Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ doktorandmobilitet

Du som doktorand har många möjligheter att skaffa internationella erfarenheter under dina forskarstudier. Du kan exempelvis läsa kurser, delta i kompetensutveckling eller samla material till din avhandling. Du kan också undervisa vid ett partnerlärosäte.

Utbytena som genomförs i Europa (EU/EES) inom ramen för EU:s utbildningsprogram Erasmus+ är stipendiefinansierade. Storleken på stipendiebeloppet och hur det beräknas beror på vilken typ av aktivitet du genomför och vart du åker. Stipendiet är ett bidrag till resa och uppehälle.

Vill du åka till ett lärosäte eller organisation inom EU/EES kan du ansöka direkt om stipendiet om du uppfyller alla krav och villkor. Mobilitet till LERU- och EUGLOH-medlemsuniversiteten samt de europeiska U21-universiteten uppmuntras. Just nu finns även möjligheten att anmäla intresse för mobilitet till länder utanför EU/EES. Läs mer under rubriken: Utlysning 2024 för mobilitet utanför EU/EES.

Läs mer om EUGLOH

Läs mer om LERU

Läs mer om U21

Nedan finns en sammanställning över möjligheterna inom Erasmus+ programmet. Som doktorand räknas du både som student och personal och kan därför söka stipendier som avser båda grupper. Vilken mobilitet du ska välja beror på syftet med resan.

Som doktorand vid Lunds universitet har du möjlighet att delta i kurser, datainsamling eller liknande avhandlingsförberedande aktivitet vid ett partneruniversitet. Studierna ska ske på heltid vid ett och samma lärosäte under en sammanhängande tid.

Erasmus+ mobilitet för studier ska genomföras inom ramen för ett Erasmusutbytesavtal (”Inter-Institutional Agreement”). Oavsett om du registrerar dig på kurser eller gör avhandlingsförberedande aktiveter måste ett ”Learning Agreement” tecknas.

Läs mer om Erasmus+ stipendium för studier — lu.se 

Informationen på denna sida gäller främst Lunds universitets kandidat- och masterstudenter som är nominerade för ett utbyte inom EU/EES inklusive Storbritannien och Schweiz. Utöver det är följande information aktuell för dig som doktorand:

Behörighet och villkor

För att vara behörig att söka stipendiet måste du

 • vara registrerad som doktorand med avsikt att ta ut examen vid Lunds universitet
 • ha en handledare vid Lunds universitet
 • studera under utbytet på heltid
 • bo i värdlandet under hela studieperioden (gäller även för utbytesstudier i Danmark).

Tänk också på följande:

 • Det måste finnas ett utbytesavtal mellan Lunds universitet och det mottagande lärosätet. Bekräftelsen från din fakultets internationella kontor att ett avtal finns laddar du upp i Erasmusdatabasen under ”Other documents”.

  Kontakta din fakultets internationella kontor för mer information
   
 • Din handledare, din värd och du ska upprätta ett "Learning Agreement".

  Ladda ner mallen

  Ladda upp det påskrivna "Learning Agreement" i Erasmusdatabasen under ”Other documents”.

   
 • Du rekommenderas starkt att ha en handledare vid det mottagande lärosätet, även om detta inte är ett formellt krav.

Utbytesperiodens längd

Den fysiska studietiden kan pågå i 5–30 dagar eller 2–12 månader.

Stipendiebelopp

Vid en kort, fysisk mobilitet på 5–30 dagar

 • Dag 1–14: 79 euro per dag.
 • Dag 15–30: 56 euro per dag.
 • Utanför EU/EES: dagsbelopp plus ett resebidrag (inget resebidrag för mobilitet till Storbritannien och Schweiz).

Vid en längre mobilitet på 2–12 månader

 • inom EU/EES inkl. Storbritannien och Schweiz mellan 510 och 560 euro per månad.
 • utanför EU/EES: 700 euro per månad plus ett resebidrag.

Om du har en funktionsnedsättning eller har barn kan du få extra bidrag i form av Top-up.

Praktiken kan äga rum på ett företag, en organisation, ett lärosäte eller ett forsknings-och utbildningscentrum och kan genomföras under och efter forskarutbildningen.

