Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledamöter och representanter i rådet för jämställdhet och lika villkor

Perioden 2021-04-01 - 2024-01-31.

Längre ned på sidan: 

Medlemmar i den arbetsgrupp med expertkompetens som rådet för jämställdhet och lika villkor har utsett


 • Universitetsledningen: Jimmie Kristensson (vicerektor), ordförande
 • Gemensam förvaltning: Susanne Kristensson, ledamot
 • Sektionen HR: Marie Härstedt, ledamot
 • Ekonomihögskolan: Maria Stanfors, ledamot
 • Humanistiska och teologiska fakulteterna: Olof Sundin, ledamot
 • Juridiska fakulteten: Patrik Lindskoug, ledamot
 • Konstnärliga fakulteten: Sanimir Resić, ledamot
 • Lunds tekniska högskola: Annika Olsson, ledamot
 • Medicinska fakulteten: Lena Eliasson, ledamot
 • Naturvetenskapliga fakulteten: Sven Lidin, ledamot
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten: Christofer Edling, ledamot
 • MAX IV: Ann Terry, ledamot
 • Universitetsbiblioteket: Ewa Giniewska, ledamot
 • USV/LUKOM: Vakant, ledamot
 • Lunds universitets studentkårer: Amanda Magnusson, representant
 • Lunds universitets studentkårer: Amanda Svalin Skog, representant
 • Lunds universitets studentkårer: Vera Andersson Broms, representant
 • OFR, fackförbund: Carola Persson, representant
 • Seko, fackförbund: Karin Everlund, representant
 • SACO, fackförbund Agneta Sanmartin, representant
 • Sektionen HR: Ellen Karlsson, administrativt stöd
 • Sektionen Student och utbildning: Åsa K Nilsson, administrativt stöd

Arbetsgrupp med expertkompetens inom jämställdhet och lika villkor vid Lunds universitet

Perioden 2021-04-01-2024-01-31.

Följande personer ingår i arbetsgruppen:

 • Professor Anette Agardh, medicinska fakulteten
 • Professor Ulrika Andersson, juridisk fakulteten
 • Professor Tomas Brage, naturvetenskapliga fakulteten
 • Docent Per-Olof Hedvall, Lunds tekniska högskola
 • Docent Andreas Inghammar, Ekonomihögskolan
 • Professor Diana Mulinari, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Universitetslektor Rebecca Selberg, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • En studentrepresentant som utses av Lunds universitets studentkårer

Kontakt

Rådet för jämställdhet och lika villkor 

radetjol [at] hr [dot] lu [dot] se