Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avfall, farligt avfall och källsortering

Här hittar du information om hur du ska ta hand avfall och farligt avfall. Avfall ska hanteras på ett hälso- och miljömässigt bra sätt, så att avfallet kan återvinnas och så att människor och miljö inte riskerar att skadas.

Innehåll på sidan:

Avfallshandboken

I universitetets avfallshandbok hittar du information om och instruktioner för hur du ska hantera olika typer av avfall:

Lunds universitets Avfallshandbok (pdf 2,8 MB - Ny flik)

Tänk på att instruktionerna i avfallshandboken kan behöva kompletteras med lokal information, t.ex. om var olika avfallstyper ska sorteras, var packmaterial för farligt avfall finns, var era avfallsrum finns och vem som är ansvarig för avfallshantering hos er.

Avsnittet om radioaktivt avfall har uppdaterats i samband med att ledningssystem för strålsäkerhetsarbetet infördes:

Rutin för hantering av radioaktivt avfall (pdf 452 kB - Ny flik)

Hushållsavfall

Hämtning av hushållsavfall ingår oftast i hyran och därför har universitetet inget övergripande avtal för hämtning av hushållsavfall. Hushållsavfall tas om hand av kommunens renhållningsföretag.

Kontakta din lokalvård, vaktmästare eller husprefekt om du har frågor om exempelvis:

 • hämtning av hushållsavfallet
 • hur ofta det behöver hämtas
 • avfallskärl och andra behållare.

Så kontaktar de i sin tur hyresvärden.

Med hushållsavfall menas vanligen matavfall, restavfall (brännbart), förpackningar av glas, metall, plast och papper (kartong). Hyra av kärl ingår i abonnemanget.

Schemalagd hämtning av papper och wellpapp i Lund

Wellpapps- och papperskärlen töms antingen varje eller varannan vecka, beroende på vilket schema som gäller för just din arbetsplats i Lund.

 • Onsdagar töms wellpappskärlen.
 • Torsdagar töms returpapperskärlen.

För våren 2023 gäller följande avvikelser från schemat:

 • Skärtorsdag torsdag 6 april: ingen justering
 • Kristi himmelsfärds dag torsdag 18 maj: hämtning tidigareläggs till onsdag 17 maj

Kärlen ska vara utställda senast kl. 09.00 samma dag. Kärlen ska inte stå ute över natten på grund av brand- och inbrottsrisk.

Vänd dig till er vaktmästare eller motsvarande för att få veta hur ofta ni har tömning på just din arbetsplats, eller om du har andra frågor om avfallshanteringen.

Om du arbetar med avfallshantering kan du kontakta Ragn-Sells direkt eller vända dig till avfall [at] bygg [dot] lu [dot] se.

Kontakta Ragn-Sells kundservice direkt för exempelvis felanmälan.

 • Telefon +46 771 88 88 88
 • E-post kundservice [at] ragnsells [dot] com

Använd Ragn-Sells kundportal för att kontrollera schemat m.m. Önskar du inloggning till kundportalen kontakta avfall [at] bygg [dot] lu [dot] se.

Den schemalagda hämtningen i Lund av papper och wellpapp bekostas av universitetet gemensamt. Ni äger vanligen era egna kärl för papper och wellpapp, sådana kärl ingår inte i kostnaden för hämtning.

Schemalagd hämtning av grovavfall, elektronikavfall med mera, i Lund

Hämtning sker normalt var fjärde vecka, om inte annat avtalats. Efter pandemin gäller fortfarande var åttonde vecka på flera adresser. Anmäl förändrat behov till avfall [at] bygg [dot] lu [dot] se.

 • Måndagar: elektronik, batterier, lysrör/lågenergilampor/glödlampor, kylmöbler, vitvaror, metallskrot, LDPE-film (sträckplast), toner/färgpatroner, behandlat träavfall.
 • Fredagar: blandat avfall (löst), exempelvis trasiga möbler, lastpallar och annat skrymmande som normalt uppkommer i löpande verksamhet.

