Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommunicera din forskning

Kommunicera din forskning med det omgivande samhället

Runt om på universitetet pågår en mängd aktiviteter inom forskningskommunikation.

Läs mer om hur du kan kommunicera din forskning med det omgivande samhället

Skriva debattartikel

Forskare har mycket kunskap och många idéer och förslag som förtjänar att föras fram i samhällsdebatten. Debattartikeln är en bra kanal för den som vill påverka, vara aktiv och ta initiativ.

Läs mer om hur du skriver en debattartikel

Skriva populärvetenskapligt

Forskare har ett ansvar att dela med sig av sin kunskap till det omgivande samhället. Inte bara allmänheten, utan även politikerna och näringslivet är intresserade av det som forskarna kommer fram till.

Läs mer om hur du skriver populärvetenskapligt

Principer för forskningskommunikation

När du som forskare eller kommunikatör förmedlar forskning via medier, sociala medier, evenemang eller i andra publika sammanhang, bör du sträva efter att följa universitetets principer för god publik forskningskommunikation.

Läs mer på sidan Principer för forskningskommunikation

The Conversation

Lunds universitet är medlem i den brittiska nyhetssajten The Conversation, som synliggör forskning internationellt. Här kan du som forskare själv skriva och kommentera aktuella företeelser och diskussioner. Artiklarna kan sedan återpubliceras fritt av internationella medier.

När du skriver för The Conversation får du:

  • stöd av en vetenskapsjournalist som hjälper till att bearbeta texten hela vägen från idéstadiet till publicering
  • populärvetenskapliga skrivtips
  • tillgång till statistik om hur många som läser och kommenterar eller var artikeln återpubliceras

För mer information kontakta Lotte Billing på sektionen Kommunikation: lotte [dot] billing [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

 

Kontakt

Kontakta i första hand en institutions- eller fakultetskommunikatör för att få hjälp med att upprätta en kommunikationsplan eller med att sprida dina forskningsresultat.