Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ordlista – grafiska termer

Här hittar du förklaringar på de facktermer inom grafisk produktion som används på våra sidor.

A | B | CD | E | FGHIJ | K | LM | N | OP | Q | RS | T | UV | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

C

CMYK. Cyan, Magenta, Yellow och blacK (eller Key-colour), de fyra färger som används för att återskapa alla andra färger vid fyrfärgstryck och utskrift.

Cyan. Den blå delfärgen i CMYK.

D

Dekorfärg. Färgblandning som är färdig innan den trycks. Dekorfärg används enskilt eller tillsammans med CMYK och bland annat vid behov av nyanser och effekter som CMYK inte kan återge, som väldigt skarpa eller fluorescerande färger och metalliceffekt.

DPI. Dots Per Inch. Ett mått på en skrivares eller sättares upplösning. Används ibland felaktigt i stället för PPI.

E

EPS. Encapsulated PostScript. Ett filformat som kan innehålla både pixelgrafik och objektgrafik. Alla de vanliga bild- och layoutprogrammen kan hantera EPS-filer.

F

FTP. File Transfer Protocol. En standard för filöverföring via internet.

Färgmängd. Den totala mängden färg som trycks på en enskild punkt. Då CMYK är fyra separata färger kan alltså 400% färg uppnås, vilket normalt aldrig bör hända. Dagstidningspapper tål till exempel normalt max 240% färg.

Färgprofil. En digital fil med information om en enhets färgomfång. En färgprofil för skärm justerar skärmvisningen och är nödvändig vid professionellt arbete med bilder/grafik. En färgprofil för tryck innehåller data för konvertering till CMYK och skärmsimulering och kan också innehålla data för färgmängd, pappersfärg och punktförstoring etcetera.

G

Grafisk profil. Det sammantagna visuella uttrycket hos till exempel ett företags eller en organisations grafiska kommunikationsmaterial. Uttrycket används normalt även för den sammanställning av riktlinjer som görs för att vägleda vid formgivning enligt en grafisk profil.

Gridmall. Ett malldokument uppbyggt efter ett mönster (grid) i avsikt att underlätta layoutarbete.

H

Högupplöst. Ett relativt begrepp som egentligen bara betyder att en bildfil har minst tillräcklig upplösning för sitt ändamål. Ofta avses originalbild i full upplösning från digitalkamera.

I

ICC. International Color Consortium – en internationell organisation inom den grafiska branschen som arbetar med färghantering och står bakom standarden med ICC-profiler för färgstyrning. En färgprofil har ändelsen ICC på Mac-datorer och ICM i Windowsmiljö.

Se vidare under Färgprofil

Indexerad färg. En begränsad färgpalett som används för bilder på webben då snabb inläsning är prioriterat framför bildkvalitet.

J

Joboption. En inställningsfil för Acrobat Distiller och InDesign för export av PDF. Genom att läsa in en joboption-fil får du enkelt korrekta inställningar för till exempel PDF-version, upplösning, färghantering och komprimering.

JPG. Joint Photographic Experts Group – en standard framtagen av en branschsammanslutning med just det namnet. En standard för destruktiv filkomprimering som lämpar sig bäst för fotografiska bilder.

L

Layout. Form och samspel mellan text och grafik på en avgränsad yta, som till exempel en tidning, affisch eller bok.

LPI. Lines Per Inch. Benämning på tätheten mellan de punkter som ett raster är uppbyggt av.

Se vidare under raster

M

Magenta. Den röda delfärgen i CMYK.

O

Objektgrafik. Grafik uppbyggd av matematiskt definierade kurvor. Kan redigeras och storleksförändras utan kvalitetsförlust. Kallas även vektorgrafik.

Offset. Traditionell tryckteknik där färgen förs på tryckunderlaget genom att sättas av från plåt till tryckunderlag via en gummiduk. Varje delfärg (normalt cyan, magenta, gul och svart) trycks var för sig. Tekniken möjliggör även tryck med dekorfärger, till exempel extra starka eller fluorescerande färger och metallicfärg.

Original. Den eller de filer som lämnas till tryck eller annan bearbetning.

Oskarp mask. Ett kraftfullt skärpefilter i Photoshop som verkar genom att öka kontrasten mellan intilliggande pixlar. Namnet kommer av en gammal, analog term.

P

Pantone/PMS. Pantone Matching System. Kallas ofta bara Pantone eller PMS. Det vanligaste dekorfärgsystemet i den grafiska branschen.

Se vidare under Dekorfärg

Pappersdummy. Ett otryckt, men beskuret och häftat, exemplar av en trycksak, i samma papperskvalitet och vikt som det planerade slutresultatet.

PDF. Portable Document Format. Ett dokumentformat utvecklat för att så långt som möjligt på skärm efterlikna tryck/utskrift. Branschstandard för leverans av tryckoriginal och utbyte av korrektur och digitala dokument.

Pixel. Den minsta beståndsdelen i en digital bild. En pixel har i sig ingen bestämd storlek.

PNG. Portable Network Graphics. Digitalt bildformat. Delvis utvecklat för att ersätta det äldre GIF-formatet. Framförallt avsett för grafiska bilder, så som exempelvis logotyper, för skärmvisning. Fungerar sämre med fotografiska bilder.

PPI. Pixels Per Inch. Anger vilken upplösning en digital bild har. I trycksammanhang krävs normalt cirka dubbelt så hög PPI som rastertäthet (LPI).

Provtryck. Inom modern grafisk produktion heter det egentligen förprovtryck. Består idag oftast av en simulering i digital tryckpress/skrivare i syfte att ge kunden en bild av det slutliga tryckresultatet.

R

Raster. Det punktmönster som är nödvändigt för att återge färgtoner och nyanser i tryck. Vid olika tryckmetoder och på olika underlag används olika täthet. Normalt broschyrtryck ligger ofta på 150–200 lpi (Lines Per Inch) och dagspresstryck på 85–100 lpi. Termen kommer ursprungligen från det analoga filter som användes vid reproarbetet före den digitala tekniken.

RGB. Röd, grön och blå. Alla färger som visas på skärm visas med olika blandningar av röd, grön och blå. Svart är 0% och vitt är 100% av alla färgerna. Normalt anges färgmättnaden i 0–255 nivåer.

S

Separera. Att konvertera en RGB-bild eller -grafik till CMYK inför tryck.

Skärmärken. De märken vid hörnen av en trycksak som talar om var den färdiga trycksaken ska renskäras till slutligt format.

Smetning. När färgmängden i tryck blir för hög för underlaget smetar färgen av sig och resulterar i oönskat avtryck på motstående sida i till exempel en folder eller tidning. Det kan bland annat bero på fel i själva tryckningen eller att en bild är separerad till CMYK med fel färgprofil.

sRGB. En standardiserad RGB-färgrymd, framtagen för att representera en genomsnittlig datorskärm. sRBG används för att uppnå en godtagbar, genomsnittlig färgvisning på webben, eller i andra lägen när du behöver producera bilder som ska visas på enheter du inte själv kan kontrollera.

Stödlinjeraster. Ett system av stödlinjer som används för att underlätta placering av objekt vid layoutarbete.

Svart- och vitpunkt. Den mörkaste respektive ljusaste punkten i ett foto. Normalt är svartpunkten och vitpunkten inte helt vit eller svart i en originalbild och måste oftast justeras för att bli mörkare respektive ljusare.

U

Upplösning. Täthet, normalt uttryck för hur många pixlar i rad per måttenhet en bild eller en utenhet har (som till exempel skärm eller skrivare). Uttrycket används ofta för att ange en bilds totala antal pixlar, vilket egentligen är pixelomfång.

Utfall. När ett objekt (grafik eller färgplatta etc) ska gå ända ut i kanten på en trycksida måste objektet i originalarbetet placeras så att det sträcker sig en bit utanför sidans kant. Detta för att undvika vita kanter när arket sedan skärs ner till slutligt format. Normalt utfall är cirka 3–5 mm.

V

Vektorgrafik. 

Se objektgrafik

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 16

Maria Wendel
Kommunikatör
maria [dot] wendel [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 70 07