Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Service och stöd för utresande studenter

Handläggarens vs den nominerade studentens roll

Utbytesstudenter behöver ta ett stort eget ansvar när de söker utbytesstudier via Lunds universitet. Handläggaren stöttar och underlättar processen. Gränsdragningen mellan studentens eget ansvar och handläggarens behöver ibland tydliggöras. 

 • Förse studenten med korrekt information så att studenten skickar en korrekt ansökan till värduniversitet
 • Finnas till hands för studenten för frågor och stöd
 • Fungera som en länk mellan student och värduniversitet
 • Hantera frågor om pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder
 • Vid behov vägleda studenten vid val av utbytesdestination. Till exempel informera om nyttig information om hur klimatet ser ut i olika länder vad gäller LGBTQ-frågor.
  Läs mer på ILGA World – the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association

 • Hitta lämpliga kurser på rätt nivå på värduniversitets webbsidor
 • Säkerställa att det finns en dialog kring tillgodoräknande av kurser (före utbyte, vid ändringar och vid hemkomst)
 • Vara informerad via SoleMove om t.ex. kursrestriktioner, extrakostnader och språktest.
 • Räkna ut Grade Point Average (GPA) om det krävs av värduniversitetet.
 • Boka och genomföra språktest i de fall det krävs
 • Söka information och ansöka om visum
 • Ta del av information inför avresa t.ex. vaccinationskrav, försäkringsvillkor (se ”Inför avresa” nedan)
 • Vara kontaktbar via e-post (även bevaka skräppostlådan)
 • Vara en god ambassadör för Lunds universitet under utbytet
 • Skriva en reseberättelse vid hemkomst (enligt fakultetens instruktioner)

Videoklipp - skapa en bra utbytesansökan

I en serie om fyra videoklipp som hittas på YouTube beskrivs vad studenter ska tänka på när de gör en ansökan om utbytesstudier. Filmerna är på svenska med textning på engelska. Tipsa gärna studenter via fakultetens kanaler.

Videoklippen sprids via:

Beskrivningarna av videoklippen nedan är skrivna för målgruppen studenter.

För att åka på utbytesstudier via Lunds universitet krävs det att du gör en väl genomarbetad ansökan. Börja med att försäkra dig om att du är behörig att söka.
Se klippet om Generella behörighetskrav på YouTube

Statement of Purpose utgör en viktig del i din ansökan om utbytesstudier via Lunds universitet. Men vad ska ett Statement of Purpose innehålla? I denna film får du värdefulla tips som underlättar skrivandet.
Se klippet om Statement of Purpose på Youtube

För att göra en ansökan om utbytesstudier via Lunds universitet behöver du ta fram en Study plan för varje universitet som du vill åka till. Här får du tips om vad du behöver tänka på, från restriktioner och kursnivå till tillgodoräknande.
Se klippet om Study plan på YouTube

Här får du veta vad som är bra att lyfta fram i ditt CV när du ansöker om utbytesstudier via Lunds universitet. Glöm inte information om språkkunskaper, internationella engagemang och erfarenheter - och se till att få hjälp med korrekturläsning.
Se klippet om CV på YouTube

Praktisk information inför avresan

Universitetsgemensam information om förberedelser inför avresan för utresande utbytesstudenter hittas på webbsidan "Praktisk information för utresande studenter". Här kan studenter läsa om studiemedel, bokning av resa, visum mm.

Via sidan hittas även i följande webbsidor som är relevanta för utresande studenter:

Stipendier för internationell studentmobilitet

Universitetsgemensamma stipendier som handläggs av Externa relationer:  

Läs mer om universitetsgemensamma stipendier på lu.se

Andra stipendier

Läs mer om Stipendieförvaltningens resestipendium
 på lu.se

Studentambassadör utomlands

Under utbytestiden har studenten en viktig roll som representant för Lunds universitet. På webbsidan Studentambassadör utomlands förklaras vad det innebär att representera Lunds universitet och Sverige medan man är utbytesstudent. Här hittar studenten de viktigaste budskapen och en verktygslåda som innehåller videos, PowerPoint-presentation och användbara länkar.

