Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Aktiviteter

forskningsrelaterade aktiviteter som deltagande och uppdrag

Syftet med modulen "Aktiviteter" är att synliggöra de delar av forskningen som utförs på andra sätt än genom publicering. På denna sida hittar du varför du bör registrera forskningsaktiviteter och hur du gör.

Därför lägger du till aktiviteter

Uppdraget att forska innefattar många saker som ofta förblir osynliga för omgivningen. Genom att lägga till aktiviteter i LUCRIS kan du synliggöra ditt arbete utöver dina forskningsoutput. Till aktiviteter inom forskning räknas exempelvis presentationer på konferenser, peer-review och föreläsningar för allmänheten.

Du kan också koppla aktiviteter till andra poster i LUCRIS. Koppla aktiviteter till exempelvis projekt, externa och interna organisationer och forskningsoutput och skapa en mer komplett bild av hela din forskargärning. Du kan även återanvända relevanta aktiviteter i CV-modulen.

Generellt är det frivilligt för forskare att registrera aktiviteter. Din fakultet kan dock ha egna riktlinjer och krav på du ska registrera vissa typer av aktiviteter.

Så här lägger du in aktiviteter i LUCRIS

Nedan hittar du en video och en beskrivning av hur du lägger in aktiviteter i LUCRIS.

Video: Lägg in en aktivitet

En kort video om hur du kan lägga in en aktivitet.

Beskrivning: Lägg in en aktivitet

Lättaste sättet att lägga till en aktivitet i LUCRIS är följande:  

 1. Klicka på den gröna knappen ”lägg till innehåll” på landningssidan 
 2. Välj ”Aktiviteter” 
 3. Välj sedan den typ av aktivitet som passar bäst (läs mer om vilka som finns längre ner på denna sida).
 4. Fyll i fälten så noggrant som möjligt
 5. Klicka på "Spara" när du känner dig klar

Vilka typer av aktiviteter kan jag lägga in?

Indelningen är ingen exakt vetenskap och några av kategorierna kan kännas överlappande. Viktigaste principen för val av aktivitetstyp är att använda den undertyp som känns mest rätt för den aktuella aktiviteten.

Under varje typ av aktivitet finns en rad definierade roller för personer. Lägg en passande roll på varje person som du lägger till på en aktivitet. Observera att externa personer måste ge sitt samtycke om du vill lägga till dem.

Aktiviteter i Forskningsportalen

Aktiviteter granskas inte. Om du sätter synligheten till "Allmänt tillgänglig" blir aktiviteten synlig i portalen efter en stund.

Vanliga frågor och svar om aktiviteter

Nedan hittar du vanliga frågor och svar om aktiviteter.

Nej. I nuläget kan du inte lägga till en aktivitet som du gjort när du var anställd på ett annat lärosäte. Det går inte att enbart ha en affiliering till en extern aktör.

Aktivitetsfält lathund

Nedan hittar du beskrivningar om hur du använder de olika aktivitetsfälten i LUCRIS.

Här registrerar du aktiviteter som rör peer-review av publikationer. Välj den undertyp som passar bäst.

Obs! Former som inte rör vetenskapliga publikationer utan till exempel ansökningar, ska läggas under "Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskap".

I formuläret är det möjligt att registrera information om något av dessa: tidskrift, förlag eller evenemang. Anger du en tidskrift blir förlag indirekt kopplat till posten.

Undertyper

 • Redaktör för tidskrift
 • Redaktör för publikationsserie
 • Medlem i redaktion för tidskrift/ publikationsserie
 • Sakkunniggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.
 • Medlem i panel/ råd för sakkunniggranskning

Här registreras aktiviteter som rör deltagande (utan eget specifikt bidrag) eller organisering av ett event, till exempel en konferens. 
Tänk på att om du hållit ett enskilt bidrag med egen titel som skiljer sig från eventets titel, ska du i stället lägga detta under "Föredrag eller presentation". För att registrera enbart deltagande i ett event, utan att man deltagit i organisationen eller med ett eget bidrag, använd kategorierna ”Deltagit i…”. 
För att registrera att man deltagit i organiseringen av konferensen, använd kategorierna ”Arrangerat...”. Ofta har man kanske både organiserat och deltagit, det är då tillräckligt att registrera enbart organiserandet. 
Har du både organiserat och hållit en egen presentation, registrerar du det lämpligen som två aktiviteter. Då mycket av informationen i dessa fall är samma kan det i vara arbetsbesparande att använda sig av dupliceringsknappen (nedre vänstra hörnet) och på så sätt bara ändra exempelvis sin roll i den nya posten.

