Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utvecklingsprojekt

Universitetsgemensamma projekt vid Lunds universitet
Lunds universitet driver ett flertal projekt för att utveckla verksamheten inom universitetet. Med universitetsgemensamma projekt menas i detta fall projekt där rektor, förvaltningschef, utbildningsnämnd eller forskningsnämnd fattat beslut om att projektet skall genomföras.Här har vi samlat de projekt som är aktuella just nu. Vill du veta mer om ett specifikt projekt? Kontakta ansvarig projektledare.

Artificiell Intelligens

Projektet syftar till att öka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och innovation inom området artificiell intelligens.
Projektstart: våren 2018
Projektledare: Karl Åström, karl [dot] astrom [at] math [dot] lth [dot] se
Läs mer på sidan om nätverket för artificiell intelligens och maskininlärning vid Lunds Universitet (AIML@LU).

Chefsplattform

Utvecklingsarbetet syftar till att tydliggöra vad det innebär att vara chef på Lunds universitet samt utveckla stödet för cheferna i deras chefsuppdrag.
Projektstart: våren 2019
Projektledare: Ina Roman,
ina [dot] roman [at] hr [dot] lu [dot] se

Digital examination (Dixam)

Projektet ska avropa systemet "Inspera" som verktyg för salstentamen.
Projektstart: maj 2018
Projektledare: Ina Skanung, ina [dot] skanung [at] ldc [dot] lu [dot] se

Digitala, resfria möten (REM) (införande)

Projektet syftar till att öka medvetenheten om, och förutsättningar för, användningen av resfria möten.
Projektstart: våren 2019
Projektledare: Fredrik Palmqvist, fredrik [dot] palmqvist [at] rektor [dot] lu [dot] se

Etablering Svensk Nationell Datatjänst (SND)

Projektet ska ta fram arbetsformer för universitetets deltagande i SND samt ska arbeta med etablering av forskningsdatastöd.
Projektstart: hösten 2018
Projektledare: Kristoffer Holmquist, kristoffer [dot] holmqvist [at] ub [dot] lu [dot] se
Läs mer om SND här.

Etablering Science Village (SV)

Projektet utreder förutsättningar för flytt av olika verksamheter till Brunnshög.
Projektstart: våren 2019
Projektledare: Olle Söderman och Knut Deppert
olle [dot] soderman [at] fkem1 [dot] lu [dot] seknut [dot] deppert [at] ftf [dot] lth [dot] se
Projektets blogg hittar du här.

Forskningsdata

Uppdraget går ut på att utveckla stöd för forskningsdatahantering vid Lunds universitet.
Projektstart: våren 2019
Projektledare: Monica Lassi, monica [dot] lassi [at] lunarc [dot] lu [dot] se
På forskningsdatabloggen kan du följa utvecklingen av stöd för forskningsdatahantering.

Forskarskola 2030

Projektet syftar till att arbeta med en gemensam forskarskola med fokus på milleniummålen.
Projektstart: hösten 2018
Projektledare: Kristina Jönsson, kristina [dot] jonsson [at] svet [dot] lu [dot] se
Här kan du läsa mer om Agenda 2030 Forskarskola.

Förstudie långtidslagring

Förstudien ska titta på förutsättningar och krav för långtidslagring av forskningsdata.
Projektstart: hösten 2019
Projektledare: Roger Larsson, roger [dot] larsson [at] lunarc [dot] lu [dot] se

Införande av Canvas

Projektet ska införa Canvas som lärplattform, erbjuda utbildningar etc. Arbetet bedrivs tillsammans med fakulteternas koordinatorer.
Projektstart: oktober 2018
Projektledare: Jennie Paldanius och Maria Hedberg
jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] semaria [dot] hedberg [at] ahu [dot] lu [dot] se
Följ projektet på dess blogg.

Lubas 2.0

Projektet arbetar med att ta fram en ny version av kursplanesystemet Lubas.
Projektstart: våren 2019
Projektledare: Anders Arnebert, anders [dot] arnebert [at] stu [dot] lu [dot] se

Lärares digitala arbetsmiljö

Projektet syftar till att studera digitaliseringens påverkan på arbetsmiljö för ärare, studenter och administratörer.
Projektstart: Våren 2019
Projekledare: Per Runesson, Elizabeth Bjarnasson och Carola Aili
per [dot] runeson [at] cs [dot] lth [dot] seelizabeth [dot] bjarnason [at] cs [dot] lth [dot] secarola [dot] aili [at] soc [dot] lu [dot] se

Open Science

Projektet syftar till att stärka arbetet med Open  Science
Projektstart: Hösten 2019
Projektledare:Kristoffer Holmquist, kristoffer [dot] holmqvist [at] ub [dot] lu [dot] se

RQ 20

Utvärdering av Lunds universitets forskning med hjälp av internationella paneler.
Projektstart: februari 2019
Projektledare: Mats Benner och Freddy Ståhlberg, mats [dot] benner [at] fek [dot] lu [dot] sefreddy [dot] stahlberg [at] med [dot] lu [dot] se
Läs mer om RQ 20 på bloggen.

Tellus

Ett projekt för att stärka Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier och ge förutsättningar för en trygg studie- och arbetsmiljö.
Projekstart: våren 2018
Projektledare: Anette Agardh, anette [dot] agardh [at] med [dot] lu [dot] se
Här kan du läsa om Tellus.
Läs mer om projektet på dess blogg.

Tentaservice 2

Utredning av förutsättningar och möjliga alternativ för en mer gemensam hantering av stöd runt tentamen.
Projektstart: maj 2019
Projektledare: N.N

Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling

Syftet med projektet är att utveckla effektiva och användbara arbetssätt för det universitetsgemensamma arbetet med systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering, för jämställdhet och likabehandling.
Projektstart: november 2019
Projektledare: Jimmie Kristensson, jimmie [dot] kristensson [at] med [dot] lu [dot] se
Läs mer om projektet här

Universitetshuset som besökscentrum

Projektet syftar till att etablera Universitetshuset som besökscentrum.
Projektstart: våren 2019
Projektledare: Louise.Pierce, louise [dot] pierce [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Validering reell kompetens

Projektet syftar till att ta fram förutsättnmingar för nya arbetssätt för bedömning av reell kompetens.
Projektstart: hösten 2019
Projektledare: Lena Örnberg, lena [dot] ornberg [at] stu [dot] lu [dot] se


Avslutade projekt

Här hittar du projekt som har avslutats inom de senaste två åren.

Sidansvarig:

Kontakt

PROJEKTKONTORET
projektkontoret [at] rektor [dot] lu [dot] se

Karl Ageberg
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 94 92
karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

Sara Virkelyst
Projektledare
+46 46 222 09 39
sara [dot] virkelyst [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen