Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbar utveckling i utbildningen

Strategier och riktlinjer för hållbarhet inom utbildning

Hållbarhetspolicyn är utgångspunkten för universitetets miljö- och hållbarhetsarbete. Den fastställer universitetets ambition att vara en drivkraft för hållbar utveckling och sätter riktningen i hållbarhetsarbetet generellt. Inom utbildningsområdet specificerar policyn att alla studenter genom sin utbildning ska få ämnesrelevant kunskap om hållbar utveckling att ta med sig ut i arbetslivet.

Läs mer om hållbarhetspolicyn — hallbarhet.lu.se

Målbilder för utbildningen och studentmedverkan

 • Alla studenter förvärvar kunskap och förståelse kring hållbar utveckling och hur den egna utbildningen relaterar till denna, och bidrar därigenom med kompetens i sina framtida roller i samhället. 
 • Det finns kompetensutveckling inom hållbar utveckling för alla medarbetare vid Lunds universitet.
 • Universitetet stödjer studentinitiativ inom hållbar utveckling och det finns möjlighet för studenter att medverka i arbetet för att uppnå målen i strategin.

Läs mer om målbilder för hållbar utveckling inom utbildningen — hallbarhet.lu.se

Hållbarhetsplanen har sex mål som fokuserar på utbildning för hållbarhet specifikt med sju tillhörande aktiviteter. Målen och aktiviteterna täcker både utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningen.  Hållbarhetsplanen reviderades 2022 (den första versionen hade tre mål med fokus på utbildning) och ska revideras igen 2024. 

Lunds universitet hållbarhetsplan 2020-2026 (PDF, 3,81 MB, ny flik)

Lunds universitet har antagit en policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning med elva kvalitetskriterier för utbildning varav en fokuserar på hållbar utveckling specifikt: ”Att ämnesrelevanta perspektiv i hållbar utveckling främjas i utbildningen”. Arbetet följs upp årligen.

Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet (PDF, 230 kB, ny flik)

Lunds universitets utbildningar ska möta de behov som växer fram med samhällets förändringar. Samtidigt som utbildningarna måste vara anpassningsbara och förändringsbenägna ska de också vara hållbara innehållsmässigt såväl genom hållbarhetsperspektiv som genom att bygga på grundläggande ämneskunskaper och på generiska färdigheter. Kunskap, utbildning och bildning bidrar till att ge en fast existentiell grund som ger beredskap för samhällsförändringar och omvandlingar; på så sätt är utbildning en del i en existentiell hållbarhet. 

Lunds universitets strategi för utbildning på grund- och avancerad nivå för 2023–2024 (PDF, 306 kB, ny flik)

Hållbarhetsforum

Lunds universitetets Hållbarhetsforum har i uppdrag att “i samverkan med utbildningsnämnden och forskarutbildningsnämnden stimulera och främja integration av hållbarhetsaspekter inom utbildningar på alla nivåer samt stimulera utveckling av nya utbildningsinitiativ som fokuserar på hållbarhet”.

Sedan 2021 har hållbarhetsforum en utbildningskoordinator som arbetar med att stödja arbetet med utbildning för hållbar utveckling. Hör gärna av dig till Hållbarhetsforum  för mer information.

Tillsammans med kollegor vid Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) samt Centre for Engineering Education (CEE) driver Hållbarhetsforum initiativet Teaching for Sustainability – lärande för hållbarhet. Initiativet erbjuder möjligheter att dela erfarenheter med andra, inspirationsevent och andra resurser om undervisning för hållbarhet.

Undervisning för Hållbarhet | Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (lu.se)

 

Kurser i hållbarhet inom utbildning

Grundläggande kurs utan fokus på pedagogik för alla som vill lära sig mer om hållbarhet, inklusive undervisande personal som vill inkludera hållbarhet i undervisningen.

 • Format/ansvarig: MOOC, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Tidsåtgång: 19 timmar
 • Tillgänglighet: Globalt, inte begränsat deltagarantal

 

För alla som vill lära sig mer om hållbarhet och styrning, inklusive undervisande personal som vill inkludera hållbarhet i undervisningen. Kursen ges under vårterminen.

 • Format/ansvarig: Onlinekurs, Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Tidsåtgång: 12 timmar seminarier + 3-dagars workshop
 • Tillgänglighet: För doktorander (prioritet ges till Development Research school), postdoktorer och annan personal i mån av plats.

 

Fokus på lärande för hållbarhet/pedagogik. Möjligt att gå på enstaka seminarium eller att läsa som kurs som examineras mot kursavgift, i övrigt avgiftsfri. Innehållet kommer bytas ut till nästa kurstillfälle höstterminen 2023. Information och material från föregående års seminarieserie finns på AHU:s webbplats.

 • Format/ansvarig: Seminarier, AHU
 • Tidsåtgång: 12 timmar seminarier, 40 timmar totalt
 • Tillgänglighet: Undervisande personal (LU och andra universitet/högskolor i mån av plats)

Fokus på lärande för hållbarhet/pedagogik. Kursen ges på Canvas. Kursen finns också tillgänglig som ett kompendium med material för självstudier.

 • Format/ansvarig: Onlinekurs, LUCSUS
 • Tidsåtgång: 10-15 timmar
 • Tillgänglighet: LU, obegränsat deltagarantal.

 

Fokus på lärande för hållbarhet/pedagogik. Mer information om kursen finns på Naturvetenskapliga fakultetens webbplats. Finns som kortare eller längre version beroende på efterfrågan.

 • Format/ansvarig: Workshops, Naturvetenskapliga fakulteten
 • Tidsåtgång: 12 timmar workshops (korta versionen)
 • Tillgänglighet: LU (fokus på Naturvetenskapliga fakulteten. I mån av plats och mot avgift även öppen för övriga fakulteter).

Fokus på lärande för hållbarhet/pedagogik. Nästa kurstillfälle VT2024. Mer information om kursen finns på LTH:s webbplats. 

 • Format/ansvarig: Seminarier, LTH
 • Tidsåtgång: 80 timmar inklusive 12 timmar seminarier
 • Tillgänglighet: Prioritering för LTH-lärare men öppen för andra fakulteter i mån av plats.

Fokus på lärande för hållbarhet/pedagogik. Nästa kurstillfälle VT2025. Mer information om kursen hittar du på Karlstads universitets webbplats. 

 • Format/ansvarig: Onlinekurs, faciliteras av Hållbarhetsforum och AHU från och med VT2024
 • Tidsåtgång: 80 timmar varav 40 timmar är lektioner
 • Tillgänglighet: Partneruniversitet ges företräde för ca. 6 deltagare per partner per termin.

 

Kontakt

Terese Thoni
Utbildningskoordinator vid Hållbarhetsforum
terese [dot] thoni [at] cec [dot] lu [dot] se

Relaterad information

UNESCO:s arbete med utbildning för hållbar utveckling

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) har länge arbetat med utbildning för hållbar utveckling bland annat inom ramarna för FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling 2005-2014.

Den senaste färdplanen heter ”Education for Sustainable Development: A Roadmap – ESD for 2030”. 

Färdplanen anger organisationens riktning under perioden 2020-2030.

Högskolelagen 1992:1434 1 kap 5§

”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer till försäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.”

U21 Educational Innovation Symposium 2022

Lunds universitet var värd för U21:s symposium om utbildning för hållbar utveckling 16-17 februari 2022. Inspelningarna från dagarna finns tillgängliga på symposiets webbplats.