Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledamöter och representanter i rådet för jämställdhet och lika villkor

Perioden 2021-04-01 - 2024-01-31.

Längre ned på sidan: 

Medlemmar i den arbetsgrupp med expertkompetens som rådet för jämställdhet och lika villkor har utsett


 • Universitetsledningen: Jimmie Kristensson (vicerektor), ordförande
 • Gemensam förvaltning: Susanne Kristensson, ledamot
 • Sektionen HR: Marie Härstedt, ledamot
 • Ekonomihögskolan: Maria Stanfors, ledamot
 • Humanistiska och teologiska fakulteterna: Olof Sundin, ledamot
 • Juridiska fakulteten: Patrik Lindskoug, ledamot
 • Konstnärliga fakulteten: Sanimir Resić, ledamot
 • Lunds tekniska högskola: Annika Olsson, ledamot
 • Medicinska fakulteten: Lena Eliasson, ledamot
 • Naturvetenskapliga fakulteten: Sven Lidin, ledamot
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten: Christofer Edling, ledamot
 • MAX IV: Ann Terry, ledamot
 • Universitetsbiblioteket: Ewa Giniewska, ledamot
 • USV/LUKOM: Patrik Andersson, ledamot
 • Lunds universitets studentkårer: Ida Bonnevier Wallstedt, representant
 • Lunds universitets studentkårer: Bodil Ritzén, representant
 • Lunds universitets studentkårer: Rasmus Göransson, representant
 • OFR, fackförbund: Carola Person, representant
 • Seko, fackförbund: Karin Everlund, representant
 • SACO, fackförbund Björn Frostner, representant
 • Sektionen HR: Ellen Karlsson, administrativt stöd
 • Sektionen Student och utbildning: Hanna Björklund, administrativt stöd

Arbetsgrupp med expertkompetens inom jämställdhet och lika villkor vid Lunds universitet

Perioden 2021-04-01-2024-01-31.

Följande personer ingår i arbetsgruppen:

 • Professor Anette Agardh, medicinska fakulteten
 • Professor Ulrika Andersson, juridisk fakulteten
 • Professor Tomas Brage, naturvetenskapliga fakulteten
 • Docent Per-Olof Hedvall, Lunds tekniska högskola
 • Docent Andreas Inghammar, Ekonomihögskolan
 • Professor Diana Mulinari, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Universitetslektor Rebecca Selberg, samhällsvetenskapliga fakulteten
 • En studentrepresentant som utses av Lunds universitets studentkårer

Kontakt

Rådet för jämställdhet och lika villkor 

radetjol [at] hr [dot] lu [dot] se