Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingsprojekt

Universitetsgemensamma projekt vid Lunds universitet

Lunds universitet driver ett flertal projekt för att utveckla verksamheten inom universitetet. Med universitetsgemensamma projekt menas i detta fall projekt där rektor, förvaltningschef, utbildningsnämnd eller forskningsnämnd fattat beslut om att projektet skall genomföras. I listan nedan finner du aktuella projekt sorterade efter bokstavsordning. Tryck på pil eller projektnamn för mer information. Vill du veta mer om ett specifikt projekt? Kontakta ansvarig projektledare.

Projektet syftar till att öka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och innovation inom området artificiell intelligens.
Projektperiod: september 2018 - december 2021
Projektledare: Karl Åström, karl [dot] astrom [at] math [dot] lth [dot] se
Läs mer på sidan om nätverket för artificiell intelligens och maskininlärning vid Lunds Universitet (AIML@LU).

Projektet är en förstudie för utveckling och införande av en chatbot för studieinformation med mera.
Projektperiod: januari 2020 - december 2020
Projektledare: Kajsa Roubert, kajsa [dot] roubert [at] ldc [dot] lu [dot] se

Utvecklingsarbetet syftar till att tydliggöra vad det innebär att vara chef på Lunds universitet samt utveckla stödet för cheferna i deras chefsuppdrag.
Projektperiod: januari 2019 - 
Projektledare: N.N

Projektet ska ge undervisande lärare tillgång till verktyget Inspera läsåret 2020/2021 samt säkerställa att det även i fortsättningen finns minst ett digitalt examinationsverktyg vid Lunds universitet.
Projektperiod: maj 2020 - december 2021
Projektledare: Ina Skanung, ina [dot] skanung [at] ldc [dot] lu [dot] se
Vill du veta mer om digital undervisning läs här.

Syftet med projektet är att upphandla/avropa och implementera ett system för digital långtidslagring (e-arkiv), med möjlighet att mellanlagra information.
Projektperiod: februari 2020 - januari 2022
Projektledare: Ina Skanung, ina [dot] skanung [at] ldc [dot] lu [dot] se

Projektet ska ta fram arbetsformer för universitetets deltagande i SND samt ska arbeta med etablering av forskningsdatastöd.
Projektperiod: hösten 2018 - 
Projektledare: Kristoffer Holmquist, kristoffer [dot] holmqvist [at] ub [dot] lu [dot] se
Läs mer om SND här.

Projektet ska utarbeta en vision för Lunds universitets etablering av verksamheter på Brunnshög inom Science Village Scandinavia. 
Projektperiod: mars 2019 - december 2020
Projektledare: Olle Söderman
olle [dot] soderman [at] fkem1 [dot] lu [dot] se
Projektets blogg hittar du här.

Uppdraget går ut på att utveckla stöd för forskningsdatahantering vid Lunds universitet.
Projektperiod: mars 2019 - juni 2021
Projektledare: Monica Lassi, monica [dot] lassi [at] lunarc [dot] lu [dot] se
På forskningsdatabloggen kan du följa utvecklingen av stöd för forskningsdatahantering.

Projektet syftar till att arbeta med en gemensam forskarskola med fokus på milleniummålen.
Projektperiod: hösten 2018 - 
Projektledare: Kristina Jönsson, kristina [dot] jonsson [at] svet [dot] lu [dot] se
Här kan du läsa mer om Agenda 2030 Forskarskola.

Förstudien ska titta på förutsättningar och krav för långtidslagring av forskningsdata.
Projektperiod: hösten 2019 - 
Projektledare: Roger Larsson, roger [dot] larsson [at] lunarc [dot] lu [dot] se

Projektet syftar till att genomföra åtgärderna i handlingsplanen och skicka in en självutvärdering till EU-kommissionen för att behålla EU-certifieringen HR Excellence in Research Award.
Projektperiod: november 2020 - 
Projektledare: Kajsa Roubert, kajsa [dot] roubert [at] ldc [dot] lu [dot] se
Följ projektet på bloggen.
Läs mer om vad HR-excellence Research betyder på Lunds universitet.