Kom ihåg att anpassa rollen till underkategorin, det vill säga om du lägger till "Arrangerat konferens" så skall rollen vara "Organisatör".

Undertyper

 • Deltagit i konferens
 • Arrangerat konferens
 • Deltagit i workshop/ seminarium/ kurs
 • Arrangerat workshop/ seminarium/ kurs
 • Deltagit i föreläsning/ debatt/ seminarium för allmänheten
 • Organiserat av föreläsning/ debatt/ seminarium för allmänheten
 • Deltagit i festival/ utställning/ konsert/ föreställning. (Hit aktiviteter inom konstnärlig forskning men även deltagande I evenemang som till exempel Kulturnatten)
 • Arrangerat festival/ utställning/ konsert/ föreställning

Här registreras aktiviteter vid deltagande med ett eget specifikt bidrag vid ett event, till exempel en konferens, där bidraget haft en specifik titel som skiljer sig från eventets titel. Bidragets titel ska du ange i fältet för titeln.

Undertyper:

 • Inbjuden talare (kan används för akademiska och icke-akademiska sammanhang där man varit inbjuden talare.)
 • Presentation (kan användas för andra sorters presentationer av alla slag, även muntliga presentationer av posters. Observera att skriftliga bidrag till exempel i form av "Proceedings" eller en poster ska registreras som "forskningsoutput".)
 • Föreläsning/ debatt/ seminarium för allmänheten (kan användas för att urskilja att det är ett publikt event.)
 • Framträdande (avser olika framträdande, främst konstnärlig forskning, men använd "Research Output types" om möjligt.)

Här registreras aktiviteter som är till exempel konsultuppdrag, expertuppdrag, och deltagande i olika sammanhang med anknytning till forskarens professionella roll. Som titel anges det som ska synas som lämplig titel i listvisningen i portalen, det kan vara en mycket kort beskrivning av vad det handlar om så att detta framgår redan i listvisningen. Där underkategorierna är överlappande kan forskaren själv avgöra vilken som passar bäst.

Undertyper:

 • Konsultuppdrag
 • Konsultuppdrag (utan ersättning) (Använd denna om det är av intresse att urskilja att konsultarbetet skett utan ersättning.)
 • Sakkunnig/ expert i peer review-panel eller kommitté (ej publikationer) (till exempel av ansökningar.)
 • Sakkunniguppdrag (För olika sorters expertuppdrag.)
 • Arbete för rådgivande/ policy-/ utvärderande grupp eller panel (icke-offentliga/ icke-statlig/ näringsliv)
 • Arbete för rådgivande/ policy-/ utvärderande grupp eller panel (offentligt/ statligt/ FN/ EU etc)
 • Medlemskap i extern forskningsorganisation
 • Medlem i styrelse/ kommitté/ råd etc.

Här registreras besök vid externa organisationer i rollen som forskare eller lärare. Det är obligatoriskt att ange vilken institution det gäller och institutionens namn blir titelfält i listvisningar osv.

Undertyp:

 • Forskning eller undervisning vid extern organisation

Här registreras värdskap för extern gäst. Det är obligatoriskt att ange namnet på gästen. Då namnet på personen kommer visas i portalen är det viktigt att denne gett sitt godkännande till det.

Undertyp:

 • Värd för gäst

Här läggs information om examinering (till exempel opponentskap) och handledning.

Observera att det är handledaren/examinator som ska fylla i information om sina handlednings/ examinationsuppdrag – inte studenten. Information om doktoranden/student/examinerad person kan fyllas i men detta är frivilligt. Namnet på studenten läggs i titel-fältet.


Undertyper:

 • Opponent
 • Examination (Kan användas för sådan examination som inte är handledning av doktorander men som forskaren ändå anser är meriterande.)
 • Handledarskap
 • Handledarskap av postdoc
 • Handledarskap av forskarstuderande
 • Handledarskap av licentiander
 • Handledarskap av masterstudenter

Instruktionsfilm Handledarskap

Här nedan hittar du en instruktionsfilm om hur handledarskap läggs till i LUCRIS, uppladdad 2021-05-21.

 

Här läggs aktiviteter av typer som inte passar i de övriga kategorierna.
Listan av tillgängliga typer kommer att förändras och utvecklas efter hand.

Undertyper:

 • Näringslivssamverkan
 • Uppdragsutbildning
 • Framträdande i media (Alla sorters mediaframträdande, förutom egenförfattade artiklar som registreras som forskningsoutput!.)
 • Samverkan med grundskola/ gymnasium

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se