Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studieverkstaden

Studieverkstaden arbetar för att stödja studenter på grund- och avancerad nivå vad gäller studieteknik och akademiskt skrivande på svenska och engelska. Detta görs genom individuell handledning, workshops och föreläsningar i bland annat studieteknik och akademiskt skrivande.

OBS! Sidan är under uppbyggnad.

Studieverkstaden genomgår ett förändringsarbete med utgångspunkt i det förändrade uppdrag som beslutats för verksamheten. Effekterna av förändringsarbetet är färre föreläsningar och aktiviteter än vanligt under höstterminen. Vi ber om överseende med det! Till vårterminen 2022 beräknas arbetet vara klart. 

Studieverkstaden ska ge hjälp till självhjälp. Vi erbjuder också ett digitalt utbud med bland annat filmade föreläsningar som kan användas fritt av dig som lärare.
 
Studieverkstaden arbetar för att hela Lunds universitet ska nås av stödet på ett likvärdigt sätt. Det innebär att varje fakultet kommer ha en kontaktperson från Studieverkstaden och att Studieverkstaden har ett utbud som kan nås av studenter på hela universitetet.

Boka en insats med Studieverkstaden

Behöver din fakultet eller institution stöd för genomströmningen? Då kan du skicka in en förfrågan om gruppaktivitet via vårt webbformulär. 

Skicka en förfrågan om gruppaktiviteter med Studieverkstaden

OBS! Tänk på att det alltid är studierektor eller motsvarande som står som beställare av insatsen. Studieverkstaden hanterar förfrågningarna i den tur de inkommit.

Som beställare av insatsen ansvarar du för att:

  • bokning i TimeEdit görs i föreläsarens namn, efter att föreläsningen bekräftats av Studieverkstaden.
  • uppgift om lokal och tid, alternativt länk till Zoom, skickas direkt till språkpedagogen i samband med planeringen av aktiviteten. Viktigt att se till att språkpedagogen kommer in i rummet oavsett om det är fysiskt eller digitalt. 
  • ändringar i schema och kursplanering som berör föreläsningen meddelas språkpedagogen.
  • informera om var i kursplaneringen aktiviteten ligger och vilka skrivuppgifter som är knutna till aktiviteten.
  • ansvarig kurslärare närvarar. Studenterna kan komma att ställa ämnesrelaterade frågor under dessa typer av arrangemang. Sådana frågor kan Studieverkstaden inte besvara och det är viktigt att ansvarig lärare är införstådd i detta, och att det förväntas att hen deltar i hela föreläsningen.

En presentation i PDF-format kan skickas till dig som är ansvarig lärare efter en föreläsning för att läggas upp på Canvas. Om det finns studenter som behöver särskilt stöd, kan vi skicka presentationen innan föreläsningen. Meddela så fort som möjligt, gärna redan vid bokningen, om du behöver ha presentationen innan föreläsningen.

Om en föreläsning ska spelas in eller streamas måste det framgå redan vid bokningen, så att språkpedagogen vet det i förväg.

Annat stöd inom universitet

  • Doktorander hänvisas till HR:s universitetsgemensamma satsning ”Finish on time” samt det stöd som anställande fakultet erbjuder.
  • Studenthälsan har resurser och ansvar för arbetet med (anti)prokrastinering.
  • Omfattande insatser med integrerat stöd i kurser genomförs inte längre av Studieverkstaden. Förfrågan om detta kan ställas till HT-fakulteterna.
  • Fortbildning för lärare är ett uppdrag för AHU.

Handledning, föreläsningar och workshoppar

Studieverkstaden hjälper studenter att planera sina studier och hitta bättre lässtrategier och skrivvanor. Vi ger också konkret respons på alla typer av texter, och i alla faser av skrivprocessen. Studenterna fyller i ett webbformulär för att boka in kostnadsfri handledning eller anmäla sig till en skrivkväll eller workshop.

Föreläsningar för studenter höstterminen 2021

Under höstterminen kommer Studieverkstaden hålla i ett flertal öppna, digitala föreläsningar med olika teman på både svenska och engelska.

Alla våra aktiviteter annonseras ut på:

Tips!

Kontaktinformation

Studieverkstaden

Besöksadress:
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund

Campus Helsingborg
Rum E204b

Internpost: Hämtställe 13

Telefon: +46 46 222 43 92
studieverkstad [at] stu [dot] lu [dot] se

Ann Kull
ann [dot] kull [at] stu [dot] lu [dot] se

Cecilie Fonnesbech
cecilie [dot] fonnesbech [at] stu [dot] lu [dot] se

Sandra Peterson
sandra [dot] peterson [at] stu [dot] lu [dot] se