Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Är du på väg att gå i pension eller är du nyfiken på hur det fungerar? Här hittar du mer om statlig tjänstepension, delpension, försäkringar, sjukpension och professorer emeriti.

Innehåll på sidan:


Allmänt om pension

Du har som anställd rätt att stanna kvar i anställningen tills du fyller 69 år. Universitetet har föreskrifter vad gäller uppsägning på grund av ålder i de fall du som anställd inte väljer att avsluta din anställning självmant vid fyllda 69 år.

Du kan få vägledning inför din pensionering av Statens tjänstepensionsverk (SPV). De hjälper dig med din ansökan och med att göra en pensionsprognos.

Tänk på att ansöka i god tid innan du fyller 69 år för att inte riskera att det blir ett glapp mellan löneutbetalningen och pensionsutbetalningen. SPV behöver din ansökan senast tre månader innan du vill ha din pension utbetald.

För mer information, kontakta SPV:s Kundservice:

  • Telefonnummer 020-51 50 40
  • kundservice [at] spv [dot] se (kundservice[at]spv[dot]se) 

Så söker du pension

Du lägger själv in ansökan i Primula om avslut av din anställning vid universitetet på grund av ålderspension eller förtida uttag.

Du skickar även in ansökan om tjänstepension och godkännande av anställningsuppgifter till Statens Pensionsverk (SPV) i enlighet med de instruktioner som står i blanketterna de skickar ut.

Delpension

Du kan få delpension, om din chef medger det, från och med den månad du fyller 61 år och längst till du är 64 år och 11 månader.

Delpension är upp till högst hälften av heltidsarbete.

Ändrade regler från och med 1 januari 2024

Nyligen fattade universitetet beslut om ändrade regler för delpension: 20 procent är grundregeln delpension. Högre omfattning kan bara beviljas om särskilda skäl finns. De nya reglerna gäller alla som ansöker om och får delpension från och med 1 januari 2024.

Du som anställd har en skyldighet att informera om eventuellt arbete vid sidan om. Om detta arbete inte godkänns kan delpensionen omprövas.

Din statliga tjänstepension vad avser den förmånsbestämda delen påverkas inte av att du går i delpension. Däremot kan den kompletterande ålderspensionen och ålderspensionen obligatorisk samt den allmänna pensionen påverkas.

Om du behöver mer information om hur delpension fungerar kan du kontakta din närmaste personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande, eller läsa mer i SPV:s informationsmaterial.

Läs mer om delpension på SPV:s webbplats

För dig som har garantipension: Förlängning av beviljad delpension efter 65 år

Vid årsskiftet 2022/2023 ändrades bestämmelserna "Avtal om delpension" så att en arbetsgivare kan fatta ett tilläggsbeslut som innebär att den beviljade delpensionen förlängs till månaden före det att arbetstagaren fyller 66 år.

Ett tilläggsbeslut kan endast omfatta en redan delpensionsledig arbetstagare som under 2023 fyller 65 år och som kan visa för arbetsgivaren att den allmänna pensionen till del består av garantipension som inte kommer att betalas ut förrän arbetstagaren fyller 66 år.

Det är du som anställd som ansöker hos arbetsgivaren om förlängning av tidigare beviljad delpension. Beslutet kan inte sträcka sig längre än till dess att du fyller 66 år.

Vid eventuella frågor angående garantipension, kontakta Pensionsmyndigheten.

Beräkning

Delpensionen utgör 60 procent av inkomstbortfallet. Om den fasta lönen ändras räknas delpensionen om i samma grad som den fasta lönen ändrats.

Exempel beräkning av delpension
Heltidslön 30 000 kr
Delpensionsledig 20 %
Lön för arbetad tid 80 % av 30 000 kr = 24 000 kr
Delpension för 20 % delpensionsledighet 60 % av 6 000 kr, dvs. 3 600 kr
Summa lön och delpension 27 600 kr

Så söker du delpension

Ansökan om delpension ska ske 4-6 månader innan tänkt delpensionering. Underskriven blankett "Ansökan om ledighet för delpension" skickas till

Pensioner
Sektionen HR
Hämtställe 31
Lunds universitet

Ladda ner ansökningsblanketten för ledighet med delpension på sidan Personalblanketter och mallar.

