Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Här får du information om semester och hur du ansöker om semester.

Genvägar:


Syftet med semester är att anställda ska få ledighet för vila och rekreation och enligt semesterlagen har anställda rätt till 25 semesterdagar per år, det vill säga fem veckors semester. 

Antal semesterdagar

Enligt semesterlagen har anställda rätt till minst 25 semesterdagar per år men som statligt anställd har du genom kollektivavtal fler än 25 semesterdagar samt rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få full betald semester måste du vara anställd hela året. Tänk på att du endast kan ta ut semester hela dagar.

Din ålder avgör hur många semesterdagar du har:

  • 28 dagar till och med det år du fyller 29 år.
  • 31 dagar från och med det år du fyller 30 år.
  • 35 dagar från och med det år du fyller 40 år.

Din chef ska i största möjliga mån planera så att du får din semester sammanhängande mellan juni och augusti. Detta kallas ofta huvudsemester.

I första hand ska alla årets semesterdagar användas under året, men om du har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar kan du välja att spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare kalenderår. Du måste alltså ta ut minst 20 av årets semesterdagar under året.

Syftet med möjligheten att spara semesterdagar är att anställda ska ges möjlighet att ta ut  en längre semester ett annat år. Som mest kan spara 30 semesterdagar (anställda som den 1 januari 2018 hade fler än 30 sparade dagar har genom en bestämmelse i kollektivavtal möjlighet att ta ut dessa överskjutande semesterdagar fram till den 31 december 2022). Om du vill ta ut sparade semesterdagar i anslutning till huvudsemestern ska du ansöka om detta i samband med semesterplaneringen för året.

Under semestern får du, förutom din vanliga lön, ett semestertillägg. Om du har semester en hel månad får du ett semestertillägg som motsvarar cirka 10 procent av din månadslön.

Tänk på att om du lämnar din anställning (innan årets slut) har du inte tjänat in full årssemester och kommer då att få löneavdrag om du haft längre betald semester än vad du tjänat in. För att räkna ut hur många dagar som du kommer att tjäna in tar du antalet anställningsdagar du haft under året dividerat med 365 (vid skottår 366) och multiplicerar med årssemestern det vill säga det antal semesterdagar som tjänas in under ett helt kalenderår. Tänk även på att frånvaro kan begränsa antalet betalda semesterdagar.

Ansök om semester

All semester ska beviljas av din chef i förväg.

Ansök i god tid om semester och efter de rutiner som gäller på din arbetsplats. Tänk även på att ansöka om eventuell föräldraledighet i god tid inför huvudsemestern.

Även när du vill ta ut sparade semesterdagar i anslutning till huvudsemestern är det viktigt att du pratar med din chef och ansöker om detta i god tid. En långledighet kan behöva planeras på ett annat sätt än enstaka dagar och ju tidigare du pratar med din chef desto större är möjligheten att tillgodose dina önskemål.

Årets semesterdagar måste användas innan du kan ansöka om att använda dina sparade dagar.

Du ansöker om semester i Primula

Lärarnas semester

Du som är lärare behöver, enligt arbetstidsavtalet för lärare, inte ansöka om semester. Du får all din semester utlagd automatiskt i en följd med början måndagen som infaller efter midsommarhelgen.

Definitionen av lärare hittar du i Lunds universitets anställningsordning.

Läs Lunds universitets anställningsordning (PDF 130 kB, ny flik)

Det finns möjlighet för dig att komma överens med din chef om att lägga hela eller delar av semestern vid annan tidpunkt. Du måste underrätta din chef om sådana önskemål senast tio arbetsdagar före önskat semesteruttag, dock senast den 30 april.

Du kan läsa mer om hur du går tillväga i råd och anvisningar till arbetstidsavtalet för lärare 10 § Semesterns förläggning.

Råd och anvisningar till lokalt avtal om arbetstid för lärare (PDF 954 kB, ny flik)

Om du har kommit överens med din chef om att ha semester vid annan tidpunkt ansöker du om detta i Primula.

Ansök om semester vid annan tidpunkt i Primula

Doktorandernas semester

Både ur ett arbetsmiljöperspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv är det viktigt att doktorander tar ut hela sin årssemester, företrädesvis efter midsommar då lärares semester normalt förläggs.

Du som är doktorand ansöker om semester enligt de rutiner som gäller på din arbetsplats.

Tänk på att prata med din chef innan du ansöker.

Du ansöker om semester i Primula

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR/personalfrågor.


Hittar du inte det du söker på webbsidan? 

Ta del av den mest efterfrågade universitetsövergripande HR-informationen eller ställ en fråga till sektionen HR

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning etc). 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3

Logga in i Primula


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats