Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alumnverksamhet

Alumner är viktiga ambassadörer för utbildningen vid Lunds universitet och alumner är en källa till värdefull information som blir en tillgång i universitetets kvalitetssäkringssystem.

Om att vara alumn vid Lunds universitet

Alumner kan vara aktiva till exempel genom att delta i alumnundersökningar, alumnevenemang, hålla gästföreläsningar eller ge studenter vägledning via mentorskapsprogram. Alumnverksamheten ser olika ut på universitetets fakulteter och olika centra och om du behöver vägledning är du välkommen att kontakta det universitetsgemensamma alumnkontoret.

Alumnundersökningar som en del av kvalitetsarbetet vid Lunds universitet

Central alumnverksamhet

Den centrala alumnverksamheten koordineras från sektionen Externa relationer och syftar till att ge ett grundläggande erbjudande till universitetets alla alumner samt ge stöd och inspiration till alumnverksamhet på fakultet, institution och program.

Alumnkontoret kan hjälpa till med:

 • Uppgifter över alumner från specifika utbildningar eller examina
 • Rådgivning och stöd för att komma igång med alumnverksamhet inom program, institution med mera
 • Tips, hjälp och utbildning som stöd i alumnarbetet till exempel vid anordnande av evenemang
 • Informationsspridning i universitetets kommunikationskanaler
 • Informationsmaterial för studenter och alumner (till exempel vykort, bokmärken, affischer, broschyrer)

Alumnnätverket

Alumnnätverket är nätverket för alumner, det vill säga alla tidigare studenter, forskare och anställda vid Lunds universitet. Alumner blir inte automatiskt medlemmar i Alumnnätverket utan behöver registrera sig för ett medlemskap samt godkänna personuppgiftspolicy. Idag har Alumnnätverket 47 000 medlemmar.

Medlemmar i Alumnnätverket bjuds in till alumnevenemang och får ta del av utskick och nyhetsbrev från såväl den centrala alumnverksamheten som verksamhet kopplad till alumnens studiebakgrund. Alla medlemmar administreras i det universitetsgemensamma alumnsystemet.

Information om Alumnnätverket

Alumnsystemet

Alumnsystemet är ett gemensamt upphandlat verktyg för hela Lunds universitet och rekommenderas för hantering av lokala alumnrelationer vid varje fakultet. Databasen förvaltas av alumnkontoret på Externa relationer.

Om du arbetar med alumnrelationer och har behov av att regelbundet administrera era alumners uppgifter i alumnsystemet, behöver du ett administratörskonto samt genomgå en kortare utbildning. Kontakta alumnkontoret för mer information. Notera att du inte behöver ha tillgång till alumnsystemet för att arbeta med alumnfrågor i liten skala. Kontakta då istället alumnkontoret för att få hjälp med att ta fram och/eller mata in data i systemet.

Logga in i Alumnnätverket (som alumn)

Vanliga frågor om Alumnnätverket 

Information om behandling av personuppgifter i alumnsystemet 

Nyhetsbrevet Lundensaren

Alla medlemmar i Alumnnätverket får fyra gånger per år e-nyhetsbrevet Lundensaren med nyheter om aktuell forskning, utbildning och alumnaktiviteter med mera.

Information om nyhetsbrevet Lundensaren 

Sociala medier

Alumnkontoret använder regelbundet sociala medier för att nå ut till alumner. Följ alumnnätverket på bloggen, Facebook, LinkedIn eller Instagram och sprid gärna vidare.

Alumnnätverkets blogg

Alumnnätverkets Facebook-sida

Alumnnätverkets LinkedIn-grupp

Alumnnätverkets Instagram-konto

Nationella och internationella alumnevenemang

Den universitetsgemensamma alumnverksamheten arrangerar flertalet nationella och internationella evenemang för universitetets alumner.

Information om alumnevenemang på lu.se 

Nätverk och kompetensutveckling

Internt nätverk för erfarenhetsutbyte

För dig som arbetar med eller är intresserad av alumnfrågor finns ett internt nätverk för medarbetare vid Lunds universitet. Nätverket träffas cirka två gånger per termin för information och erfarenhetsutbyte. Det finns även en mapp på LU Box med hjälpsamma resurser och minnesanteckningar från tidigare nätverksmöten. För att lägga till dina kontaktuppgifter på sändlistan, vänligen kontakta alumnkontoret.

Externa nätverk och konferenser

Det finns ett flertal konferenser och nätverk som kan vara givande för dig som arbetar med alumnfrågor. 

 • CASE Europe Annual Conference
  CASE är en amerikansk organisation med en europeisk avdelning som varje år arrangerar en konferens, vanligtvis i augusti. Konferensen vänder sig till personal inom alumnverksamhet, fundraising, marknadsföring och kommunikation. På CASE:s hemsida finns dessutom mycket material om arbete kring alumnfrågor. Lunds universitet är medlem i CASE vilket innebär tillgång till material och rabatter på konferenser.
  Information om CASE  
   
 • CASE Nordic Summit
  Denna konferens ingår också i CASE:s konferensutbud men är framförallt riktad till nordiska lärosäten. 
  Information om CASE Nordic Summit
   
 • EAIE 
  EAIE står för European Association for International Education och är en organisation som arbetar för att främja internationell utbildning. De arrangerar en årlig konferens, flertalet kurser samt har olika expertgrupper. Det finns en expertgrupp som arbetar med alumnfrågor. 
  Information om EAIE:s expertgrupp Alumni Relations
   
 • Nationella konferenser och erfarenhetsutbyte
  Det finns ett nationellt nätverk bland svenska lärosäten som varje år arrangerar en träff för erfarenhetsutbyte. Kontakta gärna alumnkontoret för mer information. 

Kontakt

Alumnkontoret
info [at] alumni [dot] lu [dot] se

Karen Paulson
Projektledare
+46 46 222 67 97
karen [dot] paulson [at] er [dot] lu [dot] se