Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Attestera och godkänna

Här hittar du som har som roll att attestera fakturor, reseräkningar och liknande information och instruktioner.

Definition

Attest = behörighet att använda institutionens medel och ansvar för att de används:

 • inom ramen för myndighetens verksamhet,
 • inom ramen för de resurser som myndigheten disponerar,
 • i enlighet med gällande regler: upphandling, bokföring, etcetera.

Detta ansvar gäller inte bara beslut om utbetalning utan alla beslut att ingå ekonomiska förpliktelser för universitetets räkning, såsom:

 • beslut att upphandla
 • beställning av produkt
 • leverantörsfaktura
 • ansökan/påfyllning kort för handkassa
 • timersättningar och arvoden
 • ersättning för mertid, övertid, obekväm arbetstid och beredskap
 • reseförskott
 • rese- och utläggsräkningar

Utgifter som berör dig själv

Om du har en egen utgift (resefakturor, personlig utrustning, reseräkningar och liknande) så får du inte själv attestera den. Det kallas personliga utgifter. Attesten ska istället utföras av överordnad nivå. Det är till exempel kanslichefen som ska attestera prefektens personliga utgifter.

Läs mer om att hantera attest i Lupin och Primula

Prefektens ansvar

Du som är prefekt har rätt att förfoga över myndighetens medel genom att attestera beslut (se exempel ovan under Definition). När du inte är tillgänglig övergår rätten till din ställföreträdande prefekt.

Oavsett delegationer är du som prefekt alltid ansvarig för hela institutionens ekonomiska situation och interna kontroll.

Läs om vad du ska tänka på när du lägger upp attest- och godkännanderutiner för din verksamhet (Ekonomiwebben)