Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kontobeskrivning, namn och profilbild

För att tydliggöra Lunds universitets närvaro i sociala medier är det viktigt att avsändaren tydligt framhävs i namn, bild och presentationstext. 

Genvägar på sidan:

Profilbild

Generellt gäller att universitetets tvåradiga huvudlogotyp, på svenska eller engelska, rekommenderas som profilbild på konton där verksamheter inom Lunds universitet är avsändare. 

Huvudlogotypen rekommenderas på alla nivåer i organisationen och i alla typer av sociala medier. Syftet med att använda logotypen i profilbilden är att visa tillhörigheten till Lunds universitet. Vilken del av organisationen som är avsändare för kontot kommuniceras istället via användarnamnet, det fullständiga namnet, presentationstexten för kontot och i eventuell omslagsbild.

Undantag är tillfälliga konton eller evenemang som är tidsbegränsade och förknippade med tillfälliga kampanjer eller budskap.

Lunds universitets sublogotyper som profilbilder rekommenderas inte, eftersom dessa blir för små och svårlästa.

Endast sigillet som profilbild, varken hela eller delar av det, rekommenderas inte. Detta för att sigillet, i enlighet med den grafiska profilen, ska användas som en kvalitetsstämpel. Ensamt på en profilbild är det otydligt att sigillet tillhör Lunds universitet. 

Forskargrupper

Även forskargrupper inom Lunds universitet rekommenderas att använda huvudlogotypen som profilbild. 

Personligt konto (enskild forskare) eller samarbeten

Enskilda forskare som finns på sociala medier med sitt eget namn, men använder kanalerna för att helt, eller delvis, kommunicera sin forskning, ska inte använda universitetets logotyp. Denna typ av konton ses som personliga, men kopplingen till Lunds universitet får gärna tydliggöras via presentationstexten. Samma sak gäller olika former av samarbeten eller projekt där Lunds universitet inte är den huvudsakliga avsändaren. 

Namn

När du lägger till Lunds universitet eller LU i kontonamnet visar du tillhörigheten, ökar sökbarheten och bidrar till att göra Lunds universitets närvaro i sociala medier tydlig.

 • I kanaler med tillräckligt stort utrymme rekommenderas att Lunds universitet eller Lund University skrivs ut efter det verksamhetsspecifika namnet, separerat med ett kommatecken eller med ordet ”vid” – exempelvis på Facebook och LinkedIn. Exempelnamn: ”Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet” eller ”Naturvetenskap vid Lunds universitet”.
 • I kanaler med begränsat utrymme skapar du ett kort användarnamn som så tydligt som möjligt förklarar vilken del av universitet som är avsändare. Rekommenderat är att lägga till LU i såväl användarnamn som fullständigt namn (exempelvis på Twitter). Understreck eller bindestreck används där mellanslag inte är möjligt. Exempel användarnamn: Medfak_LU. Exempel fullständigt namn: Medicin LU. 
 • Tänk på att, om du vill nå en internationell målgrupp, döpa kontot till något som du tror att en engelskspråkig person skulle söka på. Skriv då också dina inlägg på engelska.

Namngivning av organisatoriska enheter

Ett tydligt namn är en viktig utgångspunkt för att omvärlden snabbt ska förstå vad en verksamhet gör, samt att den är en del av Lunds universitet. 

Råd vid namngivning av organisatoriska enheter vid Lunds universitet (PDF, 66 kB, nytt fönster)

Kontobeskrivning/presentationstext/biografi  

Olika kanaler har olika stort utrymme för att beskriva kontots syfte och avsändare. Så långt det är möjligt bör du ta med följande i texten:

 • Vilken del av Lunds universitet som är avsändare för kontot samt vad syftet med kontot är
 • Länk till Lunds universitets eller verksamhetens webbplats
 • Nämn Lunds universitet eller Lund University högt upp
 • Berätta hur kommentarer hanteras 
 • Berätta att alla inlägg på sidan är offentliga handlingar och kan komma att diarieföras

Enskilda forskare med personliga konton som kommunicerar sin forskning vid Lunds universitet får gärna nämna kopplingen till universitetet i sin biografi. Detta skapar tydlighet för mottagaren och tyngd för den som kommunicerar. 

Exempel på presentationstext

Exemplet nedan är plockat från Facebook där det finns stort utrymme – du anpassar såklart texten till respektive kanal:

"Lunds universitets officiella Facebooksida är en bred kanal för dig som vill följa vad som händer på universitetet. Sidan sköts av universitetets kommunikationsavdelning och administreras under kontorstid. 

Du är välkommen att kommentera våra inlägg samt posta text och bilder på vår sida, men undvik följande: 

 • kränkande språk
 • förtal, hot eller personangrepp
 • hets mot folkgrupp, trakasserier eller sexuella trakasserier
 • spam och ovidkommande reklam
 • kränkande personuppgifter
 • olagligt material
 • upphovsrättsskyddat material som publiceras utan tillstånd

Redaktionen granskar alla inlägg och tar vid behov bort material som inte följer riktlinjerna ovan och/eller bryter mot svensk lag. 

Lunds universitet är en statlig myndighet. Observera att inlägg på vår sida är offentliga handlingar och kan komma att diarieföras.

Vill du kontakta oss kan du skicka ett privat meddelande här på Facebook. För övrig kontakt se xx (länk till hemsida)."

Kontakt

Kontakta din närmsta kommunikatör för att diskutera om, och i så fall hur, du kan använda sociala medier i din verksamhet.

Kontakta en kommunikatör

För frågor om innehållet på dessa sidor:

Anna Johnsson
Kommunikatör
Sektionen Kommunikation
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (anna_v[dot]johnsson[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 70 21