Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vad händer med examinationen?

Disciplinnämnden varken kan eller får pröva om en tentamen, uppsats eller dylikt ska examineras. Nämnden får inte heller – om examination sker – besluta om vilket betyg som ska sättas. Dessa frågor avgör examinator. I många fall bör examinationen skjutas upp i avvaktan på frågan om studenten har gjort sig skyldig till disciplinförseelse eller inte. Detta beror dock på omständigheterna i det enskilda fallet. Rådgör gärna med juridiska avdelningen om du är osäker.

Om studenten fälls

Om studenten gjort sig skyldig till någon form av fusk finns ingen skyldighet för examinatorn att examinera den aktuella tentamen eller uppsatsen.

I enstaka fall kan det vara befogat att genomföra examination trots att studenten blivit fälld för disciplinförseelse. Det kan gälla då studenten på ett så tidigt stadium upptäckts ha tillgång till otillåtna hjälpmedel, att personen i fråga uppenbart inte haft tillfälle att använda dem.

Examinator får dock även i ett sådant fall anses ha rätt att vägra examinera tentamen, som kan anses som ogiltig med hänvisning till att studenten har brutit mot en viktig ordningsregel. Se Nils Jareborgs skrift Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör genom att klicka på länken nedan.
Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör (PDF, 70 kB, öppnas i nytt fönster).

I de fall tentamen eller uppsatsen har godkänts redan innan rektor eller disciplinnämnden kommer fram till att studenten gjort sig skyldig fusk och fusket har lett till att betygsbeslutet blivit fel, kan examinator ändra betyget till underkänt under åberopande av vilseledande från studenten. (37 § förvaltningslagen (2017:900)). Observera att innan examinator river upp det godkända betygsbeslutet måste studenten få möjlighet att yttra sig.

Om studenten frias

Om fusk inte kan bevisas bör examination normalt ske. Det kan i undantagsfall vara motiverat att vägra att examinera ett prov, trots att studenten har friats från misstanken om fusk. Det kan finnas fall där en student har använt otillåtna hjälpmedel utan att han eller hon har förstått att det inte var tillåtet. Kraven i 10 kap. 1 § högskoleförordningen är då inte uppfyllda och studenten kan inte fällas för disciplinförseelse. I sådant fall kan det dock ändå vara rimligt att examination inte sker.

Kontakt

Vid frågor om hantering av Disciplinärenden - kontakta:

Johanna Alhem
Jurist
johanna [dot] alhem [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 09 85

Maria Hamberg
Jurist
maria [dot] hamberg [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 08 90

Hedvig Johansson
Jurist
hedvig [dot] johansson [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 06 17

Veronica Westergård
Jurist
veronica [dot] westergard [at] legal [dot] lu [dot] se

 

OBS! Skicka din anmälan till:

disciplin [at] lu [dot] se