Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingsprojekt

Universitetsgemensamma projekt vid Lunds universitet

Lunds universitet driver ett flertal projekt för att utveckla verksamheten inom universitetet. Med universitetsgemensamma projekt menas i detta fall projekt där rektor, förvaltningschef, utbildningsnämnd eller forskningsnämnd fattat beslut om att projektet skall genomföras. I listan nedan finner du aktuella projekt sorterade efter bokstavsordning. Tryck på pil eller projektnamn för mer information. Vill du veta mer om ett specifikt projekt? Kontakta ansvarig projektledare.

Projektet ska bidra till att universitetet stärker forskningskvaliteten och förmågan att förhålla sig till rankingar och andra analytiska jämförelser av universitet, Projektet ska resultera i en aktiv rankingstrategi.
Projektperiod: hösten 2019 - hösten 2022
Projektledare: Tim Ekberg, tim [dot] ekberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

 

Projektets syfte är att skapa en funktion för samordning och utveckling av support, stöd och utbildning för digitala lärmiljöer.
Projektperiod: 1 jan 2021 - 30 juni 2023
Projektledare: Jennie Paldanius, jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] se och Maria Hedberg, maria [dot] hedberg [at] ahu [dot] lu [dot] se

Syftet med projektet är att upphandla/avropa och implementera ett system för digital långtidslagring (e-arkiv), med möjlighet att mellanlagra information.
Projektperiod: februari 2020 - januari 2022
Projektledare: Ina Skanung, ina [dot] skanung [at] ldc [dot] lu [dot] se

Syftet med projekt är att säkra Lunds universitets försörjning av systemstöd för e-handel.
Projektperiod: nov 2020 – våren 2023
Projektledare: Agneta Sjöfors, agneta [dot] sjofors [at] eken [dot] lu [dot] se

Projektet ska ta fram arbetsformer för universitetets deltagande i SND samt ska arbeta med etablering av forskningsdatastöd.
Projektperiod: hösten 2018 - december 2022
Projektledare: Kristoffer Holmquist, kristoffer [dot] holmqvist [at] ub [dot] lu [dot] se
Läs mer om SND här.

EUGLOH, European University Alliance for GLObal Health,  är ett tvärvetenskapligt projekt mellan fem lärosäten i Europa som vill ta sig an samhällsutmaningar inom Global hälsa.
Projektledare: Kristina Miolin, kristina [dot] miolin [at] er [dot] lu [dot] se
Läs mer om EUGLOH här.

Syftet med projektet är att identifiera och prioritera vilka områden LU behöver arbeta med för att utveckla en hållbar och hybrid arbetsplats. Detta som en del av universitetets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Projektperiod: okt 2021 - sept 2022
Projektledare och biträdande projektledare: Cecilia Billgren,cecilia [dot] billgren [at] rektor [dot] lu [dot] se och Kajsa Roubert, kajsa [dot] roubert [at] ldc [dot] lu [dot] se

Projektet syftar till att arbeta med en gemensam forskarskola med fokus på milleniummålen.
Projektperiod: hösten 2018 - dec 2026
Projektledare: Kristina Jönsson, kristina [dot] jonsson [at] svet [dot] lu [dot] se
Här kan du läsa mer om Agenda 2030 Forskarskola.

Syftet med arbetet är att genomföra åtgärderna i handlingsplanen samt att genomföra en självutvärdering i det övergripande syftet att behålla EU-certifieringen HR Excellence in Research.
Projektperiod: sep 2020 – dec 2022
Projektledare: Kajsa Roubert, kajsa [dot] roubert [at] ldc [dot] lu [dot] se 

Lunds universitet har beslutat om en handlingsplan för internationalisering med syfte är att främja internationalisering vid universitetet samt öka universitetets attraktionskraft.
Projektperiod: 2019-2021
Projektledare: Pär Svensson, par [dot] svensson [at] er [dot] lu [dot] se
Läs mer om handlingsplan för internationalisering.

Projekt för utveckling av fakultetsövergripande kurs "Att påverka framtiden- kunskap, fakta och lärande från det breda universitetets olika områden".
Projektperiod: dec 2020 - dec 2021
Projektledare: Torbjörn Forslid, torbjorn [dot] forslid [at] litt [dot] lu [dot] se

Projektet har inrättats för självutvärdering av arbetet med breddad rekrytering vid Lund universitet.
Projektperiod: okt 2020 - mars 2022
Projektledare: Gunilla Carlecrantz, gunilla [dot] carlecrantz [at] er [dot] lu [dot] se
 

Projektets övergripande syfte är att arbeta fram en praxis som möjliggör att på ett effektivt sätt öka antalet personer som kan antas till, och genomgå, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) genom validering av deras reella kompetens. 
Projektperiod: oktober 2020 - februari 2022
Projektledare: Monica Wendel, monica [dot] wendel [at] stu [dot] lu [dot] se

Kontakt

PROJEKTKONTORET
projektkontoret [at] rektor [dot] lu [dot] se

Karl Ageberg
Utvecklingsstrateg
+46 46 222 94 92
karl [dot] ageberg [at] rektor [dot] lu [dot] se

Jennie Paldanius
Projektledare
+46 46 222 13 15
jennie [dot] paldanius [at] ldc [dot] lu [dot] se

Elisabet Edman
Chefssekreterare
+46 46 222 67 69
elisabet [dot] edman [at] rektor [dot] lu [dot] se