Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Grafisk profil och logotyp

Bilden av Lunds universitet påverkas av hur vi kommunicerar med vår omvärld. Den grafiska profilen är ett viktigt redskap i kommunikationsarbetet. Den hjälper oss alla att på ett tydligt och enhetligt sätt berätta om vårt universitet och vad vårt varumärke står för. På dessa sidor hittar du regler och praktiska tips för hur du använder universitetets grafiska profil i olika kanaler och sammanhang.

Allt tryckt och digitalt material som produceras i Lunds universitetets namn ska följa den grafiska manualens regler och anvisningar. Logotyp, typografi, färger, bildmanér och grafiska element utgör byggstenarna i vår grafiska profil. Varje del kommunicerar att vårt universitet är såväl klassiskt som dynamiskt, och tillsammans skapar de en enhetlig visuell identitet.

Bilder, mallar, logotyper, typsnitt och ljudfiler i Bild- och mediebanken

Ladda ner grundversionen av Lunds universitets huvudlogotyp för tryck och digital användning på svenska och engelska (zip-fil 1,5 MB, nytt fönster)

Grafisk manual och rådgivning

Som stöd för ditt arbete finns en grafisk manual som beskriver hur vår grafiska profil ser ut och förklarar hur den är uppbyggd. Manualen innehåller regler, anvisningar och praktiska tips för hur de grafiska byggstenarna ska användas.

Har du frågor om den grafiska profilen? Kontakta sektionen Kommunikation via grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

Skyltmanual

Anvisningar för skyltning vid Lunds universitet (PDF 3,7 MB, nytt fönster)

När ska den grafiska profilen användas?

Den grafiska profilen är beslutad av rektor och gäller för alla verksamheter som organisatoriskt är en del av Lunds universitet. Det är viktigt att du tillämpar profilen i allt material där Lunds universitet är avsändare, såväl tryckt som digitalt, både inom och utanför universitetet.

Varför har vi en grafisk profil?

Lunds universitet har ett högt anseende både i Sverige och internationellt och har under flera år rankats omkring de 100 bästa universiteten i världen. För att värna och förstärka denna position krävs att allt vi gör håller högsta kvalitet. Det handlar inte bara om det vi gör utan också hur vi kommunicerar det vi gör. Vår grafiska profil och logotyp är viktiga verktyg i detta arbete och hjälper oss att:

  • kommunicera tydligt och enhetligt
  • skapa igenkänning
  • särskilja Lunds universitet från andra universitet och högskolor
  • öka universitetets synlighet
  • öka trovärdigheten och ge ett professionellt intryck.

Dessa faktorer är en förutsättning för att vi ska kunna stå fortsatt starka i den hårda konkurrensen om forskningsmedel, skickliga medarbetare och studenter. Därför är det viktigt att vi alla arbetar i enlighet med den grafiska profilen.

Namnet Lunds universitet

  • På svenska heter vi Lunds universitet. Ordet universitet stavas alltid med litet u.
  • På engelska heter vi Lund University (inte University of Lund). 
  • Förkortningen LU är enbart avsedd för internt språkbruk och alltså inget som ska finnas i externt riktat material. Undantag är sociala medier, där det vid begränsat utrymme rekommenderas att använda LU vid namngivning (exempelvis på Twitter och Instagram). 

Var noga med att alltid skriva ut namnet Lunds universitet/Lund University i anslutning till namnet på din fakultet/institution/forskargrupp. Detta är viktigt för att skapa tydlighet i alla kanaler, i såväl tryckt som digitalt material. En annan anledning till att hela namnet ska skrivas ut är att vi då kan inkluderas i rankinglistornas underlag, vilket i sin tur påverkar möjligheten till bra placeringar.

Kontobeskrivning, namn och profilbild i sociala medier

Namngivning av organisatoriska enheter

Ett tydligt namn är en viktig utgångspunkt för att omvärlden snabbt ska förstå vad en verksamhet sysslar med, samt att den är en del av Lunds universitet. Syftet med dessa råd är att genom konsekventa principer förenkla och tydliggöra processen när nya organisatoriska enheter (forskningsmiljöer, nystartade bolag, projekt med mera) ska ges ett namn.

Råd vid namngivning av organisatoriska enheter vid Lunds universitet (PDF, 66 kB, nytt fönster)

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 16

Maria Wendel
Kommunikatör
maria [dot] wendel [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 70 07

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Relaterade länkar

För hjälp med layout och trycksaksproduktion kontakta: