Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Avfall, farligt avfall och källsortering

Här hittar du information om hantering av avfall och farligt avfall. Avfall ska hanteras på ett hälso- och miljömässigt bra sätt, så att återvinning främjas och så att risk för skada inte uppkommer.

Avfallshandbok

I universitetets nya avfallshandbok hittar du information och instruktioner om hur olika typer av avfall som uppkommer inom Lunds universitet ska hanteras:

Lunds universitets Avfallshandbok (pdf 2,8 MB - Nytt fönster)

Tänk på att instruktionerna i avfallshandboken kan behöva kompletteras med lokal information, t.ex. om var olika fraktioner ska sorteras i era lokaler, lokalisering i er verksamhet av olika packmaterial för farligt avfall, avfallsrum eller rum för farligt avfall, vem som är ansvarig för avfallshantering hos er, etc.

Sorteringsguider

Här finns sorteringsguider som går bra att skriva ut och sätta upp på lämplig plats:

Sorteringsguide Allmän (pdf 1,56 MB - Nytt fönster)

Sorteringsguide Kontor (pdf 464 kB - Nytt fönster)

Sorteringsguide Kök (pdf 256 kB - Nytt fönster)

Hämtning av papper, wellpapp och grovavfall

Här finns karta och kontaktpersoner för alla platser där Ragn-Sells hämtar papper, wellpapp och grovavfall (schemalagt) i Lund.

Karta och kontaktpersoner, papper och well (pdf 347 kB - Nytt fönster)

Karta och kontaktpersoner, grovavfall (pdf 325 kB - Nytt fönster)

Här finns schema för hämtning av papper och wellpapp respektive grovavfall, i Lund.

Schema hämtning papper/well (pdf 41 kB - Nytt fönster)

Schema hämtning grovavfall (pdf 96 kB - Nytt fönster)

Behöver du beställa extra hämtning av grovavfall, kontakta Ragn-Sells kundcenter:

  • 0771-88 88 88 eller
  • kundcenter [at] ragnsells [dot] se

Respektive verksamhet betalar för extra hämtning av grovavfall.

Prislista för extra hämtning av grovavfall (pdf 157 kB - Nytt fönster)

Hämtning av sekretesspapper beställs hos Ragn-Sells och bekostas av respektive verksamhet. Se prislista ovan, som gäller för extra hämtning av grovavfall.

Källsorteringsmöbler

Universitetet har avtal med Bröderna Perssons Specialsnickerier AB, du hittar avtalet i Lupin. I dokumentet nedan hittar du exempel på standardmoduler för att bygga en källsorteringsmöbel. Kontaktuppgifterna i dokumentet stämmer inte längre, kontakta istället avfall [at] bygg [dot] lu [dot] se.

Information om lokalt ramavtal med Bröderna Perssons Specialsnickerier AB gällande miljöstationer/källsorteringsmöbler (pdf 405 kB - Nytt fönster)

Hämtning av kemiskt och lågradioaktivt avfall

Beställ hämtning från Sysav av kemiskt och lågradioaktivt avfall med blanketten nedan.

Beställningsblankett för hämtning av kemiskt och lågradioaktivt avfall (Word 86,1 kB - Nytt fönster)

English version - Removal of chemical waste and low-level radioactive waste (Word 88 kB - Nytt fönster)

Hämtning av skärande/stickande smittförande avfall och biologiskt avfall

Kontakta Sysav:

  • OrderTotal [at] sysav [dot] se eller
  • 040-635 18 80

När det gäller smittförande avfall ska du fylla i en godsdeklarationsblankett:

Godsdeklarationsblankett för smittförande avfall (pdf 151 kB - Nytt fönster)

Etiketter för farligt avfall

Här hittar du etiketter för vissa typer av farligt avfall.

Kemiskt avfall (png 11 kB - Nytt fönster)

Lågradioaktivt avfall (png 44 kB - Nytt fönster)

Vätskescintillationslösning (pdf 22 kB - Nytt fönster)

Kontaktperson för radioaktivt avfall

Hanna Holstein, strålskyddsfysiker, hanna [dot] holstein [at] med [dot] lu [dot] se

Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Sysav anlitas som universitetets säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods. Kontakta säkerhetsrådgivaren när du ska skicka något du vet, eller tror, klassas som farligt gods för att säkerställa att alla regler följs. Det gäller alltså inte bara avfall, utan även när du ska skicka exempelvis prover.

Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods
Per Malmquist, kemist, Sysav Industri AB
per [dot] malmquist [at] sysav [dot] se
040-635 19 02

 

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta i första hand ditt vaktmästeri, servicegrupp eller motsvarande när du har frågor om avfallshantering på din arbetsplats.

Maria Nilsson
miljösamordnare
+46 46 222 70 82
avfall [at] bygg [dot] lu [dot] se

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen