Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ersättning för sjukvård och läkemedel

Du som är anställd vid Lunds universitet har rätt till en viss ersättning för sjukvård och läkemedel. Ersättningen beror på vilken sorts sjukvård eller vilket läkemedel ärendet gäller och är skattepliktig. Du ansöker om ersättningen i Primula.

Nya regler gällande ersättning för läkemedelskostnader 2024

Från och med 1 januari 2024 kan du endast ansöka om ersättning för läkemedelskostnader en gång per inköpsår. Ansökan ska registreras senast i januari året därpå. Du ska styrka dina kostnader med ett registerutdrag ur högkostnadsdatabasen (hämtas från E-hälsomyndigheten eller via 1177.se).

Till och med den 31 mars 2024 kan du ansöka om ersättning för läkemedel inköpta under 2022 och 2023. Du ska styrka dina kostnader med ett registerutdrag ur högkostnadsdatabasen (hämtas från E-hälsomyndigheten eller via 1177.se).

Innehåll på sidan: 


Vad kan du få ersättning för?

Du kan få ersättning för läkemedel och sjukvårdskostnader som omfattas av högkostnadsskyddet. Vilken ersättning du får beror på vad du söker ersättning för. Förmånen är skattepliktig, vilket innebär att en viss skatt kommer att dras från ditt ersättningsbelopp. 

Du kan ansöka om ersättning upp till två år från den dag du hade utgiften.

Till och med den 31 mars 2024 kan du ansöka om ersättning för läkemedel inköpta under 2022 och 2023. Du ska styrka dina kostnader med ett registerutdrag ur högkostnadsdatabasen (hämtas från E-hälsomyndigheten eller via 1177.se).

Från och med den 1 januari 2024 kan du endast ansöka om läkemedelskostnader en gång per inköpsår. Ansökan ska registreras senast januari året därpå. Du ska styrka dina kostnader med ett utdrag ur högkostnadsdatabasen.

Nedan kan du läsa mer om vilken ersättning universitetet erbjuder.

Du kan få ersättning för vissa receptbelagda läkemedel, förutsatt att de ingår i högkostnadsskyddet. Beloppet du ansöker om ersättning för är det som står under ”inom förmån/egenavgift” på din receptspecifikation som du får vid inköp av läkemedel. Du kan också hämta ut ditt registerutdrag på 1177.se eller via E-hälsomyndigheten, och använda som underlag. 

För inköp av läkemedel som du gör från och med den 1 januari 2024 ska du endast använda registerutdrag från 1177 eller E-hälsomyndigheten som underlag. 

Med läkarvård avses undersökning och behandling som ges av legitimerad läkare. Du får ersättning för kostnader med högst 95 kronor per besök.

Med tandvård avses behandling som utförs på sjukhus eller vid odontologisk fakultet. Du får ersättning för kostnader med högst 95 kronor per besök.

Med psykologbehandling avses behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Du får ersättning för kostnader med högst 95 kronor per besök.

Med sjukgymnastisk behandling avses behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad sjukgymnast. Du kan få ersättning för kostnader med högst 55 kronor per besök.

Sjukhusvård innebär att du är inlagd på sjukhus och ersätts med högst 70 kronor per vårddag.

Så ansöker du om ersättning

Ansök om ersättning för läkemedel eller sjukvård på följande sätt:

  1. Logga in i Primula och gå in på Min sida ⇒ Ersättningar/Arvoden ⇒ Sjukvård och läkemedel.
  2. Välj typ av ersättning och fyll i betaldatum samt belopp. Beloppen du kan få ersättning för finns under respektive kategori ovan. Registrera en rad per belopp. Klicka på Beräkna.
  3. Bifoga originalkvittot i digitalt format (bifoga inskannat – ej fotograferat – originalkvitto eller kontoutdrag för autogirobetalning) genom att klicka på symbolen för Meddelanden/bilagor (Medd/Bil). Välj fil och klicka därefter på plustecknet för att lägga till filen. Om din behandling kräver remiss för att du ska ha rätt till ersättning så ange detta i meddelandefältet.
  4. Skicka in din ansökan och ditt kvitto genom att spara och klicka på Skicka.
  5. Du som har en anställning som finansieras av ett EU-projekt ska även ge ditt originalkvitto i pappersform till ansvarig administratör på din närmaste HR-funktion, som ska se till att underlaget arkiveras på berörd institution i 17 år.
  6. Du ska kunna visa upp ditt originalkvitto i tre månader efter att du fått din ansökan beviljad i Primula.

Om du söker ersättning för flera besök av samma typ (till exempel två läkarbesök) med exakt samma datum måste du registrera dessa som två separata ärenden. Annars kommer du bara att få ersättning för det ena besöket.

Du får ingen bekräftelse på att din ansökan i Primula har skickats in. Du får enbart en bekräftelse när ditt ärende har handlagts.

Kontrollera dina kvitton och bilagor

Observera att dina kvitton och bilagor måste vara i original och innehålla följande uppgifter:

  • ditt namn
  • belopp
  • betaldatum
  • vad betalningen avser

Om du har betalt din aktivitet via faktura ska du bifoga fakturan samt kontoutdrag där det framgår att fakturan är betald.

Det är viktigt att alla ovanstående uppgifter finns med på kvittot eller övriga bilagor för att din ersättning ska beviljas. I annat fall måste du begära ett nytt kvitto från vårdgivaren. Ärenden med ofullständig dokumentation kommer att avslås.

Kontakt

Om du inte hittar det du söker på denna webbsida så kan du ställa en fråga via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning med mera). 

Logga in i Primula

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats