Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Regler – utbildning (grund-, avancerad- och forskarnivå)

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Övergripande


Terminstider läsåret 2017/2018 I 2017 I (PDF 317 kB)

Lunds universitets allmänna råd avseende begreppet avstängning i 10 kap. 2 § andra stycket högskoleförordningen I 2016 I (PDF 59 kB)

Policy för uppdragsutbildning vid Lunds universitet I 2015 I (PDF 40 kB)

Föreskrifter för organisering av uppdragsutbildning vid Lunds universitet I 2015 I (38 kB)

Handlingsplan för utveckling av e-lärande vid Lunds universitet 2016-2018 I 2015 I (PDF 37kB)

Riktlinjer för hantering av klagomål från studenter rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet I 2015 I (PDF 41 kB)

Terminstider läsåret 2016/2017 I 2015 I (PDF 198 kB)

Terminstider läsåren 2014/15 och 2015/16  I 2013 I (PDF 218 kB)

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmnning i samband med undervisningssituationer I 2012 I (PDF 112 kB)

Riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet I 2012 I (PDF 321 kB)

Riktlinjer för hantering vid ifrågasättande av examensrätt I 2012 I (PDF 44 kB)

Föreskrifter gällande kursvärdering och kursutvärdering vid Lunds universitet I 2011 I (PDF 37 kB)

Angående hantering av terminstider I 2010 I (PDF 28 kB)

Åtgärder med anledning av rekommendationer från utredning om terminstider vid Lunds universitet I 2009 I (PDF 37kB)

Hantering av studieförbundskurser m.m. i LADOK I 2003 I (PDF 84 kB)

Hantering av uppdragsutbildning i LADOK I 2003 I (PDF 71 kB)

Angående möjligheten för en student som godkänts i prov att få genomgå förnyat prov för högre betyg I 1994 I (PDF 30 kB)

Grund- och avancerad nivå


Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet  I 2016 I Gäller vid antagning till utbildning som börjar efter den 1 juli 2017 (PDF 129 kB)

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet I 2014 I Gäller vid antagning till utbildning  som börjar innan den 1 juli 2017  (PDF 147 kB)

Kompletterande föreskrift till Lunds universitets antagningsordning rörande separat antagning av studieavgiftsskyldiga studenter I 2014 I (PDF 130 kB)

Föreskrifter om strategisk hantering av stipendier för avgiftsbetalande studenter 2014-2016 I 2014 I (PDF 43 kB)

Revidering av tillämpningsföreskrifter för kurs- och utbildningsplaner I 2012 I (PDF 288 kB)

Revidering av lokal ordning för examina och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.  I 2012 I (PDF 500 kB)

Regler för återbetalning av studieavgifter vid Lunds universitet I 2011 I (PDF 49 kB)

Föreskrift om validering av ej programbaserad utbildning som kan leda till examen I 2010 I (PDF 37 kB)

Grundläggande regler för utformning av examensbevis från utbildning på grundnivå och avancerad nivå I 2007 I (PDF 50 kB)

Avgift för utfärdande av dubblett av examensbevis I 2003I PDF 37 kB)
 

Forskarnivå

 

Riktlinjer för förlängning av anställning som doktorand pga. förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och student-representation vid Lunds universitet I 2016 I (PDF 93 kB)

Riktlinjer för förlängning av doktorandanställning m.m. I 2015 I (PDF 48 kB)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå I 2013 I (PDF 60 kB)

Policy och föreskrifter gällande stipendiefinansiering för försörjning under utbildning eller för förkovran efter avlagd doktorsexamen I 2013 I (PDF 91 kB)

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitetI 2013 I (PDF 102 kB)

Föreskrifter om rapportering av forskarstuderande i LADOK I 2001 I (PDF 50 kB)

Sidansvarig:

Kontakt

Universitetsledningens kansli

sammantrade [at] rektor.lu.se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen