Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Jämställdhet och lika villkor

Universitetets verksamhet bygger på strävan efter jämställdhet mellan människor samt etnisk och social mångfald. Alla människors lika värde erkänns och universitetet verkar mot rasism och främlingsfientlighet.

Ökad jämställdhet, etnisk och social mångfald är frågor om rättvisa och demokrati. Alla anställda ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Så arbetar vi med jämställdhet och lika villkor

Lunds universitets jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldspolicy är grund för arbetet med lika villkor och jämställdhet. Policyn inbegriper sex insatsområden som universitetet valt att fokusera på:

  • Diskriminering
  • Likabehandling
  • Rekrytering och befordran
  • Ledarskap
  • Löner och anställningsvillkor
  • Genusperspektiv och intersektionellt perspektiv

Policyn är inte tidsbegränsad och verksamhetens resultat ska årligen redovisas till Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling, i ett så kallat jämställdhetsbokslut för varje område.

Organisation

Huvudansvaret för arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald ligger hos rektor, men ansvaret delas med alla medarbetare och studenter i organisationen. Varje chef, medarbetare och student ansvarar för att bidra till universitetets strävan mot ett demokratiskt och jämställt universitet.

Varje fakultet eller motsvarande har en egen grupp som hanterar jämställdhet och likabehandling strategiskt inom just sin verksamhet.

På universitetsgemensam nivå finns Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling. Ledningsgruppen är sammansatt av ledamöter och representanter från hela verksamheten, studenterna och de fackliga organisationerna. Gruppen behandlar strategiska och universitetsövergripande frågor.

 

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen