Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utbildningsnämnden

universitetsgemensamt organ för utbildningsfrågor

I enlighet med Arbetsordning för Lunds universitet inrättades 2012 en universitetsgemensam utbildningsnämnd.

Utbildningsnämnden "ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor."

Rektor har beslutat om föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter vid Lunds universitet vilka även reglerar utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014–2016 för utbildningsnämnden vid Lunds universitet fastställdes 19 maj 2014. En ny verksamhetsplan för 2017-2018 är under utveckling.

En "lathund" med instruktioner och goda råd för handläggning av ärenden som ska behandlas i utbildningsnämnden har utarbetats. Mallar för ordförandebeslut rörande yttrande och generella beslut är också framtagna.

Utbildningsnämndens sekretariat består av avdelningschef Åsa Ekberg, asa.ekberg [at] stu.lu.se, och utredare Jenny Pobiega, jenny.pobiega [at] stu.lu.se.

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen