Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ersättning för sjukvård och läkemedel

Du som är anställd vid Lunds universitet har rätt till en viss ersättning för sjukvård och läkemedel. Ersättningen beror på vilken sorts sjukvård eller vilket läkemedel ärendet gäller och är skattepliktig. Du ansöker om ersättningen i Primula.

Innehåll på sidan: 


Vad kan du få ersättning för?

Du kan få ersättning för läkemedel och sjukvårdskostnader som omfattas av högkostnadsskyddet. Vilken ersättning du får beror på vad du söker ersättning för. Förmånen är skattepliktig, vilket innebär att en viss skatt kommer att dras från ditt ersättningsbelopp. Du kan ansöka om ersättning upp till två år från den dag du hade utgiften.

Läs mer om högkostnadsskydd för läkemedel och sjukvård (1177.se)

Nedan kan du läsa mer om vilken ersättning universitetet erbjuder.

Du kan få ersättning för vissa receptbelagda läkemedel, förutsatt att de ingår i högkostnadsskyddet. Beloppet du ansöker om ersättning för är det som står under ”inom förmån/egenavgift” på din receptspecifikation.

Med läkarvård avses undersökning och behandling som ges av legitimerad läkare. Du får ersättning för kostnader med högst 95 kronor per besök.

Med tandvård avses behandling som utförs på sjukhus eller vid odontologisk fakultet. Du får ersättning för kostnader med högst 95 kronor per besök.

Med psykologbehandling avses behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Du får ersättning för kostnader med högst 95 kronor per besök.

Med sjukgymnastisk behandling avses behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad sjukgymnast. Du kan få ersättning för kostnader med högst 55 kronor per besök.

Sjukhusvård innebär att du är inlagd på sjukhus och ersätts med högst 70 kronor per vårddag.

Så ansöker du om ersättning

Ansök om ersättning för läkemedel eller sjukvård på följande sätt:

 1. Logga in i Primula och gå in på Min sida ⇒ Ersättningar/Arvoden ⇒ Sjukvård och läkemedel.
 2. Välj typ av ersättning och fyll i betaldatum samt belopp. Beloppen du kan få ersättning för finns under respektive kategori ovan. Registrera en rad per belopp.
 3. Klicka på Beräkna.
 4. Klicka på Utläggsbilaga/skriv ut och välj skriv ut.
 5. Om din behandling kräver remiss för att du ska ha rätt till ersättning: klicka på Medd/Bil och skriv att remiss finns.
 6. Klicka på skicka för att avsluta i Primula.
 7. Fäst dina kvitton eller övriga bilagor på utläggsbilagan som du skrivit ut och posta till sektionen HR. Se nedan vilka kvitton och bilagor som behövs.

Utläggsbilagan och kvitton/övriga bilagor skickas med internpost till ”Lunds universitet, Sektionen HR, Hämtställe 31” eller med vanlig post till ”Lunds universitet, Sektionen HR, Box 117, 221 00 Lund”. Märk ditt brev med ”granskning”. Du får ingen bekräftelse på din ansökan i Primula eller på att dina underlag inkommit till sektionen HR.

Om du söker ersättning för flera besök av samma typ (till exempel två läkarbesök) med exakt samma datum måste du registrera dessa som två separata ärenden. Annars kommer du bara att få ersättning för det ena besöket.

Kontrollera dina kvitton och bilagor

Observera att dina kvitton och bilagor måste vara i original och innehålla följande uppgifter:

 • ditt namn
 • belopp
 • betaldatum
 • vad betalningen avser
 • receptspecifikation, i det fall din ansökan gäller läkemedel.

Om du har betalt din aktivitet via faktura ska du bifoga fakturan samt kontoutdrag där det framgår att fakturan är betald.

Det är viktigt att alla ovanstående uppgifter finns med på kvittot eller övriga bilagor för att din ersättning ska beviljas. I annat fall måste du begära ett nytt kvitto från vårdgivaren. Ärenden med ofullständig dokumentation kommer att avslås.

Kontakt

Om du inte hittar det du söker på denna webbsida så kan du ställa en fråga via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning etc). 

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3

Logga in i Primula


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats