Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad händer med examinationen?

Disciplinnämnden varken kan eller får pröva om en tentamen, uppsats eller dylikt ska examineras. Nämnden får inte heller – om examination sker – besluta om vilket betyg som ska sättas. Dessa frågor avgör examinator. I många fall bör den examination som anmälan avser skjutas upp i avvaktan på frågan om studenten har gjort sig skyldig till disciplinförseelse eller inte. Detta beror dock på omständigheterna i det enskilda fallet. Rådgör gärna med juridiska avdelningen om du är osäker på frågor som gäller examination i samband med misstanke om fusk.

Vad händer under utredningstiden?

Under den tid som utredningen pågår har den anmälda studenten rätt att delta i utbildningen som vanligt och också delta i en eventuell omexamination av det prov eller den uppgift som misstanken om fusk avser, om sådan finns planerad. 

Om studenten fälls för fusk

Om rektor eller disciplinnämnden finner att studenten gjort sig skyldig till någon form av fusk finns ingen skyldighet för examinatorn att examinera det aktuella provet eller uppgiften.

I enstaka fall kan det vara befogat att genomföra examination trots att studenten blivit fälld för disciplinförseelse. Det kan gälla då studenten på ett så tidigt stadium under provet upptäckts ha tillgång till otillåtna hjälpmedel, att personen i fråga uppenbart inte haft tillfälle att använda dem.

Examinator får dock även i ett sådant fall anses ha rätt att vägra examinera provet, om det kan anses som ogiltigt med hänvisning till att studenten har brutit mot en viktig ordningsregel. Se Nils Jareborgs skrift Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör genom att klicka på länken nedan.
Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör (PDF, 70 kB, öppnas i nytt fönster).

I de fall provet eller uppgiften har godkänts redan innan rektor eller disciplinnämnden kommer fram till att studenten gjort sig skyldig fusk och fusket har lett till att betygsbeslutet blivit fel, kan examinator ändra betyget till underkänt under åberopande av vilseledande från studenten. (37 § förvaltningslagen (2017:900)). Observera att innan examinator ändrar det godkända betygsbeslutet måste studenten få möjlighet att yttra sig.

Om studenten frias

Om fusk inte kan bevisas bör examination normalt ske. Det kan i undantagsfall vara motiverat att vägra att examinera ett prov, trots att studenten har friats från misstanken om fusk. Det kan finnas fall där en student har använt otillåtna hjälpmedel utan att han eller hon har förstått att det inte var tillåtet. Kraven i 10 kap. 1 § högskoleförordningen är då inte uppfyllda och studenten kan inte fällas för disciplinförseelse. I sådant fall kan det dock ändå vara rimligt att examination inte sker.

För det fall att studenten frias och blir godkänd på den examination som anmälan avsåg men under utredningstiden också blivit godkänd på en omexamination kan, vid examinationer där det finns möjlighet till högre betyg än godkänt, frågan om vilket betyg som ska gälla uppstå. Den juridiska avdelningens inställning är att det högre betyget normalt bör gälla i ett sådant fall.  

För att göra en anmälan klicka på någon av länkarna till anmälningsformulär nedan:

Anmälan för misstänkt vilseledande:
https://portalbas.adm.lu.se/anmalan-om-misstankt-vilseledande

Anmälan för misstänkt störande av verksamhet:
https://portalbas.adm.lu.se/anmalan-om-misstankt-storande-av-verksamhet

Anmälan för misstänkta trakasserier:
https://portalbas.adm.lu.se/anmalan-om-misstankta-trakasserier

Observera att du inte kan spara ner anmälningsformulär för att fylla i vid ett senare tillfälle samt att vissa fält är obligatoriska att fylla i. 

Kontakt

Vid frågor om hantering av disciplinärenden - skicka dessa till:

disciplin [at] lu [dot] se (disciplin[at]lu[dot]se)