För våren 2023 gäller följande avvikelser från schemat:

Elektronik, ljuskällor m.m.:

 • Annandag påsk måndag 10 april: hämtning skjuts fram till tisdag 11 april
 • Första maj måndag 1 maj: hämtning skjuts fram till tisdag 2 maj
 • Klämdag måndag 5 juni: hämtning skjuts fram till onsdag 7 juni

Löst blandat avfall:

 • Långfredagen fredag 7 april: hämtning skjuts fram till fredag 14 april
 • Klämdag fredag 19 maj: hämtning skjuts fram till fredag 26 maj
 • Midsommarafton fredag 23 juni: hämtning skjuts fram till fredag 30 juni

Förvara helst inte annat än avfall i avfallsutrymmet/miljöstationen. Sätt i så fall tydlig märkning på sådant som inte ska hämtas.

Vänd dig till er vaktmästare eller motsvarande för att få veta när ert avfall hämtas nästa gång, eller om du har andra frågor om avfallshanteringen.

Om du arbetar med avfallshantering kan du kontakta Ragn-Sells direkt eller vända dig till avfall [at] bygg [dot] lu [dot] se.

Kontakta Ragn-Sells kundservice direkt för exempelvis felanmälan.

 • Telefon +46 771 88 88 88
 • E-post kundservice [at] ragnsells [dot] com

Använd Ragn-Sells kundportal för att kontrollera schemat m.m. Önskar du inloggning till kundportalen kontakta avfall [at] bygg [dot] lu [dot] se.

Den schemalagda hämtningen i Lund av grovavfall, elektronikavfall med mera, bekostas av universitetet gemensamt. Kärl och behållare ingår.

Schemalagd hämtning omfattar sådant avfall som uppkommer normalt i den löpande verksamheten. Vid flytt, storstädning, ombyggnader och liknande som genererar större mängder avfall, ska ni avropa särskild hämtning utöver den schemalagda.

Meddela farligt avfall i förväg inför schemalagd hämtning i Lund

Meddela Ragn-Sells kundtjänst senast fem arbetsdagar i förväg, om din verksamhet har löst farligt avfall som ska hämtas vid den schemalagda tömningen.

Farligt avfall som du behöver meddela fem (5) arbetsdagar i förväg:

 • Kylar
 • Frysar
 • Spisar
 • Luftkonditioneringsutrustning
 • Värmepumpar
 • Annan utrustning med kylaggregat
 • Annan större elektronisk utrustning (som inte ryms i elektronikburen)

Ange uppskattad/ungefärlig vikt och storlek, bifoga gärna en bild.

 • Telefon +46 771 88 88 88
 • E-post kundservice [at] ragnsells [dot] com

Observera att kylar och frysar från laboratoriemiljö ska vara fria från föroreningar av kemikalier etc.

Beställ extra hämtning, containertjänster eller kärl för tidningar, böcker eller sekretesspapper

Kontakta Ragn-Sells kundservice:

 • Telefon +46 771 88 88 88
 • E-post kundservice [at] ragnsells [dot] com

om du behöver beställa:

 • extra hämtning utöver schemat för papper, wellpapp och grovavfall
 • stadigvarande container för verksamhetsavfall och tömning av container
 • tillfällig containertjänst vid flytt eller städning
 • låst kärl för sekretesspapper och tömning/byte av kärl samt destruktionsintyg
 • kärl för böcker och tömning av böcker.

Din verksamhet står för denna kostnad.

Sedan en regeländring 1 januari 2022 har kommunen ansvar för insamling av tidningar. Kontakta avfall [at] bygg [dot] lu [dot] se om din verksamhet behöver kärl för tidningar.

Källsorteringsmöbler

Om din verksamhet behöver källsorteringsmöbler ska du vända dig till våra ramavtalsleverantörer för möbler. Rådfråga din lokalvård innan du beställer möbel. Om du har frågor kan du kontakta miljösamordnare Maria Nilsson.

Källsorteringsdekaler

Universitetet har sorteringsdekaler att märka upp möbler och inredning med. Beställ hos Media-Tryck, media-tryck [at] service [dot] lu [dot] se eller +46 46 222 91 76. Alla dekalerna finns i tre varianter, och respektive variant finns i tre storlekar. Se hur de ser ut i nedanstående pdf.

Dekaler för källsortering (pdf 153 kB - Ny flik)

Det finns hittills dekaler för de vanligaste avfallstyperna som uppkommer i lunchrum, pentryn, caféer och foajéer.

Kemiskt och lågradioaktivt avfall

Kemiskt och lågradioaktivt avfall omhändertas av Sysav.

Beställ hämtning av kemiskt avfall genom att fylla i blanketten nedan.

Beställningsblankett för hämtning av kemiskt avfall (Word 81 kB - Ny flik)

Kartong eller annat godkänt emballage med kemiskt avfall ska märkas med en etikett som beskriver innehållet och vem som lämnar avfallet.

Etikett för kemiskt avfall (png 11 kB - Ny flik)

Beställ hämtning av lågradioaktivt avfall med blanketten nedan:

Beställningsblankett för hämtning av lågradioaktivt avfall (Word 81 kB - Ny flik)

Det packade lågradioaktiva avfallet ska märkas genom att fästa en kopia av hämtningsblanketten på kartongen där aktivitet samt nuklid tydligt framgår.

Se till att ha personal på plats som kan bistå Sysav vid överlämningen av avfall. Annars finns en risk att Sysav inte kan ta med sig ert avfall som planerat.

Om du har frågor om hämtning och packning kan du kontakta Alma Ceric, kemist, på Sysav Industri.

Sysav Industri AB
Alma Ceric
kemist
+46 40 635 21 83
alma [dot] ceric [at] sysav [dot] se

Skärande/stickande smittförande avfall och biologiskt avfall

Beställ hämtning genom att kontakta Sysav:

 • order [at] sysav [dot] se
 • +46 40 635 18 80

När du lämnar smittförande avfall ska du fylla i en godsdeklarationsblankett:

Godsdeklarationsblankett för smittförande avfall (pdf 151 kB - Ny flik)

Radioaktivt avfall

Rutin för hantering av radioaktivt avfall (pdf 452 kB - Ny flik)

Kontakta strålskyddsexperten om du har frågor om radioaktivt avfall:

Hanna Holstein
strålskyddsfysiker
+46 46 222 01 93
hanna [dot] holstein [at] med [dot] lu [dot] se

Farligt gods och säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Det finns många regler att följa när det gäller transport av farligt gods, och de omfattar både avsändning, mottagning och själva transporten. I våra interna föreskrifter hittar du förutsättningar och åtgärder för avsändning och mottagning av farligt gods samt våra egna transporter av farligt gods på väg och i terräng. Reglerna finns också i en något mer kortfattad version i en informationsfolder.

Snabbfakta - farligt gods, informationsfolder (PDF 924 kB, ny flik)

Lunds universitets föreskrifter för farligt gods (PDF 1,5 MB, ny flik)

Du bör även prata med din chef om vilka utbildningar som du behöver gå, om du hanterar farligt gods.

Du hittar utbildningar i DGR (flyg) och ADR (väg) i Kompetensportalens kurskatalog

Reglerna gäller alltså inte bara när du vill lämna ifrån dig farligt avfall, utan även när du ska skicka exempelvis prover.

Din verksamhet kan beställa packning av farligt gods från avtalad leverantör för frakttjänster. Första gången ni beställer packningstjänster för farligt gods, ska en uppgiftsbekräftelse tecknas mellan din verksamhet och leverantören. Mall för uppgiftsbekräftelsen hittar du under avtalsinfo i Lupin.

Du kan alltid kontakta universitetets säkerhetsrådgivare när du ska skicka, transportera eller ta emot något du vet, eller tror, klassas som farligt gods för att säkerställa att alla regler följs. Sysav anlitas som universitetets säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, flyg, järnväg och sjö.

Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, flyg, järnväg och sjö
Per Malmquist, kemist, Sysav Industri AB
per [dot] malmquist [at] sysav [dot] se
+46 40 635 19 02

Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg och flyg
Linus Jeppsson, driftledare CRC
linus [dot] jeppsson [at] med [dot] lu [dot] se
+46 40 39 10 01

 

Kontakt Avfall och källsortering

Kontakta i första hand

 • ditt vaktmästeri
 • din lokalvård
 • din husprefekt/husintendent

när du har frågor om avfallshantering på din arbetsplats.

När det gäller universitetsgemensamma avfallsfrågor kan du kontakta:

Claes Nilén (farligt avfall)
Miljöchef
+46 46 222 41 59

Maria Nilsson
Miljösamordnare
+46 46 222 70 82

avfall [at] bygg [dot] lu [dot] se