Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regler – utbildning (grund-, avancerad- och forskarnivå)

Alla dokument nedan öppnas i en ny flik..

Övergripande

Allmänna råd för kursvärdering och kursutvärdering vid Lunds universitet. Beslut 2021-09-09. (PDF 264 kB)

Riktlinjer för hantering av ifrågasättande av examenstillstånd (PDF 103 kB)

Terminstider läsåret 2022/2023. Beslut 2021-06-17. (PDF 284 kB)

Terminstider läsåret 2021/2022. 2020 (PDF 210 kB)

Lunds universitets föreskrifter för utbildnings- och postdoktorsstipendier. 2020. (PDF 758 kB)

Lunds universitets föreskrifter om hantering av uppdragsutbildning i Ladok, 2020 (PDF 188 kB)

Föreskrifter för inrättande, nedläggning och kvalitetssäkring av öppen nätbaserad utbildning (MOOCs) vid Lunds universitet I 2019 I (PDF 543)

Föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet I 2018 I (PDF 196 kB)

Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet I 2018 I (PDF 231 kB)

Lunds universitets allmänna råd avseende begreppet avstängning i 10 kap. 2 § andra stycket högskoleförordningen I 2016 I (PDF 59 kB)

Policy för uppdragsutbildning vid Lunds universitet I 2015 I (PDF 40 kB)

Föreskrifter för organisering av uppdragsutbildning vid Lunds universitet I 2015 I (38 kB)

Riktlinjer för hantering av klagomål från studenter rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet I 2015 I (PDF 41 kB)

Regler för ljudupptagning, fotografering och filmnning i samband med undervisningssituationer I 2012 I (PDF 112 kB)

Riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet I 2012 I (PDF 321 kB)

Angående hantering av terminstider I 2010 I (PDF 28 kB)

Åtgärder med anledning av rekommendationer från utredning om terminstider vid Lunds universitet I 2009 I (PDF 37kB)

Hantering av studieförbundskurser m.m. i LADOK I 2003 I (PDF 84 kB)

Angående möjligheten för en student som godkänts i prov att få genomgå förnyat prov för högre betyg I 1994 I (PDF 30 kB)

Grund- och avancerad nivå

Tillämpningsföreskrifter gällande utbildningsplaner för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Beslut 2021-09-01. (PDF 84 kB)

Tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner för grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Beslut 2021-09-01. (PDF 67 kB)

Föreskrifter gällande examina och utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Beslut 2021-06-16 (PDF 374 kB)

Riktlinjer för hantering av tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Beslut 2021-06-19 (PDF 192 kB) 

Ändring av uppdrag för universitetets gemensamma utbildningsnämnd I 2020 I (PDF 233 kB)

Lunds universitets föreskrifter för strategisk hantering av stipendier för avgiftsbetalande studenter 2020-2022 I 2020 I (PDF 156 kB)

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet  I 2016 I (PDF 129 kB)

Regler för återbetalning av studieavgifter vid Lunds universitet I 2011 I (PDF 49 kB)

Grundläggande regler för utformning av examensbevis från utbildning på grundnivå och avancerad nivå I 2007 I (PDF 50 kB)

Avgift för utfärdande av dubblett av examensbevis I 2003I PDF 37 kB)

Forskarnivå


Ändring av uppdrag för universitetets gemensamma forskarutbildningsnämnd I 2020 I (PDF 235 kB)

Riktlinjer för förlängning av anställning som doktorand pga. förtroendeuppdrag inom studentorganisationer och studentrepresentation vid Lunds universitet I 2018 I (PDF 93 kB)

Handläggning av beslut om indragning och återfående av rätten till handledning och andra resurser för en doktorand I 2018 I (PDF 42 kB)

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet I 2018 I (PDF 121 kB)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå I 2017 I (PDF 108 kB)

Riktlinjer för förlängning av doktorandanställning mm I 2015 / (PDF 49 kB)

Kontakt

Universitetsledningens stab

Utredare Anna Åkesson
anna [dot] akesson [at] rektor [dot] lu [dot] se
046-222 94 35