Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ doktorandmobilitet

Du som doktorand har många möjligheter att skaffa internationella erfarenheter under dina forskarstudier. Du kan exempelvis samla material till din avhandling, undervisa eller delta i kompetens-utvecklande aktiviteter.

Utbytena som genomförs i Europa (EU/EES) inom ramen för EU:s utbildningsprogram Erasmus+ är stipendiefinansierade. Storleken på stipendiebeloppet och hur det beräknas beror på vilken typ av aktivitet du genomför och vart du åker. Stipendiet är ett bidrag till resa och uppehälle.

Vill du åka till ett lärosäte eller organisation inom EU/EES kan du ansöka direkt om stipendiet om du uppfyller alla krav och villkor. Mobilitet till LERU- och EUGLOH-medlemsuniversiteten samt de europeiska U21-universiteten uppmuntras.

Läs mer om EUGLOH

Läs mer om LERU

Läs mer om U21

Nedan finns en sammanställning över möjligheterna inom Erasmus+ programmet. Som doktorand räknas du både som student och personal och kan därför söka stipendier som avser båda grupper. Vilken mobilitet du ska välja beror på syftet med resan.

Som doktorand vid Lunds universitet har du möjlighet att göra datainsamling eller liknande avhandlingsförberedande aktivitet vid ett partneruniversitet. Studierna ska ske på heltid vid ett och samma lärosäte under en sammanhängande tid. Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd.

Erasmus+ mobilitet för studier ska genomföras inom ramen för ett Erasmusutbytes-avtal (”Inter-Institutional Agreement”). Oavsett vad du gör måste ett ”Learning Agreement” tecknas.

Behörighet och villkor

För att vara behörig att söka stipendiet måste du

 • vara registrerad som doktorand med avsikt att ta ut examen vid Lunds universitet
 • ha en handledare vid Lunds universitet
 • studera under utbytet på heltid
 • bo i värdlandet under hela studieperioden (gäller även för utbytesstudier i Danmark).

Tänk också på följande:

 • Det måste finnas ett utbytesavtal mellan Lunds universitet och det mottagande lärosätet. Bekräftelsen från din fakultets internationella kontor att ett avtal finns laddar du upp i Erasmusdatabasen under ”Other documents”. 

  Kontakta din fakultets internationella kontor för mer information
   
 • Du rekommenderas starkt att ha en handledare vid det mottagande lärosätet, även om detta inte är ett formellt krav.
 • Din handledare, din värd och du ska upprätta ett "Learning Agreement". Ladda upp det påskrivna "Learning Agreement" i Erasmusdatabasen under ”Other documents”.

Olika mallar för Learning Agreement

Notera att det finns olika mallar för Learning Agreement beroende på om du ska genomföra din mobilitet inom eller utanför EU/EES:

 • Om din mobilitet ska genomföras inom EU/EES, ska du använda mallen som heter 'Higher education learning agreement for studies KA131 – editable version'
 • Om din mobilitet ska genomföras utanför EU/EES (inklusive Storbritannien och Schweiz), ska du använda mallen som heter 'Higher education Learning agreement for studies KA131 – International mobility'.

Mallar för Learning Agreement – Europeiska kommissionens webbplats

Utbytesperiodens längd

Den fysiska studietiden kan pågå i 5–30 dagar eller 2–12 månader.

Stipendiebelopp

Vid en kort, fysisk mobilitet på 5–30 dagar

 • Dag 1–14: 79 euro per dag.
 • Dag 15–30: 56 euro per dag.

Vid en längre mobilitet på 2–12 månader

 • inom EU/EES inkl. Storbritannien och Schweiz mellan 510 och 560 euro per månad.

Se information om belopp under rubriken "Stipendiets storlek" och för Storbritannien och Schweiz under rubriken "Utbytesstudier i Storbritannien eller Schweiz" på lu.se

Om du har en funktionsnedsättning eller har barn kan du få extra bidrag i form av Top-up. Kontakta erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se (erasmusstudier[at]er[dot]lu[dot]se) för mer information.

Läs mer om Erasmus+ stipendium för studier — lu.se 

Informationen på denna sida gäller främst Lunds universitets kandidat- och masterstudenter som är nominerade för ett utbyte inom EU/EES inklusive Storbritannien och Schweiz. Utöver det är följande information aktuell för dig som doktorand:

Inför din stipendieansökan

 • Om stipendiet
  • Ansökningsperioder
  • Länder
  • Utbytesstudier i Storbritannien eller Schweiz
 • Så ansöker du
  • Grönt resande – om du reser kollektivt eller samåker
 • Om du beviljas utbytesstipendium
  • Språktest
  • Utbetalning av stipendiet
  • Studieintyg – ska skrivas på av värduniversitetet innan du åker hem
 • Efter utbytesperioden
  • Ladda upp påskrivet intyg från värduniversitetet
  • Besvara enkät om Erasmus+

Praktiken kan äga rum på ett företag, en organisation, ett lärosäte eller ett forsknings-och utbildningscentrum och kan genomföras under och efter forskarutbildningen.

 • Under forskarutbildningen: Praktikens innehåll ska ha relevans för din forskarutbildning. Du kan använda praktiken för till exempel fältarbete, datainsamling och för att samla material till din avhandling.
 • Efter forskarutbildningen (”recent graduate”): Du kan använda praktiken till exempel för att skaffa dig arbetsliv- och forskningserfarenhet. Du ska ansöka om din Erasmuspraktik under sista terminen. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter disputationen. En doktorand som har tagit ut sin examen kan inte längre ansöka om praktik som ”recent graduate”.

Läs mer om Erasmus+ stipendium för praktik — lu.se 

Informationen på denna sida gäller främst Lunds universitets kandidat- och masterstudenter som ska åka på utbyte inom EU/EES inklusive. Storbritannien och Schweiz. Utöver det är följande information aktuell för dig som är doktorand:

Behörighet och villkor

För att vara behörig att söka stipendiet måste du:

 • vara registrerad som doktorand med avsikt att ta ut examen vid Lunds universitet
 • ha en handledare vid Lunds universitet
 • praktisera på heltid
 • bo i värdlandet under hela praktikperioden (gäller också Danmark).

Utbytesperiodens längd

Den fysiska praktikperioden kan pågå i 5–30 dagar eller 2–12 månader.

Stipendiebelopp

Vid en kort, fysisk mobilitet på 5–30 dagar:

 • Dag 1–14: 79 euro per dag.
 • Dag 15–30: 56 euro per dag.

Vid en längre mobilitet på 2–12 månader:

 • inom EU/EES inkl. Storbritannien och Schweiz mellan 660 och 710 euro per månad.

Om du har en funktionsnedsättning eller har barn kan du få extra bidrag i form av Top-up. 

Se information Extrabidrag som du kan söka på — lu.se

Lärarmobilitet ger dig som doktorand möjlighet att undervisa vid ett partneruniversitet. Lärarmobilitet kan kombineras med kompetensutveckling då minskas undervisningskravet till hälften.

Ett Erasmusavtal (”Inter-Institutional Agreement”) med partneruniversitet som du vill besöka är ett krav.

Kontakta din fakultets internationella kontor för mer information och vägledning om utbytesavtalet

Behörighet och villkor

För att vara behörig att söka stipendiet måste du:

 • vara registrerad som doktorand med avsikt att ta ut examen vid Lunds universitet
 • ha en handledare vid Lunds universitet
 • bo i värdlandet under hela utbytesperioden (gäller också Danmark).

Utbytesperiodens längd

Mobiliteten ska pågå i minst två dagar och innehålla minst åtta undervisningstimmar i veckan (fyra timmar vid kombinerad undervisnings- och kompetensutvecklingsmobilitet). Maxtiden som beviljas är normalt 2–3 veckor men utbytet kan uppgå till 60 dagar.

Stipendiebelopp

Mellan 140–180 euro per dag plus ett resebidrag. Bidraget överförs till institutionen och inte till stipendiaten.

Mer information om mobilitet inom EU/EES och länk till ansökan 

Kompetensutveckling innebär att du som doktorand kan jobbskugga på ett företag, en organisation eller ett lärosäte, delta i workshops eller i en kortare kurs (ej ECTS). Aktiviteten ska vara relaterad till dina arbetsuppgifter på Lunds universitet.

Behörighet och villkor

För att vara behörig att söka stipendiet måste du:

 • vara registrerad som doktorand med avsikt att ta ut examen vid Lunds universitet
 • ha en handledare vid Lunds universitet
 • bo i värdlandet under hela utbytesperioden (gäller också Danmark).

Utbytesperiodens längd

Utbytet ska pågå i minst två dagar. Maxtiden som beviljas är normalt 1–2 veckor men utbytet kan uppgå till 60 dagar.

Stipendiebelopp

Mellan 140–180 euro per dag plus ett resebidrag. Bidraget överförs till institutionen och inte till stipendiaten.

Mer information om mobilitet inom EU/EES och länk till ansökan

Särskild utlysning för mobilitet utanför EU/EES

Inom Erasmus+ finns det möjligheten att åka på mobilitet till lärosäten utanför EU/EES-området. Erasmus+ stipendier är begränsade och utlyses i konkurrens.

Information om aktuella utlysningar – läs om Internationella satsningar

Erasmus+stipendiet är ett tvådelat belopp baserat på vistelsens längd (månads-/dagsbelopp plus resebidrag) och mobilitetstyp.

Erasmus+ studier och praktik

 • 700 euro per månad för långa mobiliteter på 2–12 månader (560 euro för studier och 710 euro för praktik i Storbritannien och Schweiz).
 • 56–79 euro per dag för korta mobiliteter på 5–30 dagar.
 • Ett resebidrag som baseras på avståndet mellan Lunds universitet och värduniversitetet (ej Storbritannien och Schweiz)

Erasmus+ kompetensutveckling och undervisning

 • 180 euro per dag
 • Ett resebidrag som baseras på avståndet mellan Lunds universitet och värduniversitetet

Kontakt

Petra Moser-Nørgaard
Internationell koordinator
+46 46 222 47 53
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmuskod
S LUND01

Charternummer
101013090 – LU

OID
E10209141

ECHE 2021-2027 för Lunds universitet (PDF 315 kB, ny flik)

Erasmuspolicy vid Lunds universitet