Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studieverkstaden

Studieverkstaden arbetar för att stödja studenter på grund- och avancerad nivå vad gäller studieteknik och akademiskt skrivande på svenska och engelska. Detta görs genom individuell handledning, workshoppar och föreläsningar i bland annat studieteknik och akademiskt skrivande.

Varje fakultet har en kontaktperson på Studieverkstaden för att säkerställa att alla studenter nås av stödet på ett likvärdigt sätt.

Boka en insats med Studieverkstaden

Behöver er fakultet eller institution stöd inom områdena akademiskt skrivande och läsande eller studieteknik? Då kan du skicka in en förfrågan om gruppaktivitet via vårt webbformulär. 

Skicka en förfrågan om gruppaktivitet med Studieverkstaden

Skicka in din förfrågan i god tid. 

Det är önskvärt att studierektor eller motsvarande står som beställare av insatsen, men det kan även vara annan person knuten till utbildningen. ´

Studieverkstaden hanterar förfrågningarna i den tur de inkommit.

Som beställare av insatsen ansvarar du för att:

  • bokning i TimeEdit görs efter att föreläsningen bekräftats av Studieverkstaden.
  • uppgift om lokal och tid skickas direkt till språkpedagogen i samband med planeringen av aktiviteten. Det är viktigt att se till att språkpedagogen kommer in i rummet oavsett om det är fysiskt eller digitalt. 
  • ändringar i schema och kursplanering som berör föreläsningen meddelas språkpedagogen.
  • informera språkpedagogen om var i kursplaneringen aktiviteten ligger och vilka skrivuppgifter som är knutna till aktiviteten.

Det är önskvärt att ansvarig kurslärare närvarar. Genom att såväl språkpedagog som lärare närvarar kan insatsen få ett större värde för studenterna.

En presentation i PDF-format kan skickas till dig som är ansvarig lärare efter en föreläsning för att läggas upp på Canvas. Om det finns studenter som behöver särskilt stöd, kan vi skicka presentationen innan föreläsningen. Meddela så fort som möjligt, gärna redan vid bokningen, om du behöver ha presentationen innan föreläsningen.

Om en föreläsning ska spelas in eller streamas måste det framgå redan vid bokningen, så att språkpedagogen vet det i förväg.

Annat stöd inom universitet

  • Doktorander hänvisas till HR:s universitetsgemensamma satsning ”Finish on time” samt det stöd som anställande fakultet erbjuder.
  • Studenthälsan har gruppaktiviteter riktade till studenter, till exempel: Organisera och planera – kom igång med dina studier och Prata för publik – hantera talängslan.
  • Fortbildning för lärare är ett uppdrag för AHU.

Handledning, föreläsningar och workshoppar

Studieverkstaden hjälper studenter att planera sina studier och hitta bättre lässtrategier och skrivvanor. Vi ger också konkret respons på alla typer av texter, och i alla faser av skrivprocessen. Studenter bokar handledning via bokningssystemet på vår hemsida. På hemsidan kan studenter också anmäla sig till aktiviteter, workshoppar och föreläsningar anordnade av Studieverkstaden.

Rekommendera gärna era studenter att besöka vår webbsida för att se vårt aktuella utbud.

Kontaktinformation

Studieverkstaden

Besöksadress:
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund

Campus Helsingborg
Rum C114

Internpost:
Hämtställe 13

studieverkstad [at] stu [dot] lu [dot] se (studieverkstad_aktiviteter[at]stu[dot]lu[dot]se)

Frida Blomberg 
frida [dot] blomberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Cecilie Fonnesbech
cecilie [dot] fonnesbech [at] stu [dot] lu [dot] se

Charlotte Hansson Webb
charlotte [dot] hansson_webb [at] stu [dot] lu [dot] se

Maria Källqvist
maria [dot] kallqvist [at] stu [dot] lu [dot] se

Sandra Petersson
sandra [dot] petersson [at] stu [dot] lu [dot] se

Atli Dungal Sigurdsson
atli [dot] dungal_sigurdsson [at] stu [dot] lu [dot] se