Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avtal, stödbrev och ansökningar som ska skrivas under av rektor

I dokumentet nedan hittar du information om i vilka fall rektor är firmatecknare, det vill säga vilka avtal, stödbrev, och ansökningar som ska undertecknas av rektor.

Lunds universitets föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet (PDF 529 kB, ny flik)

Rektor undertecknar följande typer av avtal, stödbrev och ansökningar:

  • Samtliga avtal som specificeras i de ovan nämnda föreskrifterna, som omfattar flera institutioner inom mer än en fakultet (motsvarande).
  • Bidragsavtal på tjugo miljoner kronor och däröver.
  • Uppdragsforskningsavtal och samarbetsavtal på tio miljoner kronor och däröver. I beräkning av värdet på samarbetsavtal ska den ersättning (ekonomisk eller i annan form) som universitetet erhåller läggas ihop med universitetets motprestation.
  • Memorandum of Understanding och Letter of Intent i de fall det avtal som avses bli tecknat ska skrivas under av rektor.
  • Avtal där motpartens villkor är att rektor skriver under avtalet.
  • Utbildningsavtal och ansökningar som berör mer än en fakultet (motsvarande).
  • Utbildningsavtal och ansökningar avseende ett gemensamt utbildningsprogram som leder fram till gemensam examen.
  • Ansökningar i fall då det av utlysningen framgår att rektor ska skriva under. 

Checklistor för avtal, stödbrev och ansökningar

För att rektor ska underteckna avtal, stödbrev och ansökningar om forskningsmedel krävs både att underlagen är korrekta samt att ansvariga i verksamheten (dekan/prefekt/motsvarande) är införstådda med ärendet och dess kontext. Därför används en checklista som ska fyllas i innan dokumenten för underskrift kommer till rektor. Signaturer från dekan och prefekt, alternativt godkännande via mejl behövs.

Du hittar checklistorna för avtal, stödbrev och ansökningar om forskningsmedel nedan:

För att rektor ska kunna underteckna så ska ifylld checklista, dokumentet/dokumenten som ska skrivas under, samt övrigt underlag som behövs, lämnas hos Universitetsledningens stab på Kungshuset, Kyrkogatan 8 i hisshallen på plan 1.

E-underskrifter

För e-underskrift av avtal, stödbrev och ansökningar om forskningsmedel, följ de instruktioner som finns på sidan för e-underskrifter. Skicka sedan ifylld checklista, dokumentet/dokumenten som ska skrivas under, samt övrigt underlag som behövs till anton [dot] jonsson [at] rektor [dot] lu [dot] se (anton[dot]jonsson[at]rektor[dot]lu[dot]se).

Prismadelegationer

Om ett avtal ska signeras i Prisma, delegerar rektor rätten att signera digitalt. I dessa fall ska ifylld checklista tillsammans med kopia på avtalet och/eller godkännande av villkor skickas med e-post till anton [dot] jonsson [at] rektor [dot] lu [dot] se (anton[dot]jonsson[at]rektor[dot]lu[dot]se). Delegation lämnas av rektor via e-post och detta e-postsvar ska diarieföras tillsammans med avtalet på institutionen/motsvarande.

Diarieföring av avtal, stödbrev och ansökningar

Handläggaren är ansvarig för diarieföring av avtal, stödbrev och ansökningar om forskningsmedel och görs på institutionen/motsvarande – inte på Universitetsledningens stab. Ett diarienummer för ärendet ska finnas före rektors undertecknande.

Läs mer om diarieföring

Brevmallar för stödbrev

Kontakt

Anton Jönsson
Administratör
046-222 70 93
anton [dot] jonsson [at] rektor [dot] lu [dot] se (anton[dot]jonsson[at]rektor[dot]lu[dot]se)