När ditt ärende är handlagt får du e-post där beslutet bifogas. Originalet kommer sedan att skickas till prefekt/motsvarande som har undertecknat för diarieföring.

För att delpensionen ska aktualiseras i systemet krävs det att antingen du själv eller källrapportör på din institution ansöker om delpension i Primula. Ansökan om delpension i Primula ligger under Min sida/Ledighet. Välj delpension som orsak för din ledighet. I samband med detta ska beslutet läggas som bilaga.

Försäkring vid dödsfall

Som statligt anställd omfattas du automatiskt av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S).

Försäkringen innebär att din familj kan få ekonomiskt stöd om du avlider. Pengarna betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp och omfattar minst sex prisbasbelopp. Detta gäller om personen var statligt anställd vid tidpunkten för dödsfallet.

Läs mer om statens tjänstegrupplivförsäkring på SPV:s webbplats

För mer information, kontakta SPV:s Kundservice:.

  • Telefonnummer 020-51 50 40
  • kundservice [at] spv [dot] se (kundservice[at]spv[dot]se) 

Sjukpension

Om du blir sjuk under en längre tid kan du ha rätt till sjukpension från Statens tjänstepensionsverk (SPV). Förutsättningen är att du är statligt anställd och att Försäkringskassan betalar ut sjukersättning eller aktivitetsersättning till dig.

Så länge du har sjukpenning från Försäkringskassan har du däremot inte rätt att få sjukpension från SPV.

Sjukpensionens storlek

Om du har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning motsvarar din sjukpension från SPV ungefär 15 procent av din lön.

Den lön SPV använder när de räknar fram sjukpensionen är ett så kallat pensionsunderlag, som förenklat är medelvärdet av de fem senaste årslönerna. Om du har en lön som är högre än cirka 32 812 kronor per månad blir beloppet på sjukpensionen högre.

Om Försäkringskassan sänker, alternativt höjer, din sjukersättning eller aktivitetsersättning görs likadant med sjukpensionen.

Så söker du sjukpension

Du söker sjukpension genom att skicka beslutet från Försäkringskassan till

Pensioner
Sektionen HR
Hämtställe 31
Lunds universitet

Vid frågor, kontakta din närmaste HR-funktion inom din institution/fakultet eller motsvarande.

Sjukpension efter avslutad anställning

Om du slutat din statliga anställning och är sjuk kan du också ha rätt till sjukpension.

För mer information, kontakta SPV:s Kundservice:

  • Telefonnummer 020-51 50 40
  • kundservice [at] spv [dot] se (kundservice[at]spv[dot]se) 

Pensionerade professorer – fortsatt verksamhet

Universitetet har beslutat om föreskrifter för pensionerade professorers verksamhet. 

Föreskrifter om pensionerade professorers verksamhet (PDF 61 kB, ny flik)

Om du är pensionerad professor, professor emeritus/emerita, kan du i vissa fall fortsätta din verksamhet utan anställning. Det som krävs är att din prefekt godkänner din anmälan. Anmälan ska skickas till berörd prefekt senast tre månader före planerad pensionering.

Om prefekten avser att bevilja fortsatt verksamhet ska ni tillsammans komma överens om villkoren för denna enligt en särskilt utarbetad mall.

Ladda ner mallen för överenskommelse om professor emereti på sidan Personalblanketter och mallar.

Om du har fler frågor angående emeriti kan du kontakta din närmaste HR-funktion.

Kontakt

För allmän information om pension, kontakta i första hand Statens Pensionsverk (SPV)

Om du inte hittar den information du söker på denna sida så kan du ställa en fråga via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.  


Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har andra frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.

Utmärkelse för nit och redlighet i rikets tjänst

Om du varit statligt anställd i minst 30 år (25 år vid pensionsavgång) kan du ha uppfyllt kraven för utmärkelsen för Nit och redlighet i rikets tjänst.

Läs mer om utmärkelsen