysta, och det är under rådande omständigheter inte aktuellt att ingå nya avtal.


Stödinsatser för forskare från Ukraina

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att samla det stöd som finns för forskare som lämnar Ukraina och kommer till Sverige. Svenska lärosäten och forskningsfinansiärer har redan initierat flera stödinsatser. En samlad förteckning av möjligheter finns på Vetenskapsrådets webbsida.

Stöd till forskare från Ukraina - Vetenskapsrådet (vr.se)

Finansiering för forskare från Ukraina

Det finns finansieringsmöjligheter för ukrainska forskare som vill ha en forskartjänst eller liknande i Sverige.

HR-information kopplad till situationen i Ukraina

HR-information kopplad till situationen i Ukraina | HR-webben (lu.se)


Säkerhetspolitiska aspekter och informationssäkerhet

Som medarbetare ska du beakta säkerhetspolitiska aspekter, framförallt gällande samarbeten inom strategiskt känsliga områden, exempelvis med koppling till exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden (PDA). Det behövs för att förhindra att strategiskt känsliga produkter hamnar i orätta händer för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen. Även informations- och IT-säkerhet behöver beaktas, se nedan.  

Var också medveten om risken för att du kan utsättas för desinformation och olika former av påverkansoperationer vars syfte är att skapa oro, destabilisera, samt att komma över känslig information. Mer information om universitetets stöd till säkerhetsbedömningar kommer och aviseras efterhand.

Du kan läsa mer under Exportkontroll | Medarbetarwebben och Informationssäkerhet | Medarbetarwebben

Var extra uppmärksam på att fler mejl än vanligt kan hamna i skräpposten på grund av kalibreringar av spamfilter.

På krisinformation.se hittar du samlad information från svenska myndigheter om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera din oro.

Aktuell information om säkerhetsläget - Krisinformation.se 

Var extra uppmärksam på cyberattacker

IT-säkerhetsavdelningen och CISO-funktionen varnar för ökad risk för cyberattacker på grund av skärpta sanktioner mot Ryssland och uppmanar alla medarbetare till extra vaksamhet.

Phishing

Phishing är bluffmejl som ibland kan vara mycket välgjorda. De innehåller länkar som leder till förfalskade webbsidor som kräver inloggning, och där lösenordsuppgifterna när de anges röjs till bedragaren. Bedragaren använder sedan lösenordsuppgifterna för att snabbt ta sig vidare inom organisationen.

  • Ställ dig själv frågan om avsändaren och budskapet är rimligt, verifiera gärna om du har möjlighet.
  • Klicka inte på länkar eller öppna bilagor i mejl utan att först ha granskat meddelandet kritiskt.
  • Om du utsätts du för ett bedrägeri, rapportera det till abuse [at] lu [dot] se. Snabb rapportering kan hjälpa till att lindra konsekvenserna.
  • Har du minsta misstanke om att något suspekt förekommit eller att någon obehörig kan ha kommit över dina uppgifter, byt omedelbart lösenord och rapportera incidenten omgående.

Läs mer om hur du rapporterar IT-säkerhetsincidenter  
Genomför LU:s kostnadsfria informationssäkerhetsutbildning (online)  


För dig som behöver stöd

Universitetet erbjuder hjälp till alla studenter och medarbetare som drabbas. Det är en svår situation som råder och många medarbetare och studenter är oroliga och djupt berörda, i vissa fall direkt och personligen av kriget och det mänskliga lidande vi nu ser. 

Företagshälsovården erbjuder professionellt stöd för att hjälpa medarbetare som upplever stress eller psykisk ohälsa.

Kontakta Företagshälsovården  

Studentprästerna erbjuder stöd och ger tröst till alla universitetets anställda och studenter, oavsett tro eller övertygelse.   

Kontaktperson: Jan Kjellström
Email: 
jan [dot] kjellstrom [at] svenskakyrkan [dot] se (jan[dot]kjellstrom[at]svenskakyrkan[dot]se)
Telefon: +46 (0)70 422 29 97

Mer information om studentprästerna hittas på webbsidan för Lunds Domkyrka

Du kan alltid kontakta din närmaste chef för stöd och råd om hur du upplever situationen och om den påverkar ditt arbete och hur du mår. Du kan även kontakta HR, din fackliga organisation eller skyddsorganisationen för stöd.

Skyddsombud och skyddskommittéer | Medarbetarwebben (lu.se)

Om du känner oro

Många upplever just nu en stor oro på grund av kriget i Ukraina. Det är förståeligt och fullständigt normalt att känna oro, sorg, ilska och andra känslor just nu.

Här följer några tips på hur du kan ta hand om dig själv och hantera din oro:


Angående tjänsteresor

För tjänsteresor gäller Utrikesdepartementets rekommendationer för avrådan. Just nu gäller avrådan för resor till Ryssland, Belarus och Ukraina.

Se hela listan av länder som UD avråder ifrån. 

Angående humanitära insatser

Många medarbetare och studenter efterlyser humanitära insatser. Lunds universitets övergripande insatser utgår från kärnverksamheten och arbetet med att se över befintliga samarbeten samt möjligheter för att universitetet kan öppna verksamheten mer för ukrainska studenter, lärare och forskare.  

Medarbetare och studenter som vill engagera sig uppmanas i första hand att vända sig till etablerade organisationer för hjälpinsatser. Det finns naturligtvis möjlighet för var och en att skapa lokala initiativ på det sätt som bäst fungerar i verksamheten för att visa sitt stöd och ge hjälp.

Kommunernas agerande med anledning av kriget i Ukraina

Lunds kommun, Malmö stad och Helsingborgs stad har sammanställt information med anledning av situationen i Ukraina. På deras respektive webbplatser kan du läsa mer om hur de olika kommunerna agerar och hur du kan hjälpa till som frivillig.

Frågor om konsekvenserna av kriget i Ukraina

Om du har frågor om hur kriget i Ukraina kan påverka verksamheten så kan du mejla: ukraina [at] er [dot] lu [dot] se