Journalföring och dokumentation rörande hantering av försöksdjur

Journalföring

Försöksledaren ansvarar för att alla händelser, ingrepp och avvikelser noteras i försöksdjursjournalen. Journalen ska

 • förvaras i anslutning till djuranläggningen
 • vara lätt att tyda
 • gå att härleda till aktuellt djurförsöksetiskt tillstånd.

Lunds universitets rekommenderade mall för journalföring inom djurförsök (PDF 84 kB, öppnas i nytt fönster)

Utförliga instruktioner för journalföring inom djurförsök (PDF 80 kB, öppnas i nytt fönster)

Dokumentation

Följande dokument och information skall finnas lätt tillgängliga på alla djuranläggningar:

 • Anläggningsgodkännande
 • Användartillstånd
 • Tillstånd för innesluten användning
 • Avelstillstånd
 • Veterinärens planer
 • Information om 3R-principen

Följande mallar ska anpassas så att de passar den aktuella anläggningen och de djurslag som hålls där

Utöver ovanstående information ska det för varje projekt även finnas: 

 • Etiskt godkännande
 • Skriftlig instruktion från försöksledaren
 • Försöksdjursjournal
 • Utbildningsintyg för den personal som jobbar i projektet

Nämnden för djurskyddsfrågor

Ordförande
ndf-ordf [at] med [dot] lu [dot] se

Chefsföreståndare för djurens välbefinnande och skötsel
nawo [at] med [dot] lu [dot] se

Chefsföreståndare för information
nio [at] med [dot] lu [dot] se

Chefsföreståndare för utbildning och kompetens
ntco [at] med [dot] lu [dot] se

Ansvarig veterinär
univet [at] med [dot] lu [dot] se