Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning på forskarnivå

På Lunds universitet har du möjlighet att studera på forskarnivå vid alla våra åtta fakulteter. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand – som man kallas när man är forskarstuderande – bidrar du med en viktig del av forskningen vid Lunds universitet.

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. I praktiken kan det ofta ta lite längre tid. Utbildningen avslutas med en vetenskaplig avhandling, doktorsavhandlingen.

För att erhålla doktors- eller licentiatexamen krävs det att alla examensmålen enligt Högskoleförordningen är uppfyllda:

Doktorsexamen (PDF 158 kB; nytt fönster)
Konstnärlig doktorsexamen (PDF 160 kB; nytt fönster)
Licentiatexamen (PDF 155 kB; nytt fönster)
Konstnärlig licentiatexamen (PDF 155 kB; nytt fönster)

Som doktorand har du alltid minst två handledare som vägleder dig genom utbildningen. En av dem utses till din huvudhandledare.

De flesta doktorander har en doktorandanställning på institutionen. I utbildningen på forskarnivå ingår också läskurser, arbete med avhandlingen och samarbete med handledaren. Vid sidan av forskarstudierna är det vanligt att undervisa studenter på grundutbildningsnivå. 

För varje doktorand upprättas en individuell studieplan för att planera utbildningen. Planen ska innehålla universitetets och doktorandens åtaganden samt en tidsplan för doktorandens utbildning. Den individuella studieplanen är ett viktigt dokument som reglerar doktorandens utbildning och som ska uppdateras med jämna mellanrum i samarbete med huvudhandledare.

Hur utbildningen är upplagd och vilka krav som ställs skiljer sig till viss del mellan olika fakulteter och ämnen.

Forskarutbildningens upplägg styrs av en allmän studieplan som finns för varje forskarutbildningsämne som erbjuds.

Läs mer om allmänna och individuella studieplaner

Sök lediga anställningar vid Lunds Universitet

Läs mer om forskarutbildning på våra fakulteters webbplatser: