Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ersättning för service- och medlemsavgifter

Här kan du läsa om vad som gäller om ersättning för medlemskap i yrkes- eller branschförening eller någon annan typ av intresseförening.


Om du vill gå med i en yrkes- eller branschförening eller någon annan typ av intresseförening kan du eventuellt ha rätt till ersättning för medlems- och serviceavgiften.

Medlemsavgift

Enligt Skatteverket gäller att medlemsavgifter är skattepliktiga även om medlemskapet är helt kopplat till anställningen eftersom det ses som en personlig levnadskostnad. Därför har Lunds universitet en restriktiv hållning när det gäller ersättning till anställda för personliga medlemsavgifter i olika yrkes- och branschföreningar eller andra intresseföreningar. 

För att eventuell ersättning ska utgå måste det finnas en tydlig koppling till arbetsinnehållet i din anställning. Respektive verksamhet måste därför göra en bedömning i varje enskilt fall. Om din chef bedömer att det finns grund för att ersätta din medlemsavgift uppkommer alltid en skattepliktig förmån. 

Stäm av med din chef och registrera i Primula

Om din chef gett dig besked att arbetsgivaren är villig att betala din medlemsavgift så ska du registrera ditt utlägg för avgiften i Primula (fakturor avseende personliga medlemskap hanteras inte i Lupin/Proceedo). 

Det är viktigt att du väljer ”Medlemsavgift, skattepliktig” i listan över olika utlägg när du registrerar ditt utlägg i reseräkningsformuläret i Primula. Då sker förmånsbeskattning per automatik och förmånen behöver inte registreras separat. 

Kontakta SSC eller din närmaste HR-funktion vid frågor.

Serviceavgift

Eventuella serviceavgifter som hålls åtskilda från medlemsavgiften behandlas inte som en medlemsavgift av Skatteverket. I de fall tjänsterna som inkluderas i serviceavgiften är av väsentlig betydelse för ditt arbete är serviceavgiften en skattefri förmån för dig som medarbetare och kan betalas av universitetet. 

Rekommendationen är att serviceavgifter faktureras Lunds universitet.

Stäm av med din chef 

Om din chef gett dig besked att arbetsgivaren bedömer att tjänsterna som inkluderas i serviceavgiften är av väsentlig betydelse för ditt arbete så ska du meddela tjänsteleverantören fakturaadressen till Lunds universitet. Fråga din närmaste chef om du är osäker på fakturaadressen. 

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller HR-funktion inom din institution/fakultet eller motsvarande.