Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Studenthälsan

Studenthälsan arbetar med stöd till studenter som på olika sätt drabbas av studierelaterad ohälsa. Insatserna som Studenthälsan erbjuder är både av behandlande och förebyggande karaktär. För dig som i ditt arbete möter studenter eller som har ansvar för frågor som berör studenters arbetsmiljö kan vi erbjuda råd, stöd och information.

Genvägar till sidans innehåll:

För dig som möter studenter som inte mår bra

Hänvisa student till Studenthälsan

Studenthälsan erbjuder ett brett utbud av gruppaktiviteter och individuella insatser, både på plats och digitalt. Studenter som har bekymmer med till exempel stress, prestationsångest, rädsla att tala inför andra, prokrastinering, oro, alkoholproblem eller sömnsvårigheter är välkomna att ta kontakt med oss.

Studenthälsan ger information och råd om vad studenter själva kan göra för att må bättre och klara sina studier. Vi erbjuder också aktiviteter för studenter. Om du i ditt arbete möter student som önskar kontakt med Studenthälsan kan du hänvisa till Studenthälsans hemsida på Lunds universitets webbplats för mer information om våra aktiviteter och individuell tidsbokning. 

Tips och råd för studenter samt information om aktiviteter och individuella samtal – lu.se

Information om individuell tidsbokning för studenter – lu.se

När du inte bör hänvisa student till Studenthälsan

I vissa fall bör studenter vända sig till andra vårdenheter än Studenthälsan. Detta gäller till exempel om:

  • Svårigheterna inte är studierelaterade.
  • Det finns behov av att träffa en läkare för att få medicin eller sjukskrivning.
  • Det gäller utredning för adhd, autism eller dyslexi.
  • Det gäller bedömning för eventuell psykoterapi eller en längre samtalsbehandling.

Då bör studenten i första hand hänvisas till sin vårdcentral.

Studenter som haft en vårdkontakt på sin tidigare hemort och nyligen flyttat för studier på Lunds universitet bör remitteras till motsvarande vård för fortsatt behandling. Studenthälsan tar inte emot remisser. Vi kan inte heller skriva ut eller förnya recept på läkemedel som andra läkare skrivit ut tidigare.

Doktorander tillhör inte Studenthälsans uppdrag utan kan vända sig till Företagshälsovården.

Om du är osäker på vart du kan hänvisa student kan du ringa oss under vår telefontid och rådgöra med oss.

Om du har kontakt med en student som utrycker suicidtankar/planer eller på annat sätt befinner sig i en akut situation, hänvisa till akutpsykiatri.

Viktiga kontaktuppgifter

  • Lund, telefon: 046-17 41 00 Baravägen 1
  • Malmö, telefon: 040-33 80 00 Carl-Bertil Laurells gata 7, plan 1
  • Helsingborg, telefon: 042-406 27 30 Karolina Widerströms gata 10

Om en kris eller allvarlig händelse skett i universitetets lokaler eller om du behöver tillkalla väktare ska du ringa universitetets larmtelefon. En allvarlig händelse kan till exempel innebära en avliden person, inbrott, skadegörelse, hot eller våld, olycka eller brand.

Telefon: 046-22 20 700

Vid akuta, livshotande tillstånd – ring 112.

Telefon: 112

För dig som ansvarar för studenters arbetsmiljö

Studenter omfattas, precis som arbetstagare, av arbetsmiljölagen. Det innebär att universitetet har ett ansvar att på ett systematiskt sätt arbeta förebyggande för att förhindra att studenter blir sjuka eller skadade av sin arbets- och studiemiljö. Det innebär också att universitetet även i övrigt ska arbeta för att uppnå en god arbets- och studiemiljö. 

Ansvaret för att utföra uppgifterna inom arbetsmiljöarbetet följer Lunds universitets föreskrifter om fördelning av uppgifter inom arbetsmiljö och brandskydd. Detta innebär att ansvaret ofta landar på prefekten. Ibland kan prefekten ha fördelat hela eller delar av uppgifterna vidare. Den som fördelar uppgifter inom arbetsmiljöarbetet vidare ska säkerställa att mottagaren har tillräckliga resurser, befogenheter och kompetens för att utföra uppgifterna. Om du har uppgifter i arbetsmiljöarbetet som du inte vet vad de innebär eller vad som förväntas av dig, så ska du i första hand vända dig till den som har fördelat arbetsuppgifterna till dig och/eller din chef. 

Beskrivning av roller inom arbetsmiljöarbetet på HR-webben

Arbetsmiljösamordnaren på Studenthälsan fungerar som en nod för stöd och samordning av studenters arbetsmiljö. Det innebär att denna funktion ingår i det universitetsövergripande SAM-teamet som på universitetsövergripande nivå arbetar för att bland annat ta fram generella riktlinjer, stödmaterial och utbildningsinsatser gällande studenters arbetsmiljö. Funktionen kan också hjälpa till att rådgöra i enskilda situationer. Kontaktuppgifter hittar du i högerspalten.

Information om hur du kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor på HR-webben

För dig som håller i introduktion för nya studenter

Om du möter studenter som är nya på universitetet är du välkommen att använda följande film för att informera om Studenthälsan. Filmen ger en introduktion till vår verksamhet och en överblick över vilket stöd studenterna kan få. 

Kort film om Studenthälsan på YouTube

För dig som vill ställa en fråga eller boka en insats

Studenthälsan kan vid förfrågan erbjuda insatser riktade till grupper av studenter. Det kan till exempel handla om en föreläsning om stress eller en workshop för att minska prokrastinering i studierna.Vi kan också träffa grupper av personal för att exempelvis informera om frågor som rör studenters arbetsmiljö.

Om du har en förfrågan om insats eller en fråga är du välkommen att skicka in den via kontaktformuläret nedan, så återkommer vi med besked så snart vi har möjlighet.

Kontaktformulär för kontakt med Studenthälsan

Kontaktinformation

Studenthälsan

Besöksadress:
Sandgatan 3, Lund

Telefon:
046-222 43 77

Internpost:
Hämtställe 31

Studenthälsan har verksamhet i Lund samt på Campus Helsingborg.

Hos oss arbetar kuratorer, psykologer, sjuksköterska, psykiater, medicinsk sekreterare och arbetsmiljösamordnare.