Innovation och nyttiggörande

Funderar du på hur dina forskningsresultat kan göra skillnad i samhället? Har du frågor kring innovation, patent eller funderar du på att bilda företag? Har du funderingar kring samarbeten med näringsliv eller andra organisationer? LU Innovation kan ge dig stöd och vägledning i dessa frågor.

Ett sätt att se till att dina forskningsresultat kommer till nytta i samhället är att omvandla dem till en ny tjänst, produkt eller metod. LU Innovation hjälper dig längs vägen och guidar ditt projekt framåt med innovationsutveckling, finansiella stöd och expertkunskap kring avtal och hur du skyddar din idé.Inom innovationsverksamheten finns erfarenhet från såväl forskning som näringsliv och offentlig sektor, samt ett stort nätverk både nationellt och internationellt. Till LU Innovation är alla forskare vid Lunds universitet välkomna, oavsett disciplin. Du behöver heller inte ha en färdig plan för ditt projekt. Naturligtvis är all innovationsrådgivning kostnadsfri och konfidentiell.

Läs mer om innovation och nyttiggörande på LU Innovations hemsida