Utbildning på forskarnivå

På Lunds universitet har du möjlighet att studera på forskarnivå vid alla våra åtta fakulteter. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand – som man kallas när man är forskarstuderande – bidrar du med en viktig del av forskningen vid Lunds universitet.

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I praktiken kan det ofta ta lite längre tid. Utbildningen avslutas med en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen.

Som doktorand har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom utbildningen. En av dem utses till din huvudhandledare.

De flesta doktorander har en doktorandanställning på institutionen. I utbildningen på forskarnivå ingår också läskurser, arbete med avhandlingen och samarbete med handledaren. Vid sidan av forskarstudierna är det vanligt att undervisa studenter på grundutbildningen.

Hur utbildningen är upplagd och vilka krav som ställs skiljer sig till viss del mellan olika fakulteter och ämnen.

I forskarutbildningen blir man antagen till, och studerar, ett visst forskarutbildningsämne. Innehåll och upplägg för forskarutbildningen finns i den allmänna studieplanen som finns för varje enskilt forskarutbildningsämne. Fakulteternas allmänna studieplaner för forskarutbildningsämnen finner du här:

Sök lediga anställningar vid Lunds Universitet

Läs mer om forskarutbildning på våra fakulteters webbplatser: