Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kommunikationsplanering och budskap

Effektiv kommunikation behöver planeras: vad ska vi uppnå, vilka ska vi kommunicera med och vad ska vi berätta? Som stöd finns en mall för att upprätta en kommunikationsplan och ett dokument med universitetsgemensamma budskap, fakta och siffror som du kan använda när du vill berätta om Lunds universitet som helhet. På denna sida hittar du också övrigt material som hjälper dig att arbeta med kommunikation på ett planerat sätt.

Så gör du en kommunikationsplan

Med en kommunikationsplan strukturerar du kommunikationen och marknadsföringen kring exempelvis en verksamhet, ett projekt eller evenemang. Planen anger bland annat målet för kommunikationen, vem kommunikationsinsatserna riktar sig till, vilket budskapet är och vilka kanaler som ska användas. Denna checklista/mall hjälper dig att lägga upp en kommunikationsplan:

Ladda ner mallen Så gör du en kommunikationsplan (Word, 90 kB, nytt fönster)

Universitetsgemensamma budskap och profiltexter

Att beskriva och berätta om Lunds universitet i sin helhet kan vara svårt. Vad bör du lyfta fram och vilka siffror är de rätta? Till hjälp för medarbetare som ska berätta om Lunds universitet finns ett dokument med universitetsgemensamma budskap och profiltexter som uppdateras årligen.

Budskapsdokumentet innehåller fakta, argument, kännetecken och styrkor som kan lyftas fram i kommunikationen med omvärlden. Budskapen och texterna kan bland annat användas på webben och i broschyrer, anslagsansökningar och konferensmaterial. Dokumentet beskriver Lunds universitet som helhet och tar inte upp exempel på hur fakulteter, institutioner eller specifika avdelningar kan beskrivas.

Enbart profiltexterna finns också som ett separat dokument.

Om du ska hålla en muntlig presentation om Lunds universitet kan du utgå från Powerpoint-presentationen med universitetsövergripande fakta och siffror:

Kommunikationsinsatser vid kris och händelser av akut karaktär

Denna checklista riktar sig främst till kommunikatörer inom Lunds universitet med syfte att säkerställa att rätt personer involveras i kommunikationsarbetet vid krissituationer och händelser av akut karaktär. Syftet är också att minimera risken för dubbelarbete. Checklistan rör i första hand kommunikation till bredare målgrupper via universitetets interna och externa kanaler.

Sidansvarig:

Kontakt

Sofia Hanson
Biträdande kommunikationschef
+46 76 789 87 65
sofia.hanson [at] kommunikation.lu.se

Lars Uhlin
Avdelningschef Varumärke
/Kommunikationsstrateg
+46 46 222 33 05
lars.uhlin [at] kommunikation.lu.se
 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen