Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskningsnämnden

I enlighet med Lunds universitets arbetsordning inrättades 2012 en universitetsgemensam forskningsnämnd. 

Forskningsnämndens uppdrag

Forskningsnämnden "ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om. 

Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i "särskilda frågor."

Hur forskningsnämnden ska vara organiserad och sammansatt framgår av arbetsordningen.

 

Forskningsnämndens sammansättning

Mandattiden för ledamöterna i forskningsnämnden är tre år, 19 februari 2015 – 31 januari 2018.

Ordförande: 

vicerektor Stacey Sörensen

Ledamöter

Representanter för fakulteterna
Ekonomihögskolan: vicerektor Frédéric Delmar
Humanistiska och teologiska fakulteterna: prodekan Johannes Persson
Juridiska fakulteten: prodekan Xavier Groussot
Konstnärliga fakulteten: dekan Solfrid Söderlind
LTH: vicerektor Erik Swietlicki
Medicinska fakulteten: prodekan Lars Dahlin
Naturvetenskapliga fakulteten: prodekan Almut Kelber
Samhällsvetenskapliga fakulteten: dekan Ann-Katrin Bäcklund
USV: professor Marina Svensson

Representanter för de studerande
Representanter utses läsårsvis av Lunds universitets studentkårer (LUS).

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
SACO-s: Fredrik Edman
Fackförbundet ST: Kjell Nilsson

Företrädare för universitetsförvaltningen med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt:
Chefen för sektionen Forskning, samverkan och innovation: Jesper Falkheimer

Forskningsnämndens sekretariat:
Forskningsservice: Tina Trollås

Sidansvarig:

Kontakt

Sekreterare
Tina Trollås
Forskningshandläggare, Forskningsservice
+46 46 222 77 45
tina.trollas [at] fs.lu.se

Forskningsnämndens sammanträden

Vårterminen 2017 
23 januari 
13 februari  
13 mars  
10 april 
15 maj 
12 juni

 

Höstterminen 2017
11 september
9 oktober
13 november
11 december

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen