Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning på forskarnivå

På Lunds universitet har du möjlighet att studera på forskarnivå vid alla våra åtta fakulteter. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand bidrar du med en viktig del av forskningen vid Lunds universitet.

Anställningsvillkor

Som doktorand räknas du som både medarbetare och student och dina anställningsvillkor kan därför skilja sig från vad som gäller för övrig universitetspersonal. Därför bör du själv ta reda på vad som gäller för dig när det kommer till arbetstid, lön, olika typer av ledighet, personalvårdsförmåner etc. Du hittar mer information via länkarna nedan.

Anställningsvillkor för doktorander

Att vara anställd vid Lunds universitet

Användarkonton och åtkomst

Eftersom du som doktorand räknas som både anställd och student innebär det att du kommer tilldelas två olika användarkonton. Ett tjänstekonto eller "Lucat ID" och ett studentkonto. Det är viktigt att vara medveten om detta eftersom åtkomst till olika IT-tjänster och system kan vara beroende av vilket konto du använder.

Lucat för universitetsanställda

Ditt studentkonto - lu.se

Handledning

Som doktorand har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom din forskarutbildning. En av dem kommer att utses till din huvudhandledare.

Din huvudhandledare är den du bör kontakta i frågor som rör dina forskarstudier eller din doktorsavhandling.

Prefekten vid din institution är ansvarig för din anställning och arbetsmiljö och den du ska kontakta i frågor som gäller din anställning.

Innehåll och organisation av forskarutbildningen

Det finns ett antal dokument, regler och förordningar som avgör hur forskarutbildningen är organiserad.

Allmän och individuell studieplan

Varje forskarutbildningsämne har en så kallad allmän studieplan med information om:

  • huvudsakligt innehåll i utbildningen och eventuella prov som är obligatoriska för utbildningen.
  • huvudsakligt upplägg av utbildningen.
  • särskilda behörighetskrav – förkunskap och andra villkor som gäller för att kunna antas till utbildningen.
  • bestämmelser om urval och vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövning av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.
  • om det finns möjlighet att avsluta en del av utbildningen med licentiatexamen.

Läs mer om allmänna studieplaner på fakulteternas webbsidor om forskarutbildning:

Den individuella studieplanen är det viktigaste dokumentet för dig som doktorand. Den beskriver innehållet och strukturen i din forskarutbildning och tas fram tillsammans med din huvudhandledare. Planen inkluderar dina och universitetets åtaganden samt en tids- och finansieringsplan.

Den individuella studieplanen är ett dynamiskt dokument som regelbundet kommer att uppdateras i samråd med din huvudhandledare. Den fungerar som ett värdefullt verktyg under hela din forskarutbildning och är tänkt att hjälpa dig att slutföra ditt program inom den angivna tidsramen (vanligtvis fyra år för heltidsstudier).

Regler och riktlinjer för den individuella studieplanen anges i högskoleförordningen.

Högskoleförordningen – riksdagen.se

Delar i forskarutbildningen

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng och avslutas med en doktorsavhandling på minst 120 högskolepoäng. Du får din doktorsexamen efter att du genomfört alla eventuella obligatoriska kurser eller kursmoment, lagt fram din avhandling och fått godkänt på den vid disputationen.  

Läs mer om examen och disputation

Observera att olika fakulteter kan ha organiserat sina forskarutbildningar på olika sätt. Nedan hittar du länkar med information som gäller för de olika fakulteterna vid Lunds universitet.  

Stöd för doktorander

Att bedriva forskarstudier innebär för de allra flesta en rolig och spännande erfarenhet men det kan också vara utmanande och stundtals krävande. Via länken nedan hittar du information om vilken service och stöd som erbjuds för dig som doktorand vid Lunds universitet.

Stöd för doktorander

Möjligheter för doktorander

Möjligheter för doktorander vid Lunds universitet inkluderar forskarskolor, sommarskolor, rese- och forskningsbidrag samt utbyten. Utbudet kan variera. Doktorander rekommenderas därför att besöka länkarna nedan för hålla sig informerade om de möjligheter som finns tillgängliga för dem.