Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Universitetets produktionsteam

Behöver du hjälp med att ta fram en film, animation eller illustration? Då kan du vända dig till universitetets produktionsteam som består av filmare, poddproducenter samt en animatör och illustratör.

Vill du anlita produktionsteamet? Skicka ett mail till johan [dot] nyman [at] kommunikation [dot] lu [dot] se så blir du kontaktad för ett uppstartsmöte. 

Om du behöver hjälp med rena illustrationer som inte ska användas i rörligt material, kontakta illustration [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

Läs mer om illustrationer och universitetets illustrationsmanér här

Detta kan produktionsteamet hjälpa till med

 • Filmer/illustrationer som presenterar/visualiserar forskningsmiljöer och utbildningar
 • Film, illustrationer och infografik till pressmeddelanden
 • Poddproduktioner

Du kan även få hjälp med vissa delar av en produktion, så som konceptutveckling, klippning, filmning etcetera. 

När du anlitar produktionstemat så säkrar du att din produktion uppfyller alla krav gällande GDPR, webbtillgänglighet, universitetets grafiska profil och illustrationsmanér samt copyrightsäkrad musik. 

Film- och poddstudion

Studion, som används till vissa produktioner, finns i Botaniska museet. Har du ett färdigt koncept med alla resurser klara men behöver en studio? Då är du fri att använda film- och poddstudion. Kontakta produktionsteamet så bokar de in dig. 

Kostnad

Produktionsteamet har en fast kostnad på 700 kronor i timmen. Efter ett inledande möte får du ett kostnadsförslag för hela projektet. 

Exempel på produktioner

Se exempel på produktioner och vad de kostade:

Kontakt

För att anlita produktionsteamet:

Johan Nyman 
Producent och projektledare
+46 46 222 70 11
johan [dot] nyman [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 

För hjälp med enbart illustrationer:

illustration [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Läs mer om universitetets illustrationsmanér

Presentationsfilm av Humanistiska och Teologiska fakulteterna

Beställaren tog fram tal-manus. Produktionsteamet filmade miljöbilder, redigerade och valde musik. 

Kostnad: 10 000 kronor.

Tio filmer om medicinskt forskningscenter

Totalt tio filmer som presenterar ett medicinskt forskningscenter. Filmerna består av intervju, klippbilder från labb, animation och musik.  

Kostnad: 10–15 000 kronor per film.

Tre filmer om filantropi

Totalt tre filmer om filantropi. Beställaren tog fram vilka personer som skulle lyftas fram. Teamet stod för intervju, filmning av klippbilder, redigering, musik och grafik. 

Totalkostnad: 21 000 kronor.

3D-animation om frakturläkning

Animationen gjordes utifrån beställarens beskrivning av hur proceduren går till. Grovt manus togs fram av teamet och färdigställdes av beställaren. Teamet valde musik.

Kostnad: 22 400 kronor. 

Utbildningspresentation, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Beställaren tog fram talmanus. Teamet bildsatte och animerade filmen samt tog fram musik.

Kostnad: 11 200 kronor. 

20 filmer till digitala bokmässan

20 filmer, inspelade under två dagar i studio. Beställaren tog fram vilka forskare som skulle delta samt skötte intervjuerna. Grafik togs fram av teamet som även valde musik. 

Totalkostnad: 42 000 kronor.

Illustrationer framtagna i universitetets illustrationsmanér tar mellan 4 och 16 timmar beroende på hur avancerad produktionen är. Fler exempel kommer. 

Hur går det till? 

Arbetsprocessen ser ut enligt följande:

Uppstart

 1. Inför varje produktion hålls ett första inledande möte då ni tillsammans diskuterar upplägg, mål och syfte med filmen/illustration/infografiken. Här ingår även hjälp med kommunikationsplanering samt tydliggörande av vem som är beställaren och därmed är den som ger feedback och godkänner leveransen.
 2. Därefter får du en uppdragsbeskrivning och ett kostnadsförslag.
 3. Nästa steg är att du som kund godkänner briefen, kostnadsförslaget samt eventuellt grovmanus. 
 4. I det sista steget innan produktionen drar igång fastställs manus och storyboard (bildmanus).

Produktion

 1. Här sätter arbetet med att filma, intervjua, göra grafik, illustrera, redigera etcetera igång. 
 2. Därefter får du se ett första utkast att ge synpunkter på. 

Efterproduktion

 1. Filmen/illustrationen färdigställs med ett sista korrektur och mindre justeringar, och skickas för slutgodkännande.
 2. Om filmens innehåll, mål och syfte passar för att sprida i de universitetsgemensamma kanalerna så kan verksamheten även få hjälp med detta.  

Övriga producenter 

Du kan även vända dig till universitetets upphandlade byråer för hjälp med film, animation och illustration. 

Upphandlade kommunikationsbyråer

Några av universitetets upphandlade fotografer kan också hjälpa till med mindre filmproduktioner.

Upphandlade fotografer

Filmade arrangemang och film till utbildningar

Filmning och streaming vid arrangemang sköts av LU Konferens.

Läs mer på sidan Konferenstjänster

Film i pedagogiskt syfte sköts av Avdelningen för högskolepedagogisk service (AHU) och deras videostudio.

Läs mer om videostudion på AHU:s webbplats