Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Goda exempel på layout för tryck

För vägledning och inspiration i ditt layoutarbete

Lunds universitets grafiska profil bjuder på stora variationsmöjligheter i layoutarbetet. Genom att variera layout, bild- och färgval kan du hitta ett uttryck som passar din verksamhet och målgrupp. På dessa undersidor har vi samlat en mängd goda exempel på trycksaker, att inspireras av eller kopiera.

Genom att utgå ifrån layoutmallar säkerställer vi att olika typer av kommunikationsmaterial produceras efter samma layoutprincip. Detta bidrar i sin tur till att Lunds universitet får ett konsekvent och enhetligt visuellt uttryck.

Goda exempel i olika format

Länkarna går till undersidor:

Olika layout och format för olika ändamål

Din målgrupp och ditt budskap bör styra val av format, typ av bilder och även antalet bilder och färgplattor. Vid mer formell information kan det till exempel vara lämpligt med A4-format, som underlättar vid arkivering, samt en striktare layout, för att ge ett formellt, seriöst intryck. Vid marknadsföring mot exempelvis ungdomar kan du också använda andra format, mycket färg och stor bildvariation.

Bilder och kollage

Ibland behöver du en bild för att illustrera något specifikt i en text, ibland behövs en specifik känsla. I Bild- och mediebanken hittar du tusentals bilder av alla slag. När du arbetar med kombinationer av bilder bör du sträva efter variation och dynamik, med till exempel både livfulla och lugna bilder eller färgstarka och dämpade bilder.

Universitetets bildmanér

Bild- och mediebanken

Färgval

Färg är en kraftfull identitetsbärare, liksom kombination och variation av färger. Universitetets profilfärger är en viktig komponent i formgivningsarbetet, men ska inte överanvändas. Den viktigaste färgen i formgivningen är vit; de tomma ytorna som är nödvändiga för att övriga komponenter ska framträda på bästa sätt.

Profilfärger

Mallar med stödlinjeraster

Våra layoutmallar för programmet Indesign är uppbyggda enligt olika typer av grid – det vill säga olika stödlinjeraster/rutnät.

Stödlinjerastret hjälper till att göra den grafiska produktionen enklare och snabbare och underlättar för dig när du ska sätta samman logotyp, rubriker, texter, bilder och grafiska element till en enhetlig och välbalanserad layout. I samtliga mallar är logotypen rätt placerad och sigillet inlagt i rätt proportioner. Rastret ska ses som ett stöd för hur du formar ditt innehåll men själva rutnätet är ingenting som ska synas i den färdiga trycksaken. Instruktioner och exempel på hur du kan lägga upp din layout följer med när du laddar ner mallarna.

A-formaten

Gridmallarna är alla uppbyggda med A-­formaten som bas, vilka i sig är en del av universitetets grafiska profil. Att arbeta med en layout som inte bygger på A-format gör det svårare att säkerställa att den grafiska formen blir enhetlig och korrekt. Det finns också pappersekonomiska och miljömässiga skäl till att i största möjliga mån undvika exempelvis kvadratiska format. Tänk på att utgå ifrån A-formatets proportioner om du ska producera material i ett format som det inte finns en färdig mall för. Kontakta gärna sektionen Kommunikation om du har frågor om detta.

Olika format med endast rastret synligt:

 

Olika format med endast griden synlig.
Olika format med endast griden synlig.

Layoutmallar för tryck i Bild- och mediebanken

Kontakt

Sektionen Kommunikation

grafiskprofil [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Petra Francke
Kommunikatör
petra [dot] francke [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 16

Maria Wendel
Kommunikatör
maria [dot] wendel [at] kommunikation [dot] lu [dot] se 
+46 46 222 70 07

Anna Johnsson
Kommunikatör
anna_v [dot] johnsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 21