Regler – utbildning (grund-, avancerad- och forskarnivå)

Alla dokument nedan öppnas i ett nytt fönster.

Övergripande

Lunds universitets föreskrifter för utbildnings- och postdoktorsstipendier. 2020. (PDF 758 kB)

Lunds universitets föreskrifter om hantering av uppdragsutbildning i Ladok, 2020 (PDF 188 kB)

Föreskrifter för inrättande, nedläggning och kvalitetssäkring av öppen nätbaserad utbildning (MOOCs) vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 543)

Föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet I 2018 I (PDF 49 kB)

Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet I 2018 I (PDF 49 kB)

Terminstider läsåret 2018/2019 I 2017 I (PDF 179 kB)

Lunds universitets allmänna råd avseende begreppet avstängning i 10 kap. 2 § andra stycket högskoleförordningen I 2016 I (PDF 59 kB)

Policy för uppdragsutbildning vid Lunds universitet I 2015 I (PDF 40 kB)

Föreskrifter för organisering av uppdragsutbildning vid Lunds universitet I 2015 I (38 kB)

Riktlinjer för hantering av klagomål från studenter rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet I 2015 I (PDF 41 kB)

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmnning i samband med undervisningssituationer I 2012 I (PDF 112 kB)

Riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet I 2012 I (PDF 321 kB)

Riktlinjer för hantering vid ifrågasättande av examensrätt I 2012 I (PDF 44 kB)

Föreskrifter gällande kursvärdering och kursutvärdering vid Lunds universitet I 2011 I (PDF 37 kB)

Angående hantering av terminstider I 2010 I (PDF 28 kB)

Åtgärder med anledning av rekommendationer från utredning om terminstider vid Lunds universitet I 2009 I (PDF 37kB)

Hantering av studieförbundskurser m.m. i LADOK I 2003 I (PDF 84 kB)

Angående möjligheten för en student som godkänts i prov att få genomgå förnyat prov för högre betyg I 1994 I (PDF 30 kB)

Grund- och avancerad nivå


Ändring av uppdrag för universitetets gemensamma utbildningsnämnd I 2020 I (PDF 233 kB)

Lunds universitets föreskrifter för strategisk hantering av stipendier för avgiftsbetalande studenter 2020-2022 I 2020 I (PDF 156 kB)

Lokal ordning för examina och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet I 2017 I (PDF 64 kB)

Tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner för grundnivå och avancerad nivå I 2016 I (PDF 46 kB)

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet  I 2016 I (PDF 129 kB)

Tillämpningsföreskrifter gällande utbildningsplaner för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet I 2012 I (PDF 35 kB)

Regler för återbetalning av studieavgifter vid Lunds universitet I 2011 I (PDF 49 kB)

Föreskrift om validering av ej programbaserad utbildning som kan leda till examen I 2010 I (PDF 37 kB)

Grundläggande regler för utformning av examensbevis från utbildning på grundnivå och avancerad nivå I 2007 I (PDF 50 kB)

Avgift för utfärdande av dubblett av examensbevis I 2003I PDF 37 kB)

Forskarnivå


Ändring av uppdrag för universitetets gemensamma forskarutbildningsnämnd I 2020 I (PDF 235 kB)

Riktlinjer för förlängning av anställning som doktorand pga. förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation vid Lunds universitet I 2018 I (PDF 93 kB)

Handläggning av beslut om indragning och återfående av rätten till handledning och andra resurser för en doktorand I 2018 I (PDF 42 kB)

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet I 2018 I (PDF 121 kB)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå I 2017 I (PDF 108 kB)

Riktlinjer för förlängning av doktorandanställning mm I 2015 / (PDF 49 kB)