Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Verksamhetsförsäkring

Lunds universitet är försäkrat hos Kammarkollegiet som administrerar det statliga försäkringssystemet. Verksamhetsförsäkringen består av tre huvuddelar: egendomsförsäkring, följdskadeförsäkring och ansvarsförsäkring. Utöver detta finns några olika tilläggsförsäkringar. Vid en eventuell skada behöver en skadeanmälan göras direkt för att vi ska kunna få ut ersättning från Kammarkollegiet.

Om universitetets egendom har skadats måste vi lämna in en anmälan senast inom en månad till Kammarkollegiet för att kunna få ut ersättning på någon av våra försäkringar. När en skada har upptäckts är det därför viktigt att den som berörs av skadan fyller i en skadeanmälan så snart som möjligt och skickar till säkerhetssamordnare eric [dot] magnusson [at] bygg [dot] lu [dot] se (Eric Magnusson) vid LU Byggnad. Anmälningsblankett finns i avsnittet "Skadeanmälan" nedan.

Läs vidare i avsnittet "Självrisk" nedan om vilka skador detta gäller. Gäller det egendom etc. som är värd mindre än självrisken görs i normalfallet ingen anmälan till Kammarkollegiet. 

Om du får kännedom om en skada som täcks av verksamhetsförsäkringen eller tilläggsförsäkringarna ska en skadeanmälan snarast upprättas och skickas till säkerhetssamordnare eric [dot] magnusson [at] bygg [dot] lu [dot] se (Eric Magnusson) vid LU Byggnad. Vanligen är det din närmaste chef som ska fylla i skadeanmälan. 

Så här går en skadeanmälan till:

 1. Den som berörs av skadan fyller i i formuläret digitalt och mejlar det omgående till eric [dot] magnusson [at] bygg [dot] lu [dot] se (Eric Magnusson) vid LU Byggnad. Fyll i skadedatum, skadeplats och händelseförloppet (dvs. vad har hänt och vad har skadats). Fältet för uppskattade kostnader brukar i det här läget lämnas tomt. I det här skedet behövs ingen underskrift utan det görs senare när alla uppgifter finns tillgängliga.
 2. eric [dot] magnusson [at] bygg [dot] lu [dot] se (Eric Magnusson) kontaktar Kammarkollegiet för att ett skadeärende ska öppnas. OBS! För att vi ska kunna få ersättning för skadan måste detta göras inom en månad från skadetillfället.
 3. En skadeutredning görs av Kammarkollegiet för att fastställa ersättningsnivå m.m. eric [dot] magnusson [at] bygg [dot] lu [dot] se (Eric Magnusson) är kontaktperson gentemot Kammarkollegiet. I komplicerade fall kan ett ärende ta flera år innan det är helt utrett när det gäller kostnader m.m.

Blankett för skadeanmälan (PDF, 447 kB, ny flik)

För att kunna försäkra sin egendom måste universitetet kontinuerligt göra riskanalyser för att identifiera de risker för skador eller förluster som finns, värdera riskerna och införa lämpliga åtgärder för att förebygga skador eller förluster. I detta arbete ingår det också att beräkna vilka kostnader som kan uppstå vid skada. Även Kammarkollegiet gör då och då riskbesiktningar.

Utifrån den riskbedömning som har gjorts väljs ett riskbelopp för varje delförsäkring. Det är, med avdrag för självrisken, det högsta belopp som universitetet kan få som ersättning vid en eventuell skada. Riskbeloppet grundas på riskanalysen och kostnaden för den maximala skada som bedöms kunna inträffa vid ett och samma tillfälle. 

Riskbeloppen för de olika delarna är:

 • Egendom 300 000 000 kr
 • Följdskada 100 000 000 kr
 • Ansvar 10 000 000 kr
 • Egendom i utlandet 2 000 000 kr
 • Inlånad annans egendom 4 700 000 kr
 • Pengar, värdehandlingar etc. (PVF) 200 000 kr
 • Konstföremål 30 000 000 kr
 • Museala föremål 500 000 kr
 • Tillfälligt inlånade konst- och museala föremål 5 000 000 kr

När det gäller egendom är självrisken 5 prisbasbelopp. Från 2024 är ett prisbasbelopp 57 300 kr. Det innebär att vi inte får ersättning för egendom som är värd mindre än 286 500 kr. 

För inlånad annans egendom och ansvar är självrisken 3 prisbasbelopp.

Vid skador på konstföremål, PVF (pengar, värdehandlingar etc.), museala föremål eller tillfälligt inlånade konst- och museala föremål samt egendom i utlandet är självrisken 1 prisbasbelopp.

På vår följdskadeförsäkring har vi däremot ingen självrisk.

Egendomsförsäkringen omfattar den egendom som Lunds universitet äger och som befinner sig i Sverige. Det gäller allt från kontorsinredning till forskningsutrustning.

Den följdskadeförsäkring som universitetet har täcker den utrustning och de lokaler som behöver hyras in tillfälligt i samband med att skadade lokaler eller skadad utrustning återställs.

Ansvarsförsäkringen ger ersättning för skador som orsakats av oaktsamhet, till exempel i form av en vattenskada i lokalerna som leder till att fastighetsägaren kräver ersättning.

Lunds universitet har även tecknat tilläggsförsäkringar hos Kammarkollegiet. Det gäller särskilt följande områden:

 • egendom i utlandet 
 • inlånad annans egendom 
 • pengar, värdehandlingar och andra tillgångar (PVF)
 • konstföremål
 • museala föremål
 • tillfälligt inlånad konst- och museala föremål.

Kontakt

Eric Magnusson
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 06 94
eric [dot] magnusson [at] bygg [dot] lu [dot] se