Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommunicera din forskning

Lunds universitet erbjuder stöd i olika former för att underlätta för dig som forskare att kommunicera din forskning. På denna sida hittar du länkar till workshoppar, utbildningar och seminarier, guider och riktlinjer, kanaler och arenor samt kontaktuppgifter till relevanta stödfunktioner.

Därför är forskningskommunikation viktigt

Forskningskommunikation är mer än ”bara” kommunikation av forskningsresultat. Det handlar lika mycket om att skapa förståelse för vad forskning innebär och hur den bedrivs som att förklara hur resultaten av forskning kan komma samhället till nytta. Många olika kanaler kan användas för att kommunicera din forskning och valet beror dels på vad du vill säga och till vem du vill förmedla ditt budskap eller bjuda in till dialog. 

Seminarium "Forskningskommunikation och kampen om kunskap" 

Ta del av seminariet Forskningskommunikation och kampen om kunskap som hölls den 1 juni 2022, där expertpaneler diskuterade bland annat definitionen av forskningskommunikation och varför det är viktigt. 

Seminariet Forskningskommunikation och kampen om kunskap

Skriva populärvetenskapligt

Att skriva populärvetenskapligt skiljer sig en hel del från att skriva forskningspublikationer. För att nå en målgrupp som inte är så insatt i ditt ämne behöver du använda ett lite annorlunda språk och textdisposition än vad du kanske vanligtvis gör. Lär dig mer om hur du går till väga via länken nedan. 

Lär dig skriva populärvetenskapligt

Utbildningar och workshoppar i att skriva populärvetenskapligt

Lunds universitet erbjuder både workshoppar och seminarier på temat populärvetenskap. Aktuella utbildningar listas nedan. 

Att skriva en ansökan till Vetenskapsrådet (Kompetensportalen)

Kommunicera genom media

Hur bär du dig åt när du blir kontaktad av journalister, när du vill driva opinion, eller vill nå ut med en nyhet? Via länkarna nedan får du tips och råd. 

Akademiskt skrivande och språkfärdighet på engelska 

Som forskare är det troligt att du någon gång vill skriva på engelska i olika internationella sammanhang.  Genom att kompetensutveckla dig inom akademiskt skrivande på engelska får du lättare att nå ut med ditt budskap. 

Utbildningar och workshoppar i akademiskt skrivande och språkfärdighet på engelska

Lunds universitet erbjuder både workshoppar och kurser i engelsk språkfärdighet och akademiskt skrivande. Aktuella utbildningar listas nedan.  Anmäl dig i kompetensportalen (använd ditt Lucat-ID).

Principer för forskningskommunikation

När du som forskare eller kommunikatör förmedlar forskning via medier, sociala medier, evenemang eller i andra publika sammanhang, bör du sträva efter att följa universitetets principer för god publik forskningskommunikation.

Principer för forskningskommunikation vid Lunds universitet

Forum och aktiviteter där du kan presentera din forskning

Lunds universitet anordnar en mängd olika universitetsgemensamma aktiviteter inom forskningskommunikation. Via länken hittar du en sammanställning över ett flertal av dessa. 

Sammanställning av forum och aktiviteter för forskningskommunikation

 

 

Kontakt

Kontakta i första hand en institutions- eller fakultetskommunikatör för att få hjälp med att upprätta en kommunikationsplan eller med att sprida dina forskningsresultat.