 • Under forskarutbildningen: Praktikens innehåll ska ha relevans för din forskarutbildning. Du kan använda praktiken för till exempel fältarbete, datainsamling och för att samla material till din avhandling.
 • Efter forskarutbildningen (”recent graduate”): Du kan använda praktiken till exempel för att skaffa dig arbetsliv- och forskningserfarenhet. Du ska ansöka om din Erasmuspraktik under sista terminen. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter disputationen. En doktorand som har tagit ut sin examen kan inte längre ansöka om praktik som ”recent graduate”.

Läs mer om Erasmus+ stipendium för praktik — lu.se 

Informationen på denna sida gäller främst Lunds universitets kandidat- och masterstudenter som ska åka på utbyte inom EU/EES inklusive. Storbritannien och Schweiz. Utöver det är följande information aktuell för dig som är doktorand:

Behörighet och villkor

För att vara behörig att söka stipendiet måste du:

 • vara registrerad som doktorand med avsikt att ta ut examen vid Lunds universitet
 • ha en handledare vid Lunds universitet
 • praktisera på heltid
 • bo i värdlandet under hela praktikperioden (gäller också Danmark).

Utbytesperiodens längd

Den fysiska praktikperioden kan pågå i 5–30 dagar eller 2–12 månader.

Stipendiebelopp

Vid en kort, fysisk mobilitet på 5–30 dagar:

 • Dag 1–14: 70 euro per dag.
 • Dag 15–30: 50 euro per dag.
 • Utanför EU/EES: dagsbelopp plus ett resebidrag (inget resebidrag för mobilitet till Storbritannien och Schweiz).

Vid en längre mobilitet på 2–12 månader:

 • inom EU/EES inkl. Storbritannien och Schweiz mellan 610 och 660 euro per månad.
 • utanför EU/EES: 700 euro per månad plus ett resebidrag.

Om du har en funktionsnedsättning eller har barn kan du få extra bidrag i form av Top-up.

Lärarmobilitet ger dig som doktorand möjlighet att undervisa vid ett partneruniversitet. Lärarmobilitet kan kombineras med kompetensutveckling då minskas undervisningskravet till hälften.

Ett Erasmusavtal (”Inter-Institutional Agreement”) med partneruniversitet som du vill besöka är ett krav.

Kontakta din fakultets internationella kontor för mer information och vägledning om utbytesavtalet

Behörighet och villkor

För att vara behörig att söka stipendiet måste du:

 • vara registrerad som doktorand med avsikt att ta ut examen vid Lunds universitet
 • ha en handledare vid Lunds universitet
 • bo i värdlandet under hela utbytesperioden (gäller också Danmark).

Utbytesperiodens längd

Mobiliteten ska pågå i minst två dagar (fem dagar utanför EU/EES) och innehålla minst åtta undervisningstimmar i veckan (fyra timmar vid kombinerad undervisnings- och kompetensutvecklingsmobilitet). Maxtiden som beviljas är normalt 2–3 veckor men utbytet kan uppgå till 60 dagar.

Stipendiebelopp

Mellan 140–180 euro per dag plus ett resebidrag. Bidraget överförs till institutionen och inte till stipendiaten.

Mer information om mobilitet inom EU/EES och länk till ansökan 

Kompetensutveckling innebär att du som doktorand kan jobbskugga på ett företag, en organisation eller ett lärosäte, delta i workshops eller i en kortare kurs (ej ECTS). Aktiviteten ska vara relaterad till dina arbetsuppgifter på Lunds universitet.

Behörighet och villkor

För att vara behörig att söka stipendiet måste du:

 • vara registrerad som doktorand med avsikt att ta ut examen vid Lunds universitet
 • ha en handledare vid Lunds universitet
 • bo i värdlandet under hela utbytesperioden (gäller också Danmark).

Utbytesperiodens längd

Utbytet ska pågå i minst två dagar (fem dagar utanför EU/EES). Maxtiden som beviljas är normalt 1–2 veckor men utbytet kan uppgå till 60 dagar.

Stipendiebelopp

Mellan 140–180 euro per dag plus ett resebidrag. Bidraget överförs till institutionen och inte till stipendiaten.

Mer information om mobilitet inom EU/EES och länk till ansökan

Kontakt

Petra Moser-Nørgaard
Internationell koordinator
+46 46 222 47 53
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmuskod
S LUND01

Charternummer
101013090 – LU

OID
E10209141

ECHE 2021-2027 för Lunds universitet (PDF 315 kB, ny flik)