Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler – utbildning (grund-, avancerad- och forskarnivå)

Alla dokument nedan öppnas i en ny flik.

Övergripande

Lunds universitets riktlinjer för återbetalning av studieavgift. Beslut 2024-03-14. (PDF 216 kB)

Policy för breddad rekrytering till studier vid Lunds universitet. Beslut 2024-02-15. (PDF 224 kB)

Terminstider 2024/2025. Beslut 2023-06-19. (PDF 228 kB) 

Riktlinjer för hantering av klagomål från studenter rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet. Beslut 2023-06-22 (PDF 162 kB)

Lunds universitets strategi för utbildning på grund- och avancerad nivå för 2023-2024. Beslut 2023-04-18. (PDF 314 kB)

Terminstider läsåret 2023/2024. Beslut 2022-06-20. (PDF 368 kB)

Allmänna råd för kursvärdering och kursutvärdering vid Lunds universitet. Beslut 2021-09-09. (PDF 264 kB)

Riktlinjer för hantering av ifrågasättande av examenstillstånd (PDF 103 kB)

Lunds universitets föreskrifter för utbildnings- och postdoktorsstipendier. 2020. (PDF 758 kB)

Lunds universitets föreskrifter om hantering av uppdragsutbildning i Ladok, 2020 (PDF 188 kB)

Föreskrifter för inrättande, nedläggning och kvalitetssäkring av öppen nätbaserad utbildning (MOOCs) vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 543 kB)

Föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet I 2018 I (PDF 196 kB)

Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet I 2018 I (PDF 231 kB)

Lunds universitets allmänna råd avseende begreppet avstängning i 10 kap. 2 § andra stycket högskoleförordningen I 2016 I (PDF 59 kB)

Policy för uppdragsutbildning vid Lunds universitet I 2015 I (PDF 40 kB)

Föreskrifter för organisering av uppdragsutbildning vid Lunds universitet I 2015 I (PDF 38 kB)

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning i samband med undervisningssituationer I 2012 I (PDF 112 kB)

Riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet I 2012 I (PDF 321 kB)

Angående hantering av terminstider I 2010 I (PDF 28 kB)

Åtgärder med anledning av rekommendationer från utredning om terminstider vid Lunds universitet I 2009 I (PDF 37 kB)

Hantering av studieförbundskurser m.m. i LADOK I 2003 I (PDF 84 kB)

Angående möjligheten för en student som godkänts i prov att få genomgå förnyat prov för högre betyg I 1994 I (PDF 30 kB)

Grund- och avancerad nivå

Lunds universitets föreskrifter för betygssystem gällande utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Beslut 2024-03-13. (PDF 179 kB)

Riktlinjer för utformning av examensbevis från utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Beslut 2024-03-13. (PDF 231 kB)

Riktlinjer gällande examina och utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Beslut 2024-03-13. (PDF 289 kB)

Tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner för grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Beslut 2023-06-07. (PDF 71 kB)

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning vid Lunds universitet. Beslut 2021-09-24. (PDF 470 kB)

Tillämpningsföreskrifter gällande utbildningsplaner för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Beslut 2021-09-01. (PDF 84 kB)

Handläggningsordning  för  inrättande  och avveckling av  utbildning  vid  Lunds universitet. Beslut 2021-08-20. (PDF 301 kB)

Riktlinjer för hantering av tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Beslut 2021-06-19 (PDF 192 kB)

Avgift för utfärdande av dubblett av examensbevis I 2003 I (PDF 37 kB)

Forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslut 2022-06-14 (PDF 237 kB)

Lunds universitets föreskrifter om digitala inslag vid disputationer i utbildning på forskarnivå. Beslut 2022-02-24. (PDF 56 kB)

Riktlinjer för förlängning av anställning som doktorand pga. förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation vid Lunds universitet I 2018 I (PDF 93 kB)

Handläggning av beslut om indragning och återfående av rätten till handledning och andra resurser för en doktorand I 2018 I (PDF 42 kB)

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet I 2018 I (PDF 121 kB)

Riktlinjer för förlängning av doktorandanställning mm I 2015 I (PDF 218 kB)

Kontakt

Anna Åkesson
Utredare
046-222 94 35
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se (anna[dot]akesson[at]rektor[dot]lu[dot]se)