Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

E-plikt

Lunds universitet är e-pliktskyldigt. Det innebär att vi ska lämna elektroniskt material till Kungliga biblioteket. Med hjälp av systemet E-plikta kan vi lämna e-plikt.

Du kanske undrar hur e-plikt hänger ihop med andra system som till exempel diarieföring och e-arkiv. Ska jag lägga in samma dokument i flera system? Nej det ska du inte, är det korta svaret på frågan.

Detta är e-plikt

E-plikt är skyldighet att lämna exemplar av elektroniskt material som har gjorts tillgänglig för allmänheten. Syftet med e-plikten är att samla in och bevara det digitala kulturarvet till stöd för framtida forskning.

Det är Kungliga biblioteket som tar emot leveranser av e-plikt.

Detta ska du e-plikta

E-plikten innebär att du ska e-plikta, leverera elektroniskt pliktexemplar av, digitala publikationer som du publicerar på våra webbplatser och som är riktade till allmänheten som målgrupp.

E-plikten omfattar inte digitala publikationer som är riktade till anställda, nuvarande studenter, alumner, forskare vid andra lärosäten eller samarbetspartners.

Materialet ska bestå av enstaka filer av avslutad och permanent karaktär. Avslutad och permanent karaktär innebär att du inte längre ändrar informationen. E-plikten kan omfatta både texter, bilder, filmer och ljud.

Sammanfattningsvis gäller e-plikten material som:

 • är elektroniskt,
 • består av avgränsade eller färdiga filer,
 • vänder sig till allmänheten i Sverige och
 • överförs via internet eller annat nätverk.

Det finns sju typer av e-pliktiga publikationer på Lunds universitet

Det finns sju typer av e-pliktiga publikationer som vi ska e-plikta:

 • Studentrekrytering som till exempel utbildningskataloger, rekryteringsfilmer och anvisningar för att söka utbildning.
 • Rekrytering av personal som till exempel rekryteringsfilmer och anvisningar för att söka anställning.
 • Rapporter och utredningar av allmänt intresse som till exempel universitetets årsredovisning.
 • Minnes- eller jubileumspublikationer.
 • Generell information om universitetet till allmänheten som till exempel broschyrer, utställningskataloger, informations- eller marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev och tidskrifter.
 • Forskningsinformation till allmänheten som till exempel nyhetsbrev, tidskrifter, informations- eller marknadsföringsfilmer och filmade föreläsningar.
 • Forskningspublikationer.

Forskningspublikationer ska du inte ladda upp i E-plikta

Forskningspublikationer ska du inte ladda upp i E-plikta. LUCRIS levererar automatiskt leveranspliktiga forskningspublikationer till Kungliga biblioteket.

Så här e-pliktar du

Inom tre månader från det att du publicerat e-pliktigt material ska du ladda upp det i E-plikta, vårt system för leverans av e-plikt till Kungliga biblioteket.

Läs mer om hur du laddar upp och söker efter publikationer

Kontakt

Kristoffer Holmqvist
Bibliotekarie
+46 46 222 82 55
info [at] eplikt [dot] lu [dot] se (info[at]eplikt[dot]lu[dot]se)