Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskarutbildningsnämnd

I enlighet med Lunds universitets arbetsordning inrättades 2015 en universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd.

Forskarutbildningsnämndens sammansättning beslutas av rektor i september 2015.

Forskarutbildningsnämndens uppdrag

Forskarutbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Forskarutbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor.

Hur forskarutbildningsnämnden ska vara organiserad och sammansatt framgår av arbetsordningen.

Läs mer om uppdraget för universitetets gemensamma forskarutbildningsnämnd (2015) (PDF 39 kB, nytt fönster)

Läs forskarutbildningsnämndens verksamhetsplan för 2016-2017 (PDF176 kB, nytt fönster)

Forskarutbildningsnämndens ledamöter

Mandattiden för ledamöterna i forskningsnämnden är tre år,
17 september 2015 – 31 januari 2018.

Ordförande: 

rektorsråd Bo-Anders Jönsson

Ledamöter

Representanter för fakulteterna
Ekonomihögskolan: universitetslektor Patrick Svensson
Humanistiska och teologiska fakulteterna: prodekan Samuel Byrskog
Juridiska fakulteten: docent Jenny Julén Votinius
Konstnärliga fakulteten: vicedekan Sven Bjerstedt
Lunds tekniska högskola: prodekan Annika Mårtensson
Medicinska fakulteten: vicedekan Stefan Hansson
Naturvetenskapliga fakulteten: prodekan Almut Kelber
Samhällsvetenskapliga fakulteten: prodekan Christofer Edling

Representanter för de studerande
Representanter utses läsårsvis av Lunds universitets studentkårer (LUS).

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro-, yttrande-
och förslagsrätt

SACO-s: Erika Söderstjerna

Forskningsnämndens sekretariat:
Forskningsservice: Magnus Gudmundsson

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen