Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingsprojekt

Universitetsgemensamma projekt vid Lunds universitet

Lunds universitet driver ett flertal projekt för att utveckla verksamheten inom universitetet. Med universitetsgemensamma projekt menas i detta fall projekt där rektor, förvaltningschef, utbildningsnämnd eller forskningsnämnd fattat beslut om att projektet skall genomföras. I listan nedan finner du aktuella projekt sorterade efter bokstavsordning. Tryck på pil eller projektnamn för mer information. Vill du veta mer om ett specifikt projekt? Kontakta ansvarig projektledare.

Projektet ska bidra till att universitetet stärker forskningskvaliteten och förmågan att förhålla sig till rankingar och andra analytiska jämförelser av universitet, Projektet ska resultera i ett strategiskt förhållningssätt till ranking samt ta fram universitetsgemensamma indikatorer för fortlöpande kvalitetsuppföljning.
Projektperiod: januari 2020 - december 2022
Projektansvarig: Tim Ekberg, tim [dot] ekberg [at] rektor [dot] lu [dot] se
Projektledare: Erika Söderstjerna, erika [dot] soderstjerna [at] rektor [dot] lu [dot] se

Projektet ska inventera och analysera den digitala utvecklingens påverkan på pedagogiskt utvecklingsarbete, pedagogiska enheter och på samverkan mellan dessa på Lunds universitet.
Projektperiod: 1 december 2021 – 30 november 2023
Projektledare: Rachel Forsyth, rachel [dot] forsyth [at] rektor [dot] lu [dot] se


 

Utvecklingsarbetet syftar till att tydliggöra vad det innebär att vara chef på Lunds universitet samt utveckla stödet för cheferna i deras chefsuppdrag.
Projektperiod: 1 januari 2022 - 31 maj 2023 
Projektledare: Annica Ollerstam, annica [dot] ollerstam [at] hr [dot] lu [dot] se

Projektets syfte är att skapa en funktion för samordning och utveckling av support, stöd och utbildning för digitala lärmiljöer.
Projektperiod: 1 jan 2021 - 30 juni 2023
Projektledare: Jennie Paldanius, jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] se och Maria Hedberg, maria [dot] hedberg [at] ahu [dot] lu [dot] se

Syftet med projekt är att säkra Lunds universitets försörjning av systemstöd för e-handel.
Projektperiod: nov 2020 – våren 2023
Projektledare: Agneta Sjöfors, agneta [dot] sjofors [at] eken [dot] lu [dot] se

Syftet med projektet är att ta ett första steg för att alla som vill studera vid Lunds universitet ska hitta tydlig och tillgänglig information om den utbildning och/eller den utbildningsform som just de söker. 
Projektperiod: maj 2021 - maj 2022
Projektledare: Susanne Norrman, susanne [dot] norrman [at] er [dot] lu [dot] se

Projektet ska ta fram arbetsformer för universitetets deltagande i SND samt ska arbeta med etablering av forskningsdatastöd.
Projektperiod: hösten 2018 - december 2022
Projektledare: Kristoffer Holmquist, kristoffer [dot] holmqvist [at] ub [dot] lu [dot] se
Läs mer om SND här.

Projektet syftar till att arbeta med en gemensam forskarskola med fokus på milleniummålen.
Projektperiod: 2018 - 2026
Projektledare: Kristina Jönsson, kristina [dot] jonsson [at] svet [dot] lu [dot] se
Här kan du läsa mer om Agenda 2030 Forskarskola.

Syftet med projektet är att identifiera och prioritera vilka områden LU behöver arbeta med för att utveckla en hållbar och hybrid arbetsplats. Detta som en del av universitetets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Projektperiod: okt 2021 - sept 2022
Projektledare och biträdande projektledare: Cecilia Billgren, cecilia [dot] billgren [at] rektor [dot] lu [dot] se och Kajsa Roubert, kajsa [dot] roubert [at] ldc [dot] lu [dot] se

Syftet med arbetet är att genomföra åtgärderna i handlingsplanen samt att genomföra en självutvärdering i det övergripande syftet att behålla EU-certifieringen HR Excellence in Research.
Projektperiod: sep 2020 – dec 2022
Projektledare: Kajsa Roubert, kajsa [dot] roubert [at] ldc [dot] lu [dot] se 

Projektet ska säkra en fungerande helhet för inköpsverksamhet vid Lunds universitet.
Projektperiod: 2021 - 2023
Projektledare: Agneta Sjöfors, agneta [dot] sjofors [at] eken [dot] lu [dot] se

Lunds universitet har beslutat om en handlingsplan för internationalisering med syfte är att främja internationalisering vid universitetet samt öka universitetets attraktionskraft.
Projektperiod: 2019-2021
Projektledare: Pär Svensson, par [dot] svensson [at] er [dot] lu [dot] se
Läs mer om handlingsplan för internationalisering.

Syftet med projektet är att kartlägga, analysera och sammanställa komponenter och processer på olika nivåer som underlag för ett kvalitetssystem för forskning vid Lunds universitet.
Projektperiod: 1 nov 2021 - 30 april 2022
Projektledare: 
Bo-Anders Jönsson, Bo-Anders [dot] Jonsson [at] med [dot] lu [dot] se

Syftet med arbetet är att universitetet ska kunna styra informationssäkerheten samt få på plats ett kontinuerligt, systematiskt och riskbaserat arbetssätt som leder till ett adekvat skydd av information och data inom undervisning, forskning och administration.
Projektperiod: maj 2021 - december 2023
Projektägare: Ingegerd Wirehed, ingegerd [dot] wirehed [at] rektor [dot] lu [dot] se

Syftet med arbetet är att öka servicen från Programförmedlingen och hantering av programförsörjningen vid LU i stort. En ny process för hur ny programvara tas in ska tas fram och implementeras i organisationen. 
Projektperiod: maj 2021 - november 2021
Projektledare: Lars Rasch, lars [dot] rasch [at] ldc [dot] lu [dot] se

Projektet arbetar med att ta fram en ny version av kursplanesystemet Lubas.
Projektperiod: höst 2019 - höst 2022
Projektledare: Anders Arnebert, anders [dot] arnebert [at] stu [dot] lu [dot] se

Projektet syftar till att stärka arbetet med Open  Science
Projektperiod: HT 2019 - VT 2022
Projektledare: Kristoffer Holmquist, kristoffer [dot] holmqvist [at] ub [dot] lu [dot] se

Samordning av dataskyddsfrågor för stöd till utbildning av forskning.
Projektperiod: 1 mars 2022 – 31 augusti 2022
Projektledare: Maria Hedberg, maria [dot] hedberg [at] ahu [dot] lu [dot] se

Syfte att byta teknisk plattform som gör det möjligt att skapa en mer attraktiv studentportal och uppgradering av visst innehåll.
Projektperiod: april 2021 - december 2022
Projektledare: Djevdet Iseni, djevdet [dot] iseni [at] stu [dot] lu [dot] se

Projekt för utveckling av fakultetsövergripande kurs "Att påverka framtiden- kunskap, fakta och lärande från det breda universitetets olika områden".
Projektperiod: dec 2020 - dec 2021
Projektledare: Torbjörn Forslid, torbjorn [dot] forslid [at] litt [dot] lu [dot] se

Projektet syftar till att etablera Universitetshuset som besökscentrum.
Projektperiod: 2019 - 2027
Projektledare: Annica Blomberg, annica [dot] blomberg [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Projektets övergripande syfte är att arbeta fram en praxis som möjliggör att på ett effektivt sätt öka antalet personer som kan antas till, och genomgå, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) genom validering av deras reella kompetens. 
Projektperiod: oktober 2020 - februari 2022
Projektledare: Monica Wendel, monica [dot] wendel [at] stu [dot] lu [dot] se

Kontakt

PROJEKTKONTORET
projektkontoret [at] rektor [dot] lu [dot] se

Karl Ageberg
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 94 92
karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

Jennie Paldanius
Projektledare
+46 46 222 13 15
jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] se