Projektet ska införa Canvas som lärplattform, erbjuda utbildningar etc. Arbetet bedrivs tillsammans med fakulteternas koordinatorer.
Projektperiod: oktober 2018 - december 2020
Projektledare: Jennie Paldanius och Maria Hedberg
jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] semaria [dot] hedberg [at] ahu [dot] lu [dot] se
Följ projektet på dess blogg.

Projektet arbetar med att ta fram en ny version av kursplanesystemet Lubas.
Projektperiod: september 2019 - december 2020
Projektledare: Anders Arnebert, anders [dot] arnebert [at] stu [dot] lu [dot] se

Projektet ska utveckla utbildning för lärare kring Agenda 2030. 
Projektperiod: november 2020 - november 2021
Projektledare: Ulrik Mårtensson, ulrik [dot] martensson [at] nateko [dot] lu [dot] se

Projektet syftar till att stärka arbetet med Open  Science
Projektperiod: september 2019 - augusti 2021
Projektledare: Kristoffer Holmquist, kristoffer [dot] holmqvist [at] ub [dot] lu [dot] se

Utvärdering av Lunds universitets forskning med hjälp av internationella paneler.
Projektperiod: februari 2019 - december 2020
Projektledare: Mats Benner och Freddy Ståhlberg,  
mats [dot] benner [at] fek [dot] lu [dot] sefreddy [dot] stahlberg [at] med [dot] lu [dot] se
Läs mer om RQ 20 på bloggen.

Utredning av förutsättningar och möjliga alternativ för en mer gemensam hantering av stöd runt tentamen.
Projektperiod: september 2020 - juni 2021
Projektledare: Elin Engman, elin [dot] engman [at] ldc [dot] lu [dot] se

Ett projekt för att stärka Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier och ge förutsättningar för en trygg studie- och arbetsmiljö.
Projektperiod: april 2018 - december 2020
Projektledare: Anette Agardh, anette [dot] agardh [at] med [dot] lu [dot] se
Här kan du läsa om Tellus.
Läs mer om projektet på dess blogg.

Syftet med projektet är att stödja LU:s verksamheter inom området webbtillgänglighet och på så sätt öka tillgängligheten för användarna.
Projektperiod: april 2020 - juni 2021
Projektledare: Kajsa Roubert, kajsa [dot] roubert [at] ldc [dot] lu [dot] se
Mer information hittar du på projektets blogg.
Välkommen att kontakta projektgruppen via tillganglighet [at] kommunikation [dot] lu [dot] se.

Projektet ska förbereda och genomföra arbete inför UKÄ:s granskning.
Projektperiod: januari 2020 - juli 2021
Projektledare: Åsa Ekberg, asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Syftet med projektet är att utveckla effektiva och användbara arbetssätt för det universitetsgemensamma arbetet med systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering, för jämställdhet och likabehandling.
Projektperiod: november 2019 - februari 2021
Projektledare: Jimmie Kristensson, jimmie [dot] kristensson [at] med [dot] lu [dot] se
Läs mer om projektet här

Projektet syftar till att etablera Universitetshuset som besökscentrum.
Projektperiod: våren 2019
Projektledare: Louise.Pierce, louise [dot] pierce [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Projektets övergripande syfte är att arbeta fram en praxis som möjliggör att på ett effektivt sätt öka antalet personer som kan antas till, och genomgå, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) genom validering av deras reella kompetens. 
Projektperiod: oktober 2020 - februari 2022
Projektledare: Monica Wendel, monica [dot] wendel [at] stu [dot] lu [dot] se

Kontakt

PROJEKTKONTORET
projektkontoret [at] rektor [dot] lu [dot] se

Karl Ageberg
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 94 92
karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

Jennie Paldanius
Projektledare
+46 46 222 13 15
jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] se

Elisabet Edman
Chefssekreterare
+46 46 222 67 69
elisabet [dot] edman [at] rektor [dot] lu [dot] se