Studentreceptionen kan skicka material till studenter som ska delta vid en Study Abroad Fair vid ett partneruniversitet. Förfrågningar från partneruniversitet eller studenter kan skickas vidare till chefen för teamet Mottagande, mobilitet och service som fattar beslut om vilka partneruniversitet Studentreceptionen ska skicka material till och i vilken omfattning.

Information för studenter om Studentambassadör utomlands på lu.se

Vid hemkomst

Att återvända till Sverige efter utbytesstudierna innebär en omställning en så kallad reverse culture shock. Studenten kan uppleva denna omställning som svår och till och med smärtsam.

 • Fånga upp studenter som vill prata om sitt utbyte – bjud in till informell workshop där de får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra. Workshopen behöver handledning och ett tydligt syfte. Kan studenternas erfarenheter användas för att förbättra service för utbytesstudenter? Exempel på diskussionsfrågor: ”Varför man ska åka på utbyte?”, ”Utmaningar som utbytesstudent?”, ”Hur växer man som människa?”, ”Vilket stöd/information behöver hemvändare?”. Workshopen kan göras som zoommöte med möjlighet till break-out-rooms. 
 • Studenter som vill prata om sitt utbyte kan med fördel även engageras för marknadsföring t.ex. porträtt för webben, kort film som student kan göra själv.
 • Uppmana studenter att fortsätta bygga vidare på sitt internationella engagemang som internationell mentor.
 • Vid behov av stöd och någon att prata med om återanpassning och omställningen efter hemkomst, uppmana studenten att kontakta Studenthälsan.

Internationella möjligheter via Instagram

Externa relationer har 2 timarvoderade anställda utbytesambassadörer. Utbytesambassadörerna är studenter vid Lunds universitet och har egen erfarenhet av mobilitet utomlands. Deras huvudsakliga uppdrag är att öka studenters intresse och medvetenhet kring vilka internationella möjligheter som erbjuds vid Lunds universitet samt bidra till inspiration. Projektet startade våren 2019 och finansieras av medel från UHR och Erasmus+. Utbytesambassadörernas främsta kanal är @lund_university_abroad.

 • Vara en plattform för informationsspridning av internationella möjligheter.
 • Synliggöra och väcka intresse för olika typer av internationella möjligheter.
 • Låta studenter inspirera andra studenter.
 • Vara en kanal för utresande studenter innan, under och efter mobilitet.
 • Bidra till att öka antalet utresande studenter från Lunds universitet.

 • Studenter som är utomlands på utbyte, praktik eller fältarbete tar över kanalen under en vecka med bilder, filmer och stories från sin vardag utomlands.
 • Marknadsföring av ansökningsdeadlines för t.ex. utbytesstudier och stipendier. 
 • Målgruppsanpassade filmer t.ex. för studenter som ska ansöka, innan de åker, när de har kommit hem.
 • Skapa engagemang och interaktivitet genom t.ex. tävlingar, stories med Q&A.

Uppmärksamma dina studenter om @lund_university_abroad

Hjälp till att sprida info om @lund_university_abroad i vid informationsmöten, på fakultetens webbsida och nyhetsbrev. 

Kontakta Ida Thelander för bildmaterial ida [dot] thelander [at] er [dot] lu [dot] se (ida[dot]thelander[at]er[dot]lu[dot]se)

Följ studenter utomlands på Instagram

Lunds universitet erbjuder mängder av möjligheter att skaffa sig internationell erfarenhet. Instagramkontot @lund_university_abroad drivs av studenter för studenter. Här kan du följa lundastudenters liv utomlands, ta del av deras reseberättelser och tips och ställa frågor.

Följ @lund_university_abroad

Utbytesstudent i Berlin

Följ oss på Instagram

Lundastudenter utomlands

@lund_university_abroad

ILGASs världslkarta. Illustration.

Hur ser klimatet ut i olika länder vad gäller LGBTQ-frågor?

ILGA World – kartlägger lagar om sexuell läggning