Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studieverkstaden

Studieverkstaden erbjuder stöd till studenter på grund- och avancerad nivå i studieteknik och akademiskt skrivande på svenska och engelska. Detta görs genom individuell handledning, workshoppar och föreläsningar.

Varje fakultet har en kontaktperson på Studieverkstaden för att säkerställa att alla studenter nås av stödet på ett likvärdigt sätt.

För dig som önskar boka in Studieverkstaden

Behöver er fakultet eller institution stöd inom områdena akademiskt skrivande och läsande eller studieteknik? Då kan du skicka in en förfrågan om föreläsning eller workshop via vårt webbformulär. 

Vi erbjuder en rad föreläsningar och workshops på kurser som täcker en mängd olika ämnen, inklusive akademiskt skrivande, studieteknik och lässtrategier. Här kan du hitta några exempel.

Den här föreläsningen ska komma tidigt i skrivprocessen. Under föreläsningen tar vi upp hur en skrivprocess kan se ut och hur man kan förbättra sin skrivprocess. Studenterna får prova på olika strategier för att komma i gång med skrivandet och generera text. De får ta del av konkreta exempel på hur skrivande kan användas som ett redskap för att utveckla tankar och innehåll. Vi delar även med oss av tips och idéer på hur man kan planera och lägga upp sitt arbete på ett effektivt sätt.

Den här workshoppen ges när studenterna har kommit en bit i sitt skrivande. Studenterna får ta del av konkreta strategier för att förbättra sin text och får under workshoppen även utrymme att testa strategierna i sin egen text. Vi betonar vikten av att behålla fokus genom hela texten och att skapa tydlighet, sammanhang och röd tråd. Vi går till exempel igenom struktur, styckeindelning och hur man undviker vanliga språkliga misstag. I föreläsningen tas också upp hur man integrerar källor i texten och vad som utmärker den akademiska stilen.

Syftet med workshoppen är att ge studenterna verktyg att ta sig an läsning på ett effektivt sätt. Workshoppen bygger på övningar som studenterna gör i sin kurslitteratur. Vi pratar om varför läsning är viktigt, vilka som är de vanligaste utmaningarna och hur man hittar fokus. Studenterna får möjlighet att själva reflektera över vad de tycker är svårt och vi diskuterar tillsammans hur man kan hantera dessa svårigheter. De får därefter öva på konkreta lästekniker. Vi pratar också om vikten av att anteckna när man läser. Workshoppen avslutas med att studenterna gör en planering över kommande veckas läsning.

Föreläsningen om studieteknik riktar sig främst till nya studenter men kan även passa de som är mer erfarna. Under föreläsningen får studenterna konkreta verktyg för att skapa en produktiv och hållbar studievardag. Vi pratar om hur man kan hitta fokus och skapa bra planeringsrutiner samt hur man kan använda repetition för att uppnå bra studieresultat. Studenterna får även praktiska tips, till exempel om hur man kan bilda effektiva studiegrupper och hur man antecknar smart. Beroende på era behov på kursen kan också lässtrategier tas upp i denna föreläsning.

Exempel på andra teman som kan utgöra moment i föreläsningar:

 • Att läsa och förstå en vetenskaplig artikel
 • Skriva i grupp
 • Arbeta med kamratrespons
 • Att referera och skriva med egna ord
 • Att skriva en diskussion

Alla upplägg görs i samarbete med ansvarig lärare för att innehållet på bästa sätt ska anpassas till aktuell kurs.

Det är önskvärt att studierektor eller motsvarande står som beställare av insatsen, men det kan även vara annan person knuten till utbildningen.

Skicka in din förfrågan i god tid. Studieverkstaden hanterar förfrågningarna i den tur de inkommit.

Som beställare av insatsen ansvarar du för att:

 • bokning i TimeEdit görs efter att föreläsningen bekräftats av Studieverkstaden.
 • uppgift om lokal och tid skickas direkt till språkpedagogen i samband med planeringen av aktiviteten. Det är viktigt att se till att språkpedagogen kommer in i rummet oavsett om det är fysiskt eller digitalt. 
 • ändringar i schema och kursplanering som berör föreläsningen meddelas språkpedagogen.
 • informera språkpedagogen om var i kursplaneringen aktiviteten ligger och vilka skrivuppgifter som är knutna till aktiviteten.

Att tänka på

Det är önskvärt att ansvarig kurslärare närvarar. Genom att såväl språkpedagog som lärare närvarar kan insatsen få ett större värde för studenterna.

En presentation i PDF-format kan skickas till dig som är ansvarig lärare efter en föreläsning för att läggas upp på Canvas. Om det finns studenter som behöver särskilt stöd, kan vi skicka presentationen innan föreläsningen. Meddela så fort som möjligt, gärna redan vid bokningen, om du behöver ha presentationen innan föreläsningen.

Om en föreläsning ska spelas in eller streamas måste det framgå redan vid bokningen, så att språkpedagogen vet det i förväg.

För dig som arbetar med studenter

Studieverkstaden hjälper studenter att planera sina studier och hitta bättre lässtrategier och skrivvanor. Vi ger också konkret respons på alla typer av texter, och i alla faser av skrivprocessen. 

Studenter bokar handledning via bokningssystemet på vår hemsida. På hemsidan kan studenter också anmäla sig till aktiviteter, workshoppar och föreläsningar anordnade av Studieverkstaden.

Rekommendera gärna era studenter att besöka vår webbsida för att se vårt aktuella utbud.

Information om Studieverkstaden riktat till studenter på lu.se

Annat stöd inom universitet

 • Doktorander hänvisas till HR:s universitetsgemensamma satsning ”Finish on time” samt det stöd som anställande fakultet erbjuder.
 • Studenthälsan har gruppaktiviteter riktade till studenter, till exempel: Organisera och planera – kom igång med dina studier och Prata för publik – hantera talängslan.
 • Fortbildning för lärare är ett uppdrag för AHU.

Kontaktinformation

Studieverkstaden

Besöksadress:
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund

Campus Helsingborg
Rum C114

Internpost:
Hämtställe 13

studieverkstad [at] stu [dot] lu [dot] se (studieverkstad_aktiviteter[at]stu[dot]lu[dot]se)

Frida Blomberg 
frida [dot] blomberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Cecilie Fonnesbech
cecilie [dot] fonnesbech [at] stu [dot] lu [dot] se

Charlotte Hansson Webb
charlotte [dot] hansson_webb [at] stu [dot] lu [dot] se

Maria Källqvist
maria [dot] kallqvist [at] stu [dot] lu [dot] se

Sandra Petersson
sandra [dot] petersson [at] stu [dot] lu [dot] se

Atli Dungal Sigurdsson
atli [dot] dungal_sigurdsson [at] stu [dot] lu [dot] se