Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

I händelse av brand

Hur du ska agera i händelse av brand är situationsberoende. På denna sida får du generella förhållningssätt som du bör tänka på.

Var förberedd

Gå universitetets grundläggande brandskyddsutbildning. Onlinekursen tar bara en kvart att genomföra och du hittar den i Kompetensportalen. Som nyanställd ska du ha genomfört onlinekursen inom åtta veckor efter att du påbörjat din anställning.

Gå till onlinekursen om brandskydd i Kompetensportalen

Du som är tillsvidareanställd ska också genomföra en praktisk släckutbildning, som erbjuds dig och bokas av din närmaste chef. Som nyanställd ska du ha genomfört en praktisk släckutbildning inom arton månader efter att du påbörjat din anställning.

Samtliga brandutbildningar ska repeteras minst vart femte år.

Information om utrymningsvägar, släckutrustningens placering, brandlarmsknappar och var återsamlingsplatsen finns hittar du på utrymningsplanerna som finns på strategiska platser i alla universitetets byggnader.

Studera utrymningsplanerna i förebyggande syfte så du är förberedd om du behöver utrymma byggnaden!

Rädda

Rädda de som är i omedelbar fara, hjälp varandra!

Tänk på din egen säkerhet, utsätt inte dig själv för onödiga risker.

Varna

Gör personer i din omgivning uppmärksamma på att det brinner eller att utrymningslarmet ljuder.

Uppmana alla i din omgivning att utrymma. Tänk på att personer som lyssnar på musik i hörlurar kan ha svårt att uppfatta utrymningslarmet.

Om brand- och utrymningslarmet inte har startat, eller om utrymning måste ske av en annan orsak, tryck på brandlarmsknapparna som finns utplacerade i byggnaden.

Larma

Larma räddningstjänsten via SOS Alarm genom att ringa 112 (0-112 från bordstelefon) och svara på operatörens frågor. Genom att ringa 112 kan rätt resurser skickas till platsen i ett tidigt skede.

Vet du vilken adress du ringer ifrån? Information om byggnadens adress finns på utrymningsplanen!

När situationen tillåter, informera även universitetsväktaren på +46 46 222 07 00. Väktaren kan vara behjälplig vid utrymning och kan initiera universitetets krisorganisation vid behov.

Släck

Alla bränder är små till en början, en tidig insats gör stor skillnad!

Släck branden om du bedömer det som möjligt. Tänk på din egen säkerhet, utsätt inte dig själv för onödiga risker!

Utrym

Utrym byggnaden via närmaste rökfria utrymningsväg och bege dig till återsamlingsplatsen.  

Stäng dörrar bakom dig för att begränsa brand- och rökspridning.

Hiss får inte användas vid utrymning!

Är du undervisande lärare? Se till att du och din grupp utrymmer tillsammans via närmaste rökfria utrymningsväg. 

Finns det personer som behöver hjälp att utrymma? Byggnaders trapphus utgör generellt egna brandceller som kan utgöra säkra zoner i händelse av brand. På dessa platser, kallade utrymningsplatser, kan personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga invänta hjälp från räddningstjänsten. Ta reda på vilka rutiner som finns i den byggnad där du befinner dig!

När du kommit ut

Gå till återsamlingsplatsen!

Har du information om vad som har hänt i byggnaden, t.ex. att det finns personer kvar eller var det brinner, är det viktigt att du meddelar detta till utrymningsledare, universitetsväktaren eller direkt till räddningstjänstens personal.

Att utrymningslarmet tystnar betyder inte nödvändigtvis att faran är över. Räddningstjänsten kan tysta larmet för att underlätta deras arbete i byggnaden. Gå därför aldrig tillbaka in i byggnaden innan räddningstjänsten, universitetsväktaren eller ansvarig i huset har gett klartecken.

Ring alltid 112 i en nödsituation!

Slå 0-112 om du använder en bordstelefon.

Universitetets larmtelefon

+46 46 222 07 00

Kontakt

Isabel Hedvall
Brandskyddshandläggare
+46 46 222 37 48
isabel [dot] hedvall [at] bygg [dot] lu [dot] se (isabel[dot]hedvall[at]bygg[dot]lu[dot]se)

Martin Åberg
Brandskyddssamordnare
+46 46 222 70 54
martin [dot] aberg [at] bygg [dot] lu [dot] se (martin[dot]aberg[at]bygg[dot]lu[dot]se) 

Har du frågor om brandskyddet på din arbetsplats? Ta kontakt med den som är brandskyddsansvarig. Fråga din närmaste chef om vem som är brandskyddsansvarig där du arbetar.

Relaterad information

Du som har ansvar i brandskyddsarbetet eller arbetar med brandfarliga varor hittar mer information på HR-webben.

Gå till sidorna om brandskydd på